Skuespil

Aabent Visir 1898

* Stykkets Hovedperson er en ung Pige, Eline Malling. Hun har i sin første Ungdom ladet sig bedaare af en gift Mand, konsul Stenberg, der lovede at lade sig skille fra sin Hustru for senere at ægte Eline. Forholdene gør det umuligt for ham at opfylde sit Løfte, og han […]

Skuespil

Dydens Belønning. Anmeldelse.

* Fruen havde dog gjort et Fund. Hun har truffet paa den københavnske Kontor-Dame, en ufortrøden og uforknyt lille Ting, med muntre Øjne og en Appetit paa Livet, som de halvthundrede Kroner om Maaneden ingenlunde tilfredsstiller. DYDENS BELØNNING AF EMMA GAD. PREMIERE PAA DAGMARTEATRET DEN 3. OKTOBER 1900. Find bøger […]

Skuespil

Gadens Børn. Anmeldelse

* Vi indføres i Rigsdagens Gang, hvor UdskudsBarnet den lille Fernanda søger hen for at træffe en Rigsdagsmand, hvem hun har givet et Kys for en Cither, og møder her en fattig Fyr, der vil være Kunstner. GADENS BØRN 4 TABLEAUER AF EMMA GAD. PREMIERE PAA FOLKETEATRET 1903. DET SCHUBOTHESKE […]

Skuespil

Den Mystiske Arv. Anmeldelse

* Det er ikke vanskeligt at se, hvad det er, der har vundet Forfatterinden saa stor en Yndest. Hun er et klart Hoved, en vittig Spotter af den menneskelige Daarskab, født med de lykkelige Anlæg, der let og behændigt former morsomme sceniske Optrin, dertil et varmt og bevæget Menneske med […]

Skuespil

Guldfuglen. Anmeldelse

* Vexelvirkningen opnaas ved at sammenføre den adelig fornemme forgældede Herregaards Familie med den borgerlig elegante Milionærfrue med Datteren, Guldfuglen, og den fælles Interesse er Foreningen af Fornemhed og Kapital saaledes som det bekvemt kan ske ved den unge Baron Prebens Ægteskab med den sympatetisk skildrede Guldfugl. GULDFUGLEN 2 AKTER […]