Emma Gad * 21. januar 1852 – † 8. januar 1921


“Takt og Tone” er klassikeren, men kun en lille del af aktiviteterne. taktogtone
Velkommen til alle Emma Gads gøremål. Originale beskrivelser fra samtiden, lige da det skete.

Det er som at være der selv.

Emma Gad skrev skuespil, lavede udstillinger, startede foreninger, skrev artikler og kronikker. Også redaktør på bogværker og avisprojekter.

Meget er blevet skrevet OM Emma Gad. Dagbladsnotitser i tidens aviser, og i dag har mange bogudgivelser referencer til Emma Gad.
Karikaturtegnerne havde også et godt og kærligt øje til admiralinden.
Her vil også være sider om Emma Gads mand Nicolaus Urban Gad, deres børn Henry Christian og Peter Urban, samt familiesammenhænge og slægtshistorier der viser at Halkier, Gad og Thaulow er tæt forbundet.

Halkier, Gad og Thaulows krydsfelter.

Bliv forbavset over den utrættelige energi der blev lagt for dagen, for at hjælpe især kvinder og børn. Her var det ikke blot flotte ord – der blev lagt handling bag ønskerne om at rette på skævheder kønnene imellem eller andre samfundsforhold der trængte til forbedring.


EMMA GADS MAND OG BØRN
N. URBAN GADH.C. GADP. URBAN GAD

Opvæksten i det velstillede borgerskab, gav ved ægteskabet med Urban Gad (der i en periode var kongens yachtkaptajn), Emma Gad mulighed for både at møde folk fra den højere embedsstand samt folk fra kunstens verden.
De to børn fordelte sig på samme måde. Den ældste gik til søen, mens den yngste gik til filmen som var i eksplosiv vækst, der gjorde ham lige så berømt som sin mor.
Velkommen til admiralindens univers.
Tonny Hald