Ideen til Takt og Tone


Svikmøllen 1919: Hvordan Emma Gad fik ideen til Takt og Tone.