Emma Gad luger i Humlebæk.
Artikler

Hustru og Elskerinde 1919

I tanker moderne og frisindet – men gammeldags i takt og ydre, sagde Asta Nielsen. Vi kender Emma Gads tanker om Takt og Tone – her kommer noget om frisind. Hvad forfatteren af Takt og Tone mener. Ved at læse klagerne fløj erindringen om en lille scene, jeg en dag […]

Verdens Børn
Artikler

Brune Børn – og hvide 1919

Skal vi måske tænke lidt mere på vore egne der trænger? Politiken – Dametidende, 19. oktober 1919. For et Par Dage siden kunde man i Nationaltidende læse følgende lille Opsats: Brune Børn. Til Fordel for et paatænkt Børnehjem i Santalistan (Indien), hvor Santalmissionen har virket i 50 Aar, holdes i […]

Artikler

Kongelige Damer 1919

Julehefternes Antal bliver Aar for Aar større. I Aar har Hasselbalchs Forlag udsendt et nyt og – lad det være sagt straks – et overmaade nydeligt Hefte, der kan blive en farlig Konkurrent til selve “Juleroser”. Dets navn er “Vore Damers Jul”, og skønt det intet Sted er angivet i […]

Artikler

Kvinderne og Forbudssagen 1919

Tidsskriftet “Sund Sans” (Mod Tvangsstyre – For Personlig Frihed!)var naturligvis imod et forbud mod alkohol, og havde en artikelserie hvor kvinder udtalte sig mod et forbud. Her er Emma Gads indlæg, der nok må siges at være et kraftigt angreb på afholdsbevægelsen, og som afstedkom flere negative kommentarer fra afholdsbevægelsen […]

Artikler

Hvidsøm 1922

Salmonsens Konversations Leksikon 1922 (bd. 12) Digitaliseret på runeberg.org Salmonsens Konversations Leksikon 2. udgave 26 bind. 1915-1930. Wikipedia HVIDSØM – Dansk Hvidsyning H., som udføres med hvid Traad paa Hørlærred, menes at være en folkelig Efterligning af Arbejder, udførte af Adelskvinder, der havde rejst i Italien, hvor Hvidsyning spillede en […]

Smaa Vink

De mange Smaa Vink

Politiken – Snusfornuften 1915 – 1920 Emma Gad er mere end Takt og Tone – På 100 år blev noget næsten glemt. Samtidig med de mange skuespil der (sammen med hendes udstillingsvirksomhed og foreningsarbejde) gjorde Emma Gad til en af samtidens store kendisser, skrev hun i tidsskrifter, aviser, julehæfter etc. […]

Smaa Vink

Smaa Vink 1915

Emma Gad deler ud til den store Guldmedalje Snusfornuftigt – og altid velment. 14.02.1915. Begiv Dem aldrig ind paa Deres Plads i et Teater med Ryggen til dem, der sidder paa Bænken. Ærede Frue! Tal ikke for meget om Deres egne Børn, men spørg andre Mødre ud om deres. De […]

Smaa Vink

Smaa Vink 1916

Emma Gad deler ud til den store Guldmedalje Snusfornuftigt – og altid velment. 23.01.1916. Naar der spilles med Damer, maa deres Samtykke indhentes til, at Herrerne ryger. Naar der spilles Kort i et Selskab, kan Vært og Værtinde ikke sætte sig til et Spillebord, med mindre Alle er Spillende. Deres […]

Smaa Vink

Smaa Vink 1917

Emma Gad deler ud til den store Guldmedalje Snusfornuftigt – og altid velment. 07.01.1917. Anvendelse af Telefon. Naar man telefonere, begynder man med at spørge: “Er det hos f. Eks. Grosserer N. N.?” Man nævner derpaa sit Navn og beder om at maatte tale med den Person af Husstanden, der […]

Smaa Vink

Smaa Vink 1918

Emma Gad deler ud til den store Guldmedalje Snusfornuftigt – og altid velment. 06.01.1918. Væn Dem til ikke at være gnaven og ubehagelig til daglig hjemme. Væn Dem til ikke at være gnaven og ubehagelig til daglig hjemme, mens De viser Dem fra den muntre og behagelige Side, naar De […]

Smaa Vink

Smaa Vink 1919

Emma Gad deler ud til den store Guldmedalje Snusfornuftigt – og altid velment. 05.01.1919. Føl Dem altid forpligtet til at vise Dem venlig og forekommende over for Udlændinge. Føl Dem altid forpligtet til at vise Dem venlig og forekommende over for Udlændinge. Enhver er kaldet til at repræsentere for sit […]