Skrevet om Emma Gad

Den Danske Skueplads 1896

Titel: Den danske skueplads; illustreret theaterhistorie Bind 3 omhandlende 1849-1894 Forfatter: Peter Hansen Published 1-3: 1889-1896 Topics: Kongelige Teater Digitaliseret på archive.org Med den elskværdige lille Situation „Et Aftenbesøg”, spillet første Gang den 15. April 1886, prøvede Fru Emma Gad (f. 1852) sine Kræfter som dramatisk Forfatterinde, og den gode […]

Skrevet om Emma Gad

Af Dagens Krønike 1890

Af Dagens Krønike Maj-Juni 1890 Danske Forfattere — Fru Emma Gad – af den bekendte Halkierske Familje, Søster til Advokaten – er født d. 21de Jan. 1852, gift med Kaptejn i Marinen Urban Gad. Efter længe i Stilhed at have syslet med Forsøg paa dramatisk Digtning fik Fru Gad Enaktsstykket […]

Skrevet om Emma Gad

Litteraturhistorie Biografier

Diverse Dansk Litteratur Historie Dansk biografisk Leksikon – Bricka. Udgave 1 (1891), 2 (1935), 3 (1980) 1896, Danske Forfatterinder – Anton Andersen. 1902, Illustreret dansk Litteraturhistorie – Ernst Bojesen. 1907, Illustreret dansk Litteraturhistorie – Vilhelm Østergaard. 1920, (1920-26) Dansk Biografisk Haandleksikon, bind 3. – Svend Dahl og P. Engelstoft. 1925, […]

Skrevet om Emma Gad

Bricka

Dansk biografisk Leksikon – Bricka. 1. udgave, 19 bd. (1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka 2. udgave, 27 bd. (1932-1944) Author: C. F. Bricka, Redigeret af Povl Engelstoft og Svend Dahl. 3. udgave, 16 bd. (1979-1984) Author: C. F. Bricka, Redigeret af Svend Cedergreen Bech. Andre Litteratur/Biografi Historier: 1896, 1902, 1907, […]

Skrevet om Emma Gad

Emma Gad dengang og stadig

Bøger og artikler om/med Emma Gad Dengang og nu Først og fremmest er det interessant her at læse hvad der blev skrevet om Emma Gad af samtiden, især før 1918 hvor “Takt og Tone” overtog hele scenen. Her kan vi læse hele den glemte historie! Da der med jævne mellemrum […]