Skal Takt og Tone gøres til lov?

For at komme den negative opførsel til livs, ikke mindst på de sociale medier, har regeringen besluttet at sætte ind med en anvisning på en venliggere adfærd.

Emma Gads ideer skal ligge til grund for en ny kultur i al samfærdsel i det offentlige rum, og skal kort sagt blive fremtidens rettesnor.

Der sigtes til alle steder hvor mennesker mødes; det være sig i den daglig omgang i hverdagen, og i det skrevne på blogs og ikke mindst i internettets kommentarfelter.

Alle vil her i 100 året for bogens første udgivelse, få tilsendt et eksemplar af Takt og Tone i en særlig Danmarksudgave, der har fået undertitlen: “Med hygge skal vi landet bygge”.

“Det skal ikke længere være en undskyldning at man ikke kender reglerne”, udtaler en embedsmand fra indenrigsministeriet. Der har været arbejdet på udgivelsen siden de uheldige udtalelser fra Folketingets talerstol hvor formanden udtalte: “Sådan taler vi ikke til hinanden her”. Det gav klarhed for at der manglede en rettesnor også i Folketinget.

“Hvis dette vink med en vognstang ikke medfører en mere sober linie, vil vi ophøje hele Takt og Tone til lov”, er der blevet hørt sagt af en tidligere minister udenfor kontoret hvor regeringens koordinationsudvalg havde møde i morges.