petit 1901
Petitstof

Petitstof 1916

KVINDERNES HUS – TJENESTEPIGER – GARDEN PARTY – DRONNING – 3 DAGES FEST – DRAMATISKE FORFATTERE Berlingske, 21. februar 1916. Kvindernes Fest. Formandsjubilæet i Kvindelig Læseforening fejredes igaar med en enestaaende Tilslutning og fik i sine ydre Former et saa festligt og storstilet Forløb, som det er en stor nutidig […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1917

JORDEFÆRD I HUMLEBÆK – OLAF POULSENS AFSKEDSFORESTILLING – HJEM FRA HUMLEBÆK Isefjordsposten, 27. marts 1917. Jordefærd. Gross. Vilh. S. Dahl, der boede her i Humlebæk, og var Chef for Firmaet Brødrene Dahl, blev Onsdag under stor Højtidelighed begravet fra Garnisions Kirke, Kbhvn. Ved Indtræden i Kirken kunde man ikke være […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1918

  TJENESTEPIGERNES KRONE – NIC. BRECHLING – ANNA BLOCH – TIVOLIS JUBILÆUMSFEST – DET KGL. TEATER Ærø avis, 4. januar 1918. For nogle Aar siden fremsatte Fru Emma Gad det smukke Forslag, at alle Herskaber Landet over skulde give hver Tjenestepige en Krone i Nytaarsgave. Det vilde blive ialt 2000,000 […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1919

FOREDRAG MV. – POSTMESTERENS DATTER – ARBEJDERNES LÆSESELSKAB – BAKKEHUSET Sorø Amts Dagblad, 15. maj 1919. Ved de af Fru Emma Gad arrangerede dramatiske Eftermiddagsforestillinger i velgørende Øjemed i “Politiken”s Sal i København vil Frk, Harriet Hiort, Datter af Redaktør Hiort, tidligere Slagelse, optræde i 2 smaa Enakter af Julius […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1920

NYTAAR – FOREDRAG – ODA NIELSENS JUBILÆUM Solidaritet, 11. januar 1920. – – – Litvinoff, der foreløbig har afsluttet Forhandlingerne med O’Grady, skal hurtigst muligt til Rusland, for at konferere og faa videre Bemyndigelse og Instruktioner om fortsatte Forhandlinger om Fred med Ententen. Denne rejse agter Litvinoff at foretage pr. […]

aviser
Petitstof

Petitstof 1951

POUL FISCHERS BILLEDE FRA DET KONGELIGE TEATER. Aarhus Amtstidende, 29. marts 1951. Indehaveren af det landskendte Herrelingeri-Firma Johs. Ejstrup, der ogsaa har Filial i Aarhus, er interviewet i Børsen af Holger Jerrild i Anledning af sin 70 Aarsdag. Hans Hovedinteresse eller “hobby” viser sig at være Teater, og paa en […]