Emma Gad * 21. januar 1852 – † 8. januar 1921


taktogtone
Velkommen til Emma Gads mange andre gøremål, beskrevet i tidens medier.Emma Gad skrev skuespil, lavede udstillinger, startede foreninger, skrev artikler og kronikker, og var redaktør på bogværker og store avisprojekter.


Dagbladsnotitser fra tidens aviser er med til at fuldende kendskabet til Emma Gads liv mens karikaturtegnerne også havde et godt og kærligt øje til admiralinden. Mange bogudgivelser før som nu, har også tekster om Emma Gad.
Her er også sider om Emma Gads mand Nicolaus Urban Gad, deres børn Henry Christian og Peter Urban, samt familiesammenhænge og slægtshistorier der viser hvordan Halkier, Gad og Thaulow er tæt forbundne.

blank
Halkier, Gad og Thaulows krydsfelter.


Bliv forbavset over den utrættelige energi der blev lagt for dagen, for at hjælpe især kvinder og børn. Her var det ikke blot flotte ord – der blev lagt handling bag ønskerne om at rette på skævheder kønnene imellem eller andre samfundsforhold der trængte til forbedring.


EMMA GADS FAMILIE

blank
N. URBAN GADH.C. GADP. URBAN GAD


Opvæksten i det velstillede borgerskab, gav ved ægteskabet med Urban Gad (der i en periode var kongens yachtkaptajn), Emma Gad mulighed for både at møde folk fra den højere embedsstand samt folk fra kunstens verden.
De to børn fordelte sig på samme måde. Den ældste gik til søen, mens den yngste gik til filmen som var i eksplosiv vækst, der gjorde ham lige så berømt som sin mor.
Velkommen til admiralindens univers.
Tonny Hald


TEATER & FORENINGER

SKUESPIL
UDSTILLINGER
FORENINGER


BOG & AVIS OMTALE

BØGER mv.
KARIKATUR
AVISNOTER PETITSTOF


FAMILIEN

SLÆGTSTRÆ
HALKIER SLÆGTEN
GAD SLÆGTEN
NICOLAUS URBAN GAD
HENRY CHRISTIAN GAD
PETER URBAN GAD
HØR EMMA GAD
EMMA GAD LIVE
EMMA GADS NEKROLOG
10 ADRESSER
EMMA GADS JUL
METTE OG PAUL GAUGUIN