NYT – Lige påbegyndt – Er der et ord du mener burde være her, så send en kommentar.


BOURGEOISI buarschvasi
Det velstillede borgerskab; ikke mindst Karl Marx’ brug af ordet som betegnelse for den samfundsklasse, der ejer produktionsmidlerne, har bidraget til begrebets udbredelse. Se Den store Danske

ETATSRAAD
Etatsråd var en dansk og norsk titel, som indtil 1909 uddeltes af kongen og medførte plads i 3. rangklasse og dermed ret til at at indskrive sine døtre i f.eks. Gisselfeld Adelige Jomfrukloster og Vemmetofte Kloster. Se Wkipedia.

”Læs

 

JUSTITSRAAD
Justitsråd var en dansk titel, som fra 1661 blev tildelt medlemmer af Højesteret. Den gav rang i 3. eller 4. rangklasse. Der blev dog hurtigt slækket på tilknytningen til Højesteret, så titlen blev givet som en almindelig hædersbevisning i rangsystemet (eksempelvis arkitekten C.F. Harsdorff, som fik titlen i 1778). Titlen forsvandt i begyndelsen af 1900-tallet. Se i Wkipedia.


KLUNKETIDEN
Klunketiden er en populær betegnelse for stilperioden historicisme. Nærmere bestemt dækker begrebet de to sidste tiår i 1800-tallet ca. 1880-1900, hvor klunker, der er en kugle med en kvast, var et yndet possement på de fleste af de polstrede møbler. Perioden kaldes også til tider for Victoriatiden i oversatte bøger, som i England regnes fra 1837-1901, hvor Dronning Victoria regerede. Se Wkipedia.

SÆDELIGHEDSFEJDEN og det moderne gennembrud
Debatten som er blevet kaldt «sædelighedsfejden» drejede sig om den eksisterende dobbeltmoral på det seksuelle områd, forbindelser indenfor og udenfor ægteskabet, prostitutionen og lige krav og rettigheder for mænd og kvinder. I sædelighedsfejden kan man uddrage tre hovedpositioner, der stod forholdsvis stejlt overfor hinanden. Se Faktalink.dk