Skuespil arkiv

Dydens Belønning 2. akt

PERSONERNE: Direktør PRANGEN. KAMMA, hans Datter. Oberstinde MOTLAU, hans Søster. Grosserer HARRY FLERON. Frøken SUZETTE ANKERKRONE. Viktualiehandler P. V. BRASK. Kammerherre VON PLATEN. Missionær HELLEMANN. Digteren Hr. ARNOLD KRACK Stum Person. En Pige. En Tjener. Damer og Herrer. DYDENS BELØNNING: INTRO ■ 1. AKT ■ 2. AKT ■ 3. AKT […]

blank
Skuespil arkiv

Dydens Belønning 3. akt

PERSONERNE: Direktør PRANGEN. KAMMA, hans Datter. Oberstinde MOTLAU, hans Søster. Grosserer HARRY FLERON. Frøken SUZETTE ANKERKRONE. Viktualiehandler P. V. BRASK. Kammerherre VON PLATEN. Missionær HELLEMANN. Digteren Hr. ARNOLD KRACK Stum Person. En Pige. En Tjener. Damer og Herrer. DYDENS BELØNNING: INTRO ■ 1. AKT ■ 2. AKT ■ 3. AKT […]

blank
Skuespil arkiv

Dydens Belønning 4. akt

PERSONERNE: Direktør PRANGEN. KAMMA, hans Datter. Oberstinde MOTLAU, hans Søster. Grosserer HARRY FLERON. Frøken SUZETTE ANKERKRONE. Viktualiehandler P. V. BRASK. Kammerherre VON PLATEN. Missionær HELLEMANN. Digteren Hr. ARNOLD KRACK Stum Person. En Pige. En Tjener. Damer og Herrer. DYDENS BELØNNING: INTRO ■ 1. AKT ■ 2. AKT ■ 3. AKT […]

blank
Skuespil arkiv

Dydens Belønning – anmeldelser

* Fru Gad har i “Dydens Belønning” vist, hvor megen Snobberi og falsk Kristendom, der trives i Ly af Ordet “Hellighed”, hvorledes dette i mangfoldige Tilfælde er Døren, hvorigennem man naar frem til gode Stillinger, Dekorationer og Titler, og hun gar udstyret sine Personer med den rette Fraserigdom, der glinser […]

blank
Skuespil arkiv

I veldædigt Øjemed 1. akt

Handlingen foregaar i Kjøbenhavn. Første og anden Akt hos Oberstinde Rosenhjelm, tredje Akt hos Direktør Heide, fjerde Akt i en offentlig Festsal. PERSONERNE: OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), hans fraseparerede Hustru FABRIKANT KVIST FRU KVIST FANNY KVIST, deres Datter FULDMÆGTIG LØWENER KANDIDAT TAGE HØST KOMTESSE […]

blank
Skuespil arkiv

I veldædigt Øjemed 2. akt

Samme Stue hos Fru Rosenhjelm. Der er Komitemøde. PERSONERNE: OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), hans fraseparerede Hustru FABRIKANT KVIST FRU KVIST FANNY KVIST, deres Datter FULDMÆGTIG LØWENER KANDIDAT TAGE HØST KOMTESSE SPARRE FESTDEKORATØR WULFF MADAM SØRENSEN JUSTITSRAAD ENGBØLLE LØJTNANT FRIIS DAMER & HERRER EN PIGE […]

blank
Skuespil arkiv

I veldædigt Øjemed 3. akt

En elegant møbleret Salon hos Heide. I Baggrunden ses gennem en bred Døraabning ind i en anden Stue, hvor der paa Bordet staar Likør og Sodavand. Til højre Udgang til Entreen, til venstre Dør ind til den øvrige Lejlighed. PERSONERNE: OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), […]

blank
Skuespil arkiv

I veldædigt Øjemed 4. akt

Scenen forestiller en af Salene, hvor Veldædighedsfesten afholdes. Paa venstre side er et Blomsterudsalg, til højre et Konditori med nogle Smaaborde og Stole foran. Paa begge Sider ere Døre. Salens Bagside optages næsten helt af en Bueaabning, hvorigennem man ser ud i en anden mindre Sal, hvor der i Baggrunden […]

blank
Skuespil arkiv

I veldædigt Øjemed – anmeldelser

Det er Forarbejderne til en Bazar til Fordel for en Anstalt for “Drenge i Overgangsalderen paa Nørrebro”, som Fru Gad frenstiller i dette Stykke. Man gjør Bekjentskab med en Del fine Folk, som er stærkt optagen af dette Godgjørenhedsarbejde, der ret beset kun er en fornøjelig Underholdning for dem selv. […]

blank
Skuespil arkiv

Tro som Guld 1. akt

En elegant møbleret Dagligstue hos Direktør Graae. Gennem en bred Døraabning, omgiven af Forhæng, ser man i Baggrunden ind i Spisestuen. Til højre et stort Vindue, ved Siden deraf Udgang til Entreen, længer fremme Dør til Direktør Graaes Værelse og Kontor. Til venstre Dør til den øvrige lejlighed. PERSONERNE: DIREKTØR […]

blank
Skuespil arkiv

Tro som Guld 2. akt

Næste Formiddag. Samme Stue hos Graaes. Møblerne ere stillede til Rette i Stuen. Fru Graae og Gyritta gaar omkring og gøre i Orden. Doris sidder ved Bordet og tegner med en Mappe foran sig. PERSONERNE: DIREKTØR GRAAE FRU GRAAE GYRITTA LÜTZAU, Fru Graaes Niece DAMER JÆGERMESTER GRAAE DORIS GRAAE, Hans […]

blank
Skuespil arkiv

Tro som Guld 3. akt

Samme Stue hos Graaes nogle Timer senere. PERSONERNE: DIREKTØR GRAAE FRU GRAAE GYRITTA LÜTZAU, Fru Graaes Niece DAMER JÆGERMESTER GRAAE DORIS GRAAE, Hans Datter GODSEJER SØTOFT HERRER FRU ROTHENBURG STUDENT SCHNEIDER GREV MONTEFIORE Jægermesterens tre drenge HR. VON HALLE KANDIDAT HAGEN FREDERIKSEN, Tjener hos Graaes 3. AKT 1. SCENE Gyritta, […]