Rørt Vande 1895

PERSONERNE:

BLOMQUIST, Operasanger FRU MELITTA BLOMQUIST, Malerinde
ANTON MUNTHE
Forfatter, (hendes Broder)
OSCAR HAMANN, Købmand
FRK. BIRGITTE STEIN SANDER, Journalist
PLUM, Billedhugger FRU ELLINOR PLUM, Forfatterinde
FRU MILLY KRUSE, Skuespillerinde FRU ADELAIDE MONTELLI, Koncertsangerinde
LOUIS PETERSEN, Pianist MARIE, Pige hos Blomquist
EN PIGE HOS PLUMS ET PAR OPVARTERE – DAMER & HERRER


2. AKT Næste Formiddag hos Blomquist’s. En kunstnerisk udstyret Dagligstue med mange Antikviteter. Paa Væggene Skitser, musikalske Instrumenter og Fotografier af Blomquist imellem visne Lavrbærkranse. Midt i Stuen en Løjbænk belagt med et Skindtæppe. Til venstre i Forgrunden et Klaver, lidt længere tilbage Dør ind til Munthes Værelser, til højre til Melittas Atelier; længer tilbage Dør til den øvrige Lejlighed. I Baggrunden Udgang til Entreen.
1. SCENE Blomquist. Marie. Senere Fru Kruse.
Blomquist kommer nynnende ind fra højre. Han ser lidt utidig ud, som En, der lige er kommen op. Marie, en lidt landligt udseende Pige hos Blomquist, kommer ind med en Bakke med Smørrebrød og et glas Mælk og stiller det paa Bordet, hvorpaa hun giver sig til at støve af.
MARIE Godmorgen!
BLOMQUIST (der har taget en Avis). Godmorgen, Marie! (ser en Notits og kaster vredt Avisen bort.) Är frun inte hemma?
MARIE Nej.
BLOMQUIST (kiger ind i Atelieret). Kan tänka det. Och ingen frukost, – naturligtvis!
MARIE Jo – der staar Frokost til Fruen. Hun sagde, at jeg skulde smøre den og sætte den her ind. (giver ham en Papæske.) Her er noget, der er kommet til Herren.
BLOMQUIST (aabner Æsken med Interesse). Har baretten kommit?
Tager en Fløjels Fjerbaret op, sætter den paa og gaar hen til et Spejl for at se Virkningen.
MARIE (ser forbavset paa ham). Jøsses Kors!
BLOMQUIST (misfornøjet). Den duger inte, den klär mig ju inte alls! De Idioterna, det er den tredje. (lægger den gnaven i Æsken og ser paa sit Uhr). Om en half timme måste jag vara paa teatern. (ser nærmere paa Melittas Smørrebrød.) Så frun får sin delikata frukosten, hon!
MARIE Herren vil jo hellere gaa paa Beværtning, siger Fruen.
BLOMQUIST Ah, gåsbrøst! (tager et Stykke, spiser det i een Mundfuld og gaar saa, alt mens han taler, hen og tager en Flaske Punsch og et Glas i et Skab.)
MARIE (misfornøjet). Det er ellers Fruens Mad.
BLOMQUIST Frun här och Frun där. Altid skall där krusas för hende på min bekostnad! Och om så bare ens konst kunde, ge equivalent för orattvisan och småaktigheten och ens talang blefva appricierad efter förtjenst. Men tværtom, endast chikanerier! (peger krænket paa Avisen.) Tänk det – Du – i den där fördömda tidningen ser jag, at Thomsen skall sjunge prinsens parti – prinsens!
MARIE Hvad befaler?
BLOMQUIST Hväm har någonsinn kunnat upptäcka ett spår till talang hos honom! Han är ju torr som snus!
MARIE Jeg forstaar ikke et Muk.
BLOMQUIST (drikker et Glas Punsch). Kalla du det för sentimang och erotik såsom han åbäker sig. Och så er det åt den karlen, man ger hufvudpartierne i nye operar. (tager et nyt Stykke Smørrebrod.)
MARIE (irriteret). Nej, nu skal Herren have Tak! Jeg faar Skænd af Fruen, naar der ikke er andet levnet end den holstenske Sild.
Uden at ænse hende gaar Blomquist hen til Klaveret og intonerer Begyndelsen af en Romance. Marie sætter imens Flasken tilbage i Skabet, og stiller Smørrebrødet hen paa et Bord i Baggrunden, hvor hun skjuler det bag et Fotografi.
BLOMQUIST (stanser og vender Stolen imod hende). Pris du dig lycklig, du Maria; att du inte till ditt yrke har valt sångens otacksamma konst! (ser, at Flasken er borte.) Hvad för slag, hvar tog buteljen vägen?
MARIE Flasken! den har jeg sat paa Plads. Det er ikke noget at drikke Punsch paa Formiddagen.
BLOMQUIST (irriteret). Endast för min helsa tar jag et par (irriteret). Endast för min helsa tar jag et par
MARIE Reppesion, hvad er det? Kors, de ringede. (hun gaar ud og lukker op. Fru Kruse kome Ind.)
FRU KRUSE Goddag, Hr. Blomquist!
BLOMQUIST Ah, Fru Kruse – hjärtligt välkommen.
MARIE Det er da godt, der kommer En, som kan forstaa Herren.
BLOMQUIST Förstå! Jag talar ju nästen danska.

BEGGE Saa -!
BLOMQUIST Ja! Jag har totalt förlorat min ren svenska accent i detta förbaskade landet.
MARIE (ser paa Fru Kruse). Jøsses, hvor hun er flot! (Hun gaar med et beundrende Blik ud til højre).

2. AKT
2. SCENE
Blomquist. Fru Kruse. Senere Melitta og Birgitte.
FRU KRUSE Jeg ser blot herop for at sige Tak for Indbydelsen til i Aften!
BLOMQUIST (lidt forbavset). Ah, min hustru har bjudit frun! (ser paa hende). Det måsta jag säga – en charmant toalett, och en charmant person, som bär den.
FRU KRUSE Aa – (ser ned ad sig.) Ja, det er en ret nobel Dragt. En Skuespillerinde maa jo være chic, det ser de meget paa. Skal De paa Prøve?
BLOMQUIST Ack ja! Jag blir så rysligt fatiguerad.
FRU KRUSE Jeg er ogsaa saa angreben. To og tredive Aftner i Træk har jeg spillet i „Hjertets Kampe”. De har da set det?
BLOMQUIST (Lidt ubestemt). Ja, bevars!
FRU KRUSE Synes De om mig?
BLOMQUIST Jag var alldeles fortjust.
FRU KRUSE Lagde De Mærke til den Scene, hvor min lidenskab i et Nu slaar om fra Glød til Iskulde. Synes De ikke, jeg der fik en god Virkning frem?
BLOMQUIST Ni ådagalade i ert spel en utomordentlig fremstaaende talang, i synnerhet i den briljanta scenen i klosterträdgården.
FRU KRUSE I en Have – Men Gud, det hele foregaar jo i en Salon.
BLOMQUIST (lidt forlegen). Ah – ursäkta, då måske det ha varit i en annan pjes.
FRU KRUSE (fornærmet). Ja, det skal De have Ret i.
BLOMQUIST (undskyldende). Jag har varit saa rysligt uptagen of repititionerna på Romeo och Julie. Frun har kanske sett mig?
FRU KRUSE Ja, naturligvis – det vil sige – jeg vil se det, saa snart jeg faar Tid.
BLOMQUIST Den lidelsefulla känslan i Romeos parti framställas också af detta något i min talang, som –
FRU KRUSE Glem ikke, hvad De vilde sige! Jeg vilde blot først pointere, at detnetop er det impulsive ved uventede Overgange, der tager Publikum.
BLOMQUIST Ja, men jag –
FRU KRUSE Og saa er der jo det ved min Kunst, at den uvilkaarligt gaar over Lamperækken – til hjerterne. Det er medfødt.
BLOMQUIST Ja, men jag –
FRU KRUSE Derfor føler jeg ogsaa Sympatien. De skulde have hørt en Orkan af Jubel ved min sidste Benefice og set den Stemning –
BLOMQUIST (bryder energisk igennem). Ja, men jag fick vid min Afskedsrepresentation sådana väldiga applåder, att sammerlingen väggarna darrade! Jag fick sju lagerkransor med färgade band och –
FRU KRUSE Jeg fik otte Buketter, og adskillige Blomsterkurve i mit Hjem.
BLOMQUIST Och en talang, som min skäms man inta att stella i skugga för andra – medelmåtter! (ryster paa Hovedet.)
FRU KRUSE Har De kendt Mage til det, de kan finde paa i en Theaterbestyrelse, af Galskab!
BLOMQUIST Och orättvisa!
FRU KRUSE Og Fejlsyn!
BLOMQUIST Och chikaneri!
FRU KRUSE Og Hensynsløshed!
BLOMQUIST Och idiotism!
FRU KRUSE Tænk, ikke at paaskønne en Stemme som Deres!
BLOMQUIST Och inte att hedra en talang som fru Kruses!
FRU KRUSE Men jeg finder mig heller ikke i det!
BLOMQUIST Inte ett spelår till stannar jag kvar.
FRU KRUSE Ens første Pligt er at holde sin Kunst i Hævd!
BLOMQUIST (ryster hendes Haand). Ja, det var et sanningens ord. Respekt för konsten.
FRU KRUSE Og for sig selv!
BLOMQUIST Och för sig sjelf, det glömde jag.
Melitta og Birgitte kommer ind fra Entreen. De har Overtøj paa, men tager det af under det følgende, hvorpaa Birgitte hænger det ud.
MELITTA Goddag Fru Kruse. Allerede saa tidlig ude.
FRU KRUSE Jeg kiggede blot op for at sige, at jeg meget gærne kommer til Deres lille Selskab i Aften.
MELITTA (lidt forbavset). Aa – min Mand har indbudt Dem.
FRU KRUSE Deres Broder, Hr. Munthe, er ikke hjemme?
MELITTA Han er vist beskæftiget!
BLOMQUIST (ser paa sit Uhr). Ursäkta, jag måste gå på repitition!
FRU KRUSE Jeg skal ogsaa til Prøve. Vi følges.
BLOMQUIST Jag får inte ens tid att äta frukost!
FRU KRUSE (ser mod Spisestuen). Hvorfor ikke her —?
BLOMQUIST Här har jag inte fått en bit! Inte skulle man här hemma tro, att jag är den af alla damerna förgudade tenoren! är inte det besynnerligt?
FRU KRUSE Jo, det ved Gud, det er (fatter sig.) jeg mener – De –
MELITTA De kender Dig kun i Silketrikot!
FRU KRUSE Ja, saa er han smuk! – især smuk!
BLOMQUIST Fru Kruse sa just nu, att ingen vid hele teatern är så firad som jag! Se denna briljantringen, som jag fick igar.
FRU KRUSE Maa jeg se – af hvem?
BLOMQUIST (smiler diskret).
MELITTA (tørt). Tror Du, den er ægte?
BLOMQUIST Äkta! Den har kostat sine hundra femti kronor!
MELITTA Du ved det saa nøje, Du har maaske selv købt den?
BLOMQUIST (med Værdighed). Inte behöver jag köpa bifall! Applåderne komma till mig från djupet of hela publikens hjerta! Men därför just är en direktion som denna någonting oerhördt i teaterns annaler! Hver hafvejede sina ögan, hvar är sinnet för dett sköna!
FRU KRUSE Jeg siger ogsaa, at –
BLOMQUIST (truende). Men jag ämner också säga: Antingen Thomsen eller jag! Välj!
FRU KRUSE (til Melitta). Farvel! (til Blomquist.) jeg siger ogsaa, at –
BLOMQUIST (truende). Jag går til Berlin, där man erbjudit mig det mest strålende engagemang – (byder hende Armen.) Min nådige Fru – ja, jag går til Tyskland, och gör furore öfveralt! Adjö!
De gaa begge talende paa engang ud i Baggrunden.