Artikler

Kvinderne og Læsningen 1909

Man skulde tro, at Kvinder vilde foretrække at læse hvad Mænd skriver, for derved at belæres om, hvordan det andet Køn ser paa Livets Fænomener, ofte saa forskelligtr fra det, de selv føler; og man skulde end yderligere tro, at det fortrinsvis var Mændene, der fordybede sig i Kvindernes Bøger […]

Artikler

Medarbejderhilsener 1909

Under overskriften ‘medarbejderhilsener’ i Illustreret tidendes jubilæumsnummer den 26. september 1909, var der blandt andre følgende hilsen fra Emma Gad: JEG ERINDRER, at jeg som Barn sad i de lange Vinteraftener og nærede min Fantasi og min Længsel mod Livet ved at blade i Aargange af „Illustreret Tidende”. De store […]

Artikler

Hedebosyning 1910

Hagerups illustrerede Konversations Leksikon 1. udgave Bind 5 1910 SlagelsePosten, 31. august 1910. Hagerups illustrerede Konversations-Leksikon. 5te Bind af dette store og fortræffeligt udarbejdede Værk er afsluttet for nogen Tid siden. Bindet omfatter Bogstaverne G.-J. Leksikon’et er redigeret af Hr. E. Rørdam med Bistand af talrige Fag- og Videnskabsmænd. Ialt […]

Artikler

Gentleman & Anna Bloch 1910

Emma Gads forståelse af en Gentleman samt en beskrivelse af Anna Blochs skuespiljubilæum, fra Maaneds-Magasinet marts og september 1910. GENTLEMAN-ENQUÈTE ANNA BLOCH ET urimeligt Jubilæum! Der er ingen Mening i at have Jubilæum, virkelig at skulle regne med næsvise fem og tyve Aar — et kvart Aarhundrede, som det hedder […]

Artikler

I Naturens Skød 1910

Posten! Hele Kysten op synker ved Titiden hvidklædte mandlige og kvindelige Skikkelser ned i Flugtstole i Strandkanten eller i Lindelysthuse begærlige efter det Nyt, der ikke findes, hverken i Aviser eller Breve. Hvad er det nemlig for Breve man faar – Reklamer for Vin eller Høkerforretninger i den nærmeste Købstad […]

Artikler

Frugt 1910

Guderne i Valhalla var heldigere stillede end vi. De havde den hulde Ydun ved Haanden, som naarsomhelst leverede dem Æbler gratis, og de var aldeles klare over, – hvad først nu begynder at gaa op for vor Tids Lærde, at Æblet – Frugten – er den bedste Sundhedsbringer og Fornyer. […]

Artikler

Forældreglæde 1911

Der var fornylig en Mand, som sagde til mig: “Jeg har aldrig faaet Lov at have en Mening. Da jeg var ung, sagde min Fader: “Det forstaar Du Dig ikke paa, min Ven, det skal jeg nok bestemme,” og nu hvor jeg er bleven gammel, siger mine Børn hver især: […]

Artikler

Græsk Paaske 1911

Et Rejseminde. Blandt den græske Kalenders Fester indtager Paasken første Plads. Paasken er tillige en Fest for Naturrens Opvaagnen. Den er Velkomstfest for Anemonen, denne den græske Yndlingsblomst, der ved Paasketid breder sig over den græske Jordbund som et Blomstertæppe. Og selv om Roserne i Villahaverne blomstrer her som i […]

Artikler

Kvindernes paaklædning 1911

Fru Emma Gad skriver i “Kvindernes Blad”: En Dame af mit Bekjentskab, der var paa Besøg hos os, kom forleden Dag op fra vort Badehus med Kjolelivet hængende løst om sig og bad mig om at hægte det i Ryggen. Medens jeg stod og tumlede med nogle underlige Klemmehægter, der […]

Artikler

Haarde Hjerter og bløde 1911

Man har det saa trygt og saa nemt her i Landet, fordi det ikke falder nogen ind, at man staar med eget Ansvar for sig og sine. Det forlanges ikke af Dem og mig, at vi skal vide, hvad vi indlader os paa, og selv tage Følgerne af det. Hvis […]

Artikler

Alt for damerne 1912

Alt for Damerne Ved Mimi Carstensen med indledning af Emma Gad København Jul. Gjellerups Forlag 1912 INDHOLD: Indledning (Emma Gad) Aarstidens Blomster (Dina Schuldt-Jacobsen) Lidt om Bridge (Scot) Nogle Bridgemiddage (Recha Lippmann) Skønhedspleje (Olga Hoffmann Canitz) Skal Kvinden drive Idræt (.I. L. Nathansen) Harmoni (Fru Loulou) Daglige Vintermiddage (Recha Lippmann) […]

Artikler

Byen ved Foraarstide 1913

I Parkerne lyser det hist og her op under Buskene med blaa og gule Krokus, en og anden lille ilter Kastanie sætter i Knop for Kameraterne, en Fugl triller hist og her i Trækronerne. Paasken med den kolde Blæst er overstaaet, Humøret dermed oplivet og Foraarssæsonen i fuld Gang. SELSKABELIGHED […]