Petitstof

Petitstof 1917

JORDEFÆRD I HUMLEBÆK – OLAF POULSENS AFSKEDSFORESTILLING – HJEM FRA HUMLEBÆK Isefjordsposten, 27. marts 1917. Jordefærd. Gross. Vilh. S. Dahl, der boede her i Humlebæk, og var Chef for Firmaet Brødrene Dahl, blev Onsdag under stor Højtidelighed begravet fra Garnisions Kirke, Kbhvn. Ved Indtræden i Kirken kunde man ikke være […]

Petitstof

Petitstof 1918

NIC. BRECHLING – ANNA BLOCH – TIVOLIS JUBILÆUMSFEST – DET KGL. TEATER Folkets avis, 27. februar 1918. Vor Medarbejder “Hjerterfri” har, da Fru Kamma er inviteret ud til en lille “66” i Provinsen, spurgt Skuespiller Nic. Brechling, hvad han mener om Børsspil, Totalisatorspil og Springet over den store Vandgrav. – […]

Petitstof

Petitstof 1919

FOREDRAG MV. – POSTMESTERENS DATTER – ARBEJDERNES LÆSESELSKAB – BAKKEHUSET Sorø Amts Dagblad, 15. maj 1919. Ved de af Fru Emma Gad arrangerede dramatiske Eftermiddagsforestillinger i velgørende Øjemed i “Politiken”s Sal i København vil Frk, Harriet Hiort, Datter af Redaktør Hiort, tidligere Slagelse, optræde i 2 smaa Enakter af Julius […]

Petitstof

Petitstof 1920

NYTAAR – FOREDRAG – ODA NIELSENS JUBILÆUM Dagbladet, 11. maj 1920. “Ja, jeg har kendt Fru Oda Nielsen, fra hun var ganske ung,” fortæller Fru Emma Gad “eller rettere sagt, min Mand kendte hende, og derigennem kom jeg til det, og vi har altid sat stor Pris paa hende som […]

aviser
Petitstof

Petitstof 1951

POUL FISCHERS BILLEDE FRA DET KONGELIGE TEATER. Aarhus Amtstidende29. marts 1951. Indehaveren af det landskendte Herrelingeri-Firma Johs. Ejstrup, der ogsaa har Filial i Aarhus, er interviewet i Børsen af Holger Jerrild i Anledning af sin 70 Aarsdag. Hans Hovedinteresse eller “hobby” viser sig at være Teater, og paa en yderst […]