Emma Gad luger i Humlebæk.
Artikler

Hustru og Elskerinde 1919

I tanker moderne og frisindet – men gammeldags i takt og ydre, sagde Asta Nielsen. Vi kender Emma Gads tanker om Takt og Tone – her kommer noget om frisind. Hvad forfatteren af Takt og Tone mener. Ved at læse klagerne fløj erindringen om en lille scene, jeg en dag […]

Verdens Børn
Artikler

Brune Børn – og hvide 1919

Skal vi måske tænke lidt mere på vore egne der trænger? Politiken – Dametidende, 19. oktober 1919. For et Par Dage siden kunde man i Nationaltidende læse følgende lille Opsats: Brune Børn. Til Fordel for et paatænkt Børnehjem i Santalistan (Indien), hvor Santalmissionen har virket i 50 Aar, holdes i […]

blank
Artikler

Kongelige Damer 1919

Julehefternes Antal bliver Aar for Aar større. I Aar har Hasselbalchs Forlag udsendt et nyt og – lad det være sagt straks – et overmaade nydeligt Hefte, der kan blive en farlig Konkurrent til selve “Juleroser”. Dets navn er “Vore Damers Jul”, og skønt det intet Sted er angivet i […]

blank
Artikler

Kvinderne og Forbudssagen 1919

Tidsskriftet “Sund Sans” (Mod Tvangsstyre – For Personlig Frihed!)var naturligvis imod et forbud mod alkohol, og havde en artikelserie hvor kvinder udtalte sig mod et forbud. Her er Emma Gads indlæg, der nok må siges at være et kraftigt angreb på afholdsbevægelsen, og som afstedkom flere negative kommentarer fra afholdsbevægelsen […]

blank
Artikler

Oda Nielsen 1920

Spørg de Umyndige, hvem der er Eventyrets Fortolker, hvem der faar Barnelatteren til at klirre, og et tusindstemmigt Kor af skingre Barnestemmer fra hele Landet vil raabe: Fru Oda.

blank
Artikler

Hvidsøm 1922

Salmonsens Konversations Leksikon 1922 (bd. 12) Digitaliseret på runeberg.org Salmonsens Konversations Leksikon 2. udgave 26 bind. 1915-1930. Wikipedia HVIDSØM – Dansk Hvidsyning H., som udføres med hvid Traad paa Hørlærred, menes at være en folkelig Efterligning af Arbejder, udførte af Adelskvinder, der havde rejst i Italien, hvor Hvidsyning spillede en […]

blank
Smaa Vink

De mange Smaa Vink

Politiken – Snusfornuften 1915 – 1920 Emma Gad er mere end Takt og Tone – På 100 år blev noget næsten glemt. Samtidig med de mange skuespil der (sammen med hendes udstillingsvirksomhed og foreningsarbejde) gjorde Emma Gad til en af samtidens store kendisser, skrev hun i tidsskrifter, aviser, julehæfter etc. […]

blank
Smaa Vink

Smaa Vink 1915

Fornuftigt – og altid velment. 14.02.1915. Begiv Dem aldrig ind paa Deres Plads i et Teater med Ryggen til dem, der sidder paa Bænken. Ærede Frue! Tal ikke for meget om Deres egne Børn, men spørg andre Mødre ud om deres. De er da sikker paa at vinde Paaskønnelse. Begiv […]

blank
Smaa Vink

Smaa Vink 1916

Fornuftigt – og altid velment. 23.01.1916. Naar der spilles med Damer, maa deres Samtykke indhentes til, at Herrerne ryger. Naar der spilles Kort i et Selskab, kan Vært og Værtinde ikke sætte sig til et Spillebord, med mindre Alle er Spillende. Deres Pligt maa ellers blive, saa godt det lader […]

blank
Smaa Vink

Smaa Vink 1917

Fornuftigt – og altid velment. 07.01.1917. Anvendelse af Telefon. Naar man telefonere, begynder man med at spørge: “Er det hos f. Eks. Grosserer N. N.?” Man nævner derpaa sit Navn og beder om at maatte tale med den Person af Husstanden, der ønskes. Det korrekte Svar herpaa er: “Et Øjeblik, […]

blank
Smaa Vink

Smaa Vink 1918

Fornuftigt – og altid velment. 06.01.1918. Væn Dem til ikke at være gnaven og ubehagelig til daglig hjemme. Væn Dem til ikke at være gnaven og ubehagelig til daglig hjemme, mens De viser Dem fra den muntre og behagelige Side, naar De færdes med Fremmede. Ingen Skødesynd er almindeligere, og […]

blank
Smaa Vink

Smaa Vink 1919

Fornuftigt – og altid velment. 05.01.1919. Føl Dem altid forpligtet til at vise Dem venlig og forekommende over for Udlændinge. Føl Dem altid forpligtet til at vise Dem venlig og forekommende over for Udlændinge. Enhver er kaldet til at repræsentere for sit Land og sin By. Giv alle de Oplysninger, […]