Emma Gad Color 4

EMMA GAD
1852-1921

VÆR ALTID HØFLIG
*

Vogt Dem for den første lille strid, og gør alt for at afværge den. Men er den uundgaaelig, da kæmp den tappert til ende. Har De en gang sejret er Deres stilling stærk. Smaa Vink 1920.“Takt og Tone” er 100 år, og læses stadig.
Det kan være for at få information om eviggyldig god opførsel – eller for at få en lille latter over normer der ikke holdt. Velkommen til fokus på alle Emma Gads gøremål, ved hjælp af originale beskrivelser fra samtiden. Tekster fra lige da det skete – uden eftertidens rationelle små eller større ændringer.

Det er som at være der selv.
TAKT OG TONE
Hele bogen om hensynsfuld adfærd.
KARIKATUR
Humoristike tegninger og tekster om E.G.
SKUESPIL
Alle teaterstykker med tidens anmeldelser.
ARTIKLER
Emma Gad have en mening om alt.
FORENINGSARBEJDE
Til forbedring af kvinders liv.
UDSTILLINGER
En måde at skaffe midler til hjælpen.
BOGPRODUKTION
Skrev mange kapitler og var også redaktør.
FAMILIE
Urban Gad havde mange forbindelser.
PETITSTOF
Notitser og artikler i dagspressen.
DAMETIDENDE
Her fik Emma Gads sin første faste ansættelse.
MED EMMA GAD
Mange bøger inddrager Emma Gad.
PETER URBAN GAD
Sønnen der blev en stor filmmand.


Bliv forbavset over den utrættelige energi der blev lagt for dagen, for at hjælpe især kvinder og børn. Her blev der lagt handling i tankerne om at rette på skævheder kønnene imellem eller andre samfundsforhold der trængte til forbedring.
Tonny Hald