Tro som Guld 1893

PERSONERNE:

DIREKTØR GRAAE FRU GRAAE
GYRITTA LÜTZAU, Fru Graaes Niece DAMER
JÆGERMESTER GRAAE DORIS GRAAE, Hans Datter
GODSEJER SØTOFT HERRER
FRU ROTHENBURG STUDENT SCHNEIDER
GREV MONTEFIORE Jægermesterens tre drenge
HR. VON HALLE KANDIDAT HAGEN
FREDERIKSEN, Tjener hos Graaes


3. AKT
8. SCENE
Direktøren. Jægermesteren. Fru Graae. Doris. Fru Rothenburg. Senere Gyritta, Søtoft, Hr. von Halle og Grev Montefiore.
FRU ROTHENBURG (vil tage Afsked)
Ja, ja, Fru Graae, saa siger jeg: Auf Wiedersehen.
DORIS Nej, vent lidt, kære Fru Rothenburd. Der er noget, jeg saa gærne vilde – ja, se, maa jeg ikke have Lov til at forære Dem denne Tegning – Det er mit eget Arbejde.
FRU ROTHENBURG Ah – Tak. Det er en firspændig Ekvipage.
DORIS Kan De ikke se – det er Papa til Vogns.
FRU ROTHENBURG Ja, det ligner wahrhaftig Jegewrmesteren frappant.
DIREKTØR GRAAE (lidt skarpt)
Saa Du kører med fire, Mauritz?
JÆGERMESTER GRAAE (forlegen)
Det vil sige –
DORIS Det er kun almindelige Arbejdsheste. Det er mig, der har forskønnet dem.
JÆGERMESTER GRAAE Ja, i høj Grad forskønnet – hm – meget Talent.
DORIS Det skal ses lidt paa Afstand – saadan, saa ligner det bedre. Jeg har tegnet det efter et Fotografi, men Bagbenene er saa svære – jeg mener Hestenes.
FRU ROTHENBURG Prachtwoll.
DORIS (beskeden)
Jeg tænkte, det kunde fornøje Dem at have det. Jeg ved jo, at De holder saa meget af Papa, og derfor vil jeg saa gærne have, at De ogsaa skal holde lidt af mig – for det første for min Skyld, men især fordi jeg ikke kan volde ham nogen større Glæde end ved at gøre, hvad jeg formaar, for at vinde Deres Tillid og Venskab.
FRU ROTHENBURG (omfavner hende)
Liebes, theures Kind.
(til Fru Graae)
Ach, ein groszes Herz, das ist meine Passion.
FRU GRAAE (hjertelig)
Vi ses igen iaften?
FRU ROTHENBURG Ja.
(nikker til Jægermesteren)
Wir sehen uns wieder.
Gyritta, Søtoft. Hr. von Halle og Grev Monteriore ere under de sidste Replikker komne ind fra Spisestuen.
GODSEJER SØTOFT (der forgæves har nærmet sig Doris)
Saa vil jeg ogsaa anbefale mig, Frue –
JÆGERMESTER GRAAE Nej –
GODSEJER SØTOFT (sagte)
Jo, gu’ vil jeg saa.
FRU GRAAE (vender sig)
Farvel, Hr. Søtoft, jeg haaber, De besøger os igen.
Hun ledsager under de følgende Replikker Fru Rothenburg og Søtoft til Døren og tager Afsked.
DORIS Onkel Vilhelm, jeg tror ikke, Papa kender Greven.
DIREKTØR GRAAE Ah – tilgiv –
(forestiller)
Mon frère – le comte de Montefiore.
GREV MONTEFIORE (forekommende)
Monsieur.
(trykker hans Haand)
On m’a dit, que vous êtes propriètaire d’un chateau.
JÆGERMESTER GRAAE (ser stjaalent efter Søtoft)
Proprietaire – oui – non, Monsieur le comte, je suis maître de chasse – à Fyen – oui –
TÆPPE