Skrevet om Emma Gad

Den Danske Skueplads 1896

Den danske skueplads Med den elskværdige lille Situation „Et Aftenbesøg”, spillet første Gang den 15. April 1886, prøvede Fru Emma Gad (f. 1852) sine Kræfter som dramatisk Forfatterinde, og den gode Modtagelse, der blev Debuten til Del (tyve Opførelser), maatte opfordre hende til en Fortsættelse. Titel: Den danske skueplads; illustreret […]

Skrevet om Emma Gad

Af Dagens Krønike 1890

Af Dagens Krønike Maj-Juni 1890 Danske Forfattere Fru Emma Gad – af den bekendte Halkierske Familje, Søster til Advokaten – er født d. 21de Jan. 1852, gift med Kaptejn i Marinen Urban Gad. Efter længe i Stilhed at have syslet med Forsøg paa dramatisk Digtning fik Fru Gad Enaktsstykket Et […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Litteraturhistorie Biografier

Diverse Dansk Litteratur Historie Dansk biografisk Leksikon – Bricka: Udgave 1 (1891) – 2 (1935) – 3 (1980) 1896 Danske Forfatterinder – Anton Andersen. 1902 Illustreret dansk Litteraturhistorie – Ernst Bojesen. 1907 Illustreret dansk Litteraturhistorie – Vilhelm Østergaard. 1920 (1920-26) Dansk Biografisk Haandleksikon, bind 3. – Svend Dahl og P. […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Bricka

Dansk biografisk Leksikon – Bricka 1. udgave, 19 bd. (1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka 2. udgave, 27 bd. (1932-1944) Author: C. F. Bricka, Redigeret af Povl Engelstoft og Svend Dahl. 3. udgave, 16 bd. (1979-1984) Author: C. F. Bricka, Redigeret af Svend Cedergreen Bech. Andre Litteratur/Biografi Historier: 1896, 1902, 1907, […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Emma Gad dengang og stadig

Bøger og artikler om/med Emma Gad Først og fremmest er det interessant her at læse hvad der blev skrevet om Emma Gad af samtiden, især før 1918 hvor “Takt og Tone” overtog hele scenen. Her kan vi læse hele den glemte historie! Da der med jævne mellemrum stadig fremkommer nye […]