taktogtone
“Takt og Tone” er 100 år, og læses stadig.
Det kan være for at få information om eviggyldig god opførsel – eller for at få en lille latter over normer der ikke holdt.
Denne succesudgivelse er imidlertid kun en lille del af hendes produktion.
Velkommen til fokus på alle Emma Gads gøremål, ved hjælp af originale beskrivelser fra samtiden. Tekster fra lige da det skete – uden eftertidens rationelle små eller større ændringer.

Det er som at være der selv.


Emma Gad skrev skuespil, lavede udstillinger, startede foreninger, skrev artikler og kronikker. Derudover var hun redaktør på bogværker og avisprojekter.

emmagad-amp
Emma Gad 1852-1921

Der er også blevet skrevet meget OM Emma Gad. Dagbladsnotitser til hverdag, og endnu i dag har mange bogudgivelser referencer til Emma Gad – dog mest til Takt og Tone.
Karikaturtegnerne havde også et godt og kærligt øje til admiralinden.
Ud over Emma Gad, vil der være sider om hendes mand Urban Gad, deres børn Henry Christian og Peter Urban.
Familiesammenhænge og slægtshistorier viser at Halkier, Gad og Thaulow hører tæt sammen.

Halkier, Gad og Thaulows krydsfelter.

Bliv forbavset over den utrættelige energi der blev lagt for dagen, for at hjælpe især kvinder og børn. Her var det ikke blot flotte ord – der blev lagt handling bag ønskerne om at rette på skævheder kønnene imellem eller andre samfundsforhold der trængte til forbedring.


EMMA GADS MAND OG BØRN
N. URBAN GADH.C. GADP. URBAN GAD

Opvæksten i det velstillede borgerskab (bourgeoisi), gav ved ægteskabet med Urban Gad, der i en periode var kongens yachtkaptajn, Emma Gad mulighed for at mødes med både Folk fra den højere Embedsstand samt fra Kunstens Verden.
De to børn fordelte sig på samme måde. Den ældste gik til søen, mens den yngste gik til filmen, der var i sin eksplosive vækst, og gjorde ham lige så berømt som sin mor.
Velkommen til hele admiralindens univers.
Tonny Hald