Skrevet om Emma Gad

Frederik Hegel 1946

Erindringer. Her er igen en person der selv oplevede Emma Gad og Admiralen. Frederik Hegel var 3. generation i en forlagsbranche som han overtog styringen af 1912. En del af de personer der befolker erindringerne, er også familien Gads omgangskreds. Titel: Erindringer Forfatter: Frederik Hegel Udgiver: Gyldendal – Nordisk Forlag […]

Skrevet om Emma Gad

Valdemar Koppel 1946

Af Politikens historie. Hvad kan en Foredragssal ikke bruges — vi havde nær sagt misbruges — til? I POLITIKENS Sal har der været afholdt Skakopvisninger — baade Blindspil og Simultanspil ved saa berømte Mestre som LASKER og NIMZOWITSJ —; der har fundet Bridgeturneringer Sted, Sprogundervisning og Frugtudstillinger; en forhenværende Chef […]

Skrevet om Emma Gad

Asta Nielsen 1945

Den tiende Muse. Asta Nielsen blev stumfilmens absolutte førstedame i en karriere der begyndte med filmen ‘Afgrunden’ i 1910. Den store succes var begyndelsen til et mangeårigt samarbejde med Urban Gad, Emma Gads yngste søn, som instruktør og manuskriptforfatter, og Asta Nielsen som stjernen i deres mange stumfilm. Dette store […]

Skrevet om Emma Gad

Andreas Vinding 1942

Sorgløse Tider. I denne erindringsbog fra Emma Gads journalistkollega fra Politiken, er der også beretninger der omhandler Emma Gad som journalist, kollega og vært ved selskabslivet i Dronningens Tværgade 40. Ud over de store selskaber, afholdt Emma Gad også mange eftermiddagsselskaber, hvor hun samlede kunstnere, skuespillere, forfattere og andre kendisser. […]

klunketid-top
Skrevet om Emma Gad

Otto Rung 1942

Fra min klunketid:en hjemlig kavalkade. Til en forståelse af personen Emma Gad, og den tid hun levede i, mangler vi hendes erindringer der aldrig blev skrevet. I stedet er der heldigvis små tidsklip, eller notitser, i andres fortællinger. Her er Otto Rungs beskrivelse af klunketiden som han så den, og […]

Skrevet om Emma Gad

Julius Clausen 1935

Danmark i Fest og Glæde. En ganske særlig Stilling indtog et udpræget og førende københavnsk Bourgeoisi-Hjem. Det var grundet af Forfatterinden EMMA GAD og hendes Mand, den Gang Kongens Jagtkaptajn, senere Admiral. Næppe noget Hjem facetterede som dette begge Sider af Datidens gode Selskab; dette i bedste Forstand aandeligt levende […]

Skrevet om Emma Gad

Elith Reumert 1931

Fra livet og teatret. Blandt gæsterne var altid Gad’s, admiralen og hans frue, Emma Gad. Et udmærket par at have til venner; han, én af de nobleste sømændsskikkelser jeg har kendt, fin i tænkemaade, ridderlig af væsen. Det var intet under, at Christian den 9de mellem sine vexlende yachtkaptejner havde […]

Skrevet om Emma Gad

Anna Bloch 1930

Fra en anden tid. Erindringer. Anna Bloch (f. Lindemann) var en af de unge nye skuespillere på Det kgl. Teater der blev sat på Emma Gads debutstykke: Et Aftenbesøg. Mødet om dette stykke var begyndelsen til et langt venskab, der gav Emma Gad megen omtale i Anna Blochs erindringer. Hele […]

Skrevet om Emma Gad

Palle Rosenkrantz 1927

Tredive aar paa det danske Parnas. Jeg havde i London knyttet Forbindelse med et literært Agentur og her i Byen stiftet Bureauet “Hamlet”. Jeg havde dagligt Arbejde paa det Kontor, hvor ogsaa de danske Dramatikeres Forbunds Forretningsfører Hr. Philip Sørensen holdt Kontor den Gang i Forbindelse med Nordisk Musikforlag i […]

Skrevet om Emma Gad

Robert Neiiendam 1921

Det kgl. Teaters Historie. Titel: Det kgl. Teaters Historie 1874-1922 Forfatter: Robert Neiiendam Udgiver: Jespersen og Pio År: 1921 (1. bind) – 1930 5 bd., Illustreret Find e-bog her Bind 4 1927. Fru Emma Gads Debut »Et Aftenbesøg« gjorde ogsaa Lykke. Hun havde tidligere faaet et Par Lystspil kasseret — […]

Skrevet om Emma Gad

Salmonsen bd. 9 1920

Salmonsens Konversations Leksikon. En videnskabsmand sagde engang, at Salmonsens Konversationsleksikon gjorde de fleste andre bøger overflødige. Det hævdede forlaget i hvert fald i sit salgsmateriale i 1893. Og encyklopædierne solgte hurtigere, end de kunne skrives. Viden blev mere folkelig, da det nu var økonomisk muligt – og lidt trendy – […]

Skrevet om Emma Gad

Dansk Forfatterforening 1919

Dansk Forfatterforening 1894-1919 Dette Festskrift, der udsendes paa 25 Aars Dagen – 19. Maj – for Dansk Forfatterforenings Tilbliven, indeholder dels en Oversigt over Foreningens Historie, dels en Fortegnelse over dens nuværende Medlemmer. Medlemsbillederne ledsages af korte Udtalelser, der fremtræder som Svar paa et og samme Spørgsmaal, nemlig: Hvad er […]