Skuespil arkiv

Et Aftenbesøg 1.del

Et tarvelig møbleret Studereværelse hos Vibe. I Baggrunden Udgang til Entréen, til højre til Soveværelset. Til venstre et Skrivebord bedækket med Papirer. Langs Væggene Hylder med Bøger og naturhistoriske Præparater. Vibe sidder ved Skrivebordet og undersøger ved den tændte Lampe gennem et Forstørrelsesglas Indholdet af en Glaskrukke. PERSONERNE: VIBE, Naturforsker. […]

blank
Skuespil arkiv

Et Aftenbesøg 2.del

Nelly går ud til højre. Vibe gaar ud i Entréen for at lukke op og kommer strax efter tilbage, ledsaget af Sophus, der er klædt i Selskabsdragt under en aaben Overfrakke. PERSONERNE: VIBE, Naturforsker. SOPHUS KLEIN, Grosserer. NELLY, hans Hustru. ENAKTER (2) SOPHUS (gaar frem og tilbage) Tænk Dig — […]

blank
Skuespil arkiv

Et Aftenbesøg 3.del

Sophus og Vibe komme tilbage PERSONERNE: VIBE, Naturforsker. SOPHUS KLEIN, Grosserer. NELLY, hans Hustru. ENAKTER (3) SOPHUS (i Døren) Jeg maa jo have lagt Frakken her inde! VIBE Maa jeg ikke — SOPHUS (ser sin Hustru) det var hende! NELLY (omtrent samtidig) Sophus! VIBE Se saa! (Giver sig med Iver […]

blank
Skuespil arkiv

Et Aftenbesøg – anmeldelser

Det kongelige Theaters nyhed er den originale dramatiske Situation “Et Aftenbesøg”. Publikum tog venlig imod det lille Stykke, og Bifaldet var for saa vidt fortjent, som der er en behagelig Munterhed over det, en lun Spottelyst, som breder sig frejdig. Men uheldigvis fører den ikke noget Sted hen. Det kgl. […]

blank
Skuespil arkiv

Et Stridspunkt 1. akt

Handlingen foregaar i Kjøbenhavn hos Fru Klenau. En hyggelig og elegant Dagligstue hos Fru Klenau med mange Blomster og Kunstgenstande. Til venstre Døre til Fru Klenaus Soveværelse og et Kabinet, til højre Dør til Spisestuen og den øvrige Lejlighed. I Baggrunden Udgang til Entreen. Fru Klenau staar og sysler med […]

blank
Skuespil arkiv

Et Stridspunkt 2. akt

Samme Stue. Der er mørkt, kun en lille Hængelampe udbreder et svagt rødt Skær. Andrea gaar nynnende om og gør i Orden. PERSONERNE: FRU KLENAU. HEMMING, hendes Søn. FRANTS HELLER, hendes Søstersøn. FRØKEN JULIANE EGGERS. MAGNA, hendes Broderdatter. ANDREA, Fru Klenaus Jomfru.

blank
Skuespil arkiv

Et Stridspunkt – anmeldelser

Hun er hjærtensgod, men har adskillige Egenskaber, som bringe hende i et nok saa venskabeligt Forhold til et syndigt Verdensbarn af et Mandfolk, der hemmelig gaar paa Bal om Natten med den kjønne Stuepige. Det kgl. Teater (1890-1900) PERSONERNE: FRU KLENAU. HEMMING, hendes Søn. FRANTS HELLER, hendes Søstersøn. FRØKEN JULIANE […]

blank
Skuespil arkiv

Fælles Sag 1. akt

Handlingen foregaar i Kjøbenhavn. 1. Akt: En hyggelig Dagligstue hos Fru Heger med et lidt gammeldags Præg. I Baggrunden Udgang til Entreen, til venstre Dør ind til Jørgens Værelse. Til højre Døre til Spisestuen og et Kabinet. Værelset er stærkt oplyst med en tændt Lysekrone og flere Lamper. PERSONERNE: FRU […]

blank
Skuespil arkiv

Fælles Sag 2. akt

2. Akt: Samme Stue hos Fru Heger. Lysekronen er tændt endnu. Fru Heger staar i Baggrunden og tager Afsked med Gæsterne, der ere i Færd med at tage Tøjet paa i Entreen. Dam gaar urolig frem og tilbage. Cecilie og Vinge sidde i Sofaen. PERSONERNE: FRU HEGER. JØRGEN, hendes Søn. […]

blank
Skuespil arkiv

Fælles Sag 3. akt

3. Akt: Et tarveligt møbleret Arbejdsværelse hos Faber. Langs Væggene Hylder mod Bøger og Instrumenter. I Baggunden ses gennem en aaben Dør ind i et Kontor med Pulte. Til højre en aaben Glasdør, som fører ad til en Have, til venstre Dør ind til den øvrige Lejlighed. Faber staar i […]

blank
Skuespil arkiv

Fælles Sag – anmeldelser

“Fælles Sag” er det betydeligste af, hvad Fru Gad hidtil har skrevet, og hvis Stykket har været tilbudt det kongelige Theater, er det en Dumhed af dette ikke at have taget imod det. Stykket har der store Fortrin, at man ikke faar Lyst til at dvæle ved dets svage Sider […]

blank
Skuespil arkiv

En Advarsel 1.del

Scene 1-4. Scenen forestiller en smuk og hyggelig Havestue paa Rosens Landsted. I Forgrunden til venstre et Bord og nogle Lænestole foran en Opstilling af grønne Planter og Blomster. Til højre et Klaver. I Baggrunden Udgang til Haven, til venstre Dør ind til Spisestuen, til højre en Dør ind til […]