Skrevet om Emma Gad

Storm-P: Takt og Tone 1919

Robert Storm Petersen: Takt og Tone Takt og tone må siges at være kommet på dagsordenen efter Emma Gads anvisninger i 1918, og man kan ikke blive overrasket over en humoristisk parodi fra Robert Storm Petersen allerede i det følgende år. En samling historier fra Storm P.’s humoristiske univers, der […]

Skrevet om Emma Gad

Svend Leopold 1918

Svend Leopold Tres Talenter Korte karakteristikker af 60 forfattere og kunstnere. Svend Leopolds katakteristik af Emma Gad, blev også bragt som artikel i Verden og Vi. Titel: Tres Talenter Forfatter: Svend Leopold Udgiver: Gyldendalske Boghandel År: 1918 206 sider Find bogen her

Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1918

Verden og Vi 5. april 1918 Fru Emma Gad indtager en Særstilling mellem de moderne danske Forfatterinder. Hun er den personificerede bon-sens, hendes litterære Virksomhed har et ligefrem rationalistisk Anstrøg, der minder om hin forlængst forsvundne Litteraturperiode, da man i Kunsten søgte at forene det gavnlige og det fornøjelige. Fru […]

Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1917

Verden og Vi 30. november 1917 Artikkelserie: Det springende punkt I saa at sige ethvert betydelig Menneskes Liv har der været et øjeblik, hvor Vedkommende definitivt gjorde op med sig selv og vovede Springet — ud i det, der førte Berømmelsen med sig og som havde den fulde Interesse. XI. […]

Skrevet om Emma Gad

Salmonsen bd. 5 1916

Salmonsens Konversations Leksikon Danske Dramatikeres Forbund, stiftet 9. Marts 1906, varetager danske Dramatikeres faglige og økonomiske Interesser og virker for de gunstigst mulige Udviklingskaar for dansk dramatisk Litt. og Musik. Gennem dets Bureau (Forretningsfører: Victor Lemkow) sælges Medlemmernes Arbejder til de skandinaviske Scener med Undtagelse af Det kgl. Teater i […]

Skrevet om Emma Gad

Hver 8. Dag 1914

Hver 8. Dag 7. Juni 1914. LIGESOM man overalt maa lægge Mærke til Admiralinde Gads høje, elegante Skikkelse, saaledes har Fruen ogsaa en Særstilling mellem danske Forfatterinder. Siden Fru Heiberg skrev sine Vaudeviller og Frøken Clara Andersen sine Lystspil, havde, saavidt vi mindes, ingen dansk Dame skrevet for Scenen før […]

Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1912

Verden og Vi Nr. 50 1912 Ugens navne En af December Maaneds mest interessante københavnske Teaterbegivenheder er den Midnatsforestilling som paa Initiativ af Admiralinde Emma Gad arrangeres til Fordel for fire kunstneriske Foreninger. Til denne Forestilling har den energiske Dame skrevet en Treakter, der skal opføres sammen med en lille, […]

Skrevet om Emma Gad

Kraks Blaa Bog 1910

Krak’s Blaa Bog 1910 Emma Gad var med blandt de 3000 levende kendisser i Danmark der i 1910 fyldte den første udgave af KRAK’s BLAA BOG. Hun var at finde de følgende 10 år frem, indtil 1920. Kraks Blå bog er siden 2008 blevet udgivet af Gads forlag. Gads Forlag […]

Skrevet om Emma Gad

Emerentze Munchs 1907

Fru Emerentze Munchs Optegnelser Emma Gad blev navngivet efter Emerentze (Munch, født Barclay), der var hendes mormor. Hun blev dog døbt Emmerentze, hvilket ses fremgå af Hovedministerialbogen fra 1852. Bevidst med mm? Snarere en fejl eller uopmærksomhed fra forældre/præst. Men hun blev blot kaldt Emma, som ses på folketællingen 1855 […]

Skrevet om Emma Gad

Sven Lange 1906

Sven Lange kronik Lige som Emma Gad, skrev Svend Lange en lang række kronikker i Politiken. Her er en samling og vi dykker ned i en, der er om Emma Gad. Den blev bragt i Politiken 16. september 1906. Titel: Meninger om Litteratur Forfatter: Sven Lange Udgiver: Gyldendal – Nordisk […]

Skrevet om Emma Gad

Kvindernes Blad 1905

Kvindernes Blad EMMA GAD Kun faa blandt vore forfatterinder har opnaaet en saadan Popularitet som Navnet Emma Gad. Hun er kendt af alle og afholdt af alle. I sin egen snevrere Kreds, Bourgeoisiet, rager hun frem ved sin Afstamning, fra en gammel og fornem Købmandsslægt, og sin høje sociale Stilling, […]