Velkommen til bannerføreren for anstændig adfærd

EMMA GAD
1852-1921
*
URBAN GAD
1841-1920
***
HENRY C. GAD
1873-1957
*
P. URBAN GAD
1879-1947
***

DAGENS VINK
26/04/18

Blær Dem ikke under Samtalen med Deres Belæsthed og Sprogkunskaber, men lad denne Deres Viden kun komme indirekte frem.

Læs mere

***


Der arbejdes med nyt tema til EmmaGad.dk.
Diverse fejl og uregelmæssigheder kan forventes
frem til uge 18 2018.

Seneste indskrivning:


Engelsk Omgangsliv
Man kan vel dele Selskabslivet i to Hovedgrupper. Den ene, hvor man kommer sammen for at more sig, den anden, hvor man, ganske bortset fra Fornøjelsen, samles af nødvendige Hensyn, hvad enten disse nu skal tages til social og familiemæssig Repræsentation eller andre lige saa lidet morsomme Elementer.
De fleste kommer til denne side med tanke på “Takt og Tone”, og det må jo nok også kaldes essensen af Emma Gads virksomhed.
Imidlertid vil vi her sætte projektør på alle Emma Gads gøremål, og mest med hjælp fra originale beskrivelser fra samtiden. Det er tekster fra lige da det skete – uden eftertidens rationelle små eller større ændringer. Det er som at være der selv.
SKUESPIL
Emma Gads gennembrud var et beskedent teaterstykke på Det kongelige Theater. Det blev dog snart fulgt op af betydelig større produktioner. Mere end 20 dramatiske værker blev siden vist ved hjælp af alle hovedstadens store scener – og efterfulgt af turneer landet rundt.
Her kommer stykkerne med den fulde tekst. Hvert stykke afsluttes med anmeldelser fra premieren.
ARTIKLER & KRONIKKER
Aviser, ugeblade, magasiner, julehæfter eller årbøger. Emma Gad var alle steder og altid klar med en kommentar om forholdet mand/kvinde. Det være sig de mere eller mindre daglige problemer i en verden i store forandringer, eller behandlingen af samfundets svageste – kvinder og børn.
I de mange kronikker blev et problem ikke kastet op, uden der også blev serveret en ide til afhjælpning.
FORENINGSARBEJDE
Med stor succes lavede hun foreninger for at arbejde for en bedre social og arbejdsmæssig tilværelse for kvinder eller faggrupper. Emma Gad var altid klar til at hjælpe. For unge kvinder kunne Dansk Kunstflidsforening hjælpe med uddannelse til selverhverv. Danske Dramatikere var (og er stadig) en sikring for dramatikernes økonomiske rettigheder – så ikke teaterdirektørerne render med hele profitten.
UDSTILLINGER
Emma Gad arrangerede utallige udstillinger, bl. a. for at skaffe midler til at finansierede friskoleophold i Dansk Kunstflidsforening for Vestindiske, islandske og sønderjyske unge piger.
Den største var uden sidestykke “Koloniudstillingen” som var placeret i Tivoli sommeren 1905. Den store succes var uden tvivl medvirkende til at Emma Gad fik Den kgl. Fortjenstmedalje i guld senere samme år.
BOGPRODUKTION
Det er ikke det store antal bøger der kan tilskrives Emma Gad. Selv om hun også skrev kapitler, var hendes placering i flere projekter mere som redaktør og styrende leder. Fx Vort Hjem, der først udkom som 77 hæfter, og siden blev trykt i 4 tykke bind eller Teaterbogen fra 1901.
Takt og Tone kom som det sidste og har sin egen kategori.
FAMILIE
Opvæksten i det velstillede borgerskab (bourgeoisi), gav ved ægteskabet med officeren Urban Gad, mulighed for at skabe et mødested blandt forskellige samfundsklassers interesser. Urban Gad var i en periode kongens yachtkaptajn på kongeskibet Dannebrog. I hjemmet mødtes Folk af alle Klasser. Emma Gad kunne færdes med samme Lethed i den højere Embedsstand som i Kunstnernes Verden.
PETITSTOF
Som kendisser blev både admiralen og admiralinden ofte nævnt i dagspressen for noget de havde foretaget sig i deres arbejde eller i fritiden. Ikke mindst “Kunstflidsforeningen” og udstillinger medførte meget presse, men også hvad parret foretog sig eller mente om landets tilstand, eller slet og ret hvilke foredrag eller arrangementer de havde været gæster til.
KARIKATURTEGNINGER & TEKST
Den der hænger andre ud – hvad Emma Gad ofte gjorde i sine skuespil – risikerer selv at blive hængt til tørre. Ikke mindst ugebladet “Klods-Hans” havde ofte billeder og tekst omhandlende Emma Gads gøren og laden. “Blæksprutten” havde også ofte Emma Gad på pennen og enkelte fra “Svikmøllen”.
Her kan med al tydelighed markeres, at humor og satire levede i beste velgående ved forrige århundredeskift.
DAMETIDENDE
Damerne var på vej frem i samfundet, og tiden var inde til at lade dem også få plads i avisen. Politiken ville starte med kvindestof, og Emma Gad fik tilbuddet om at redigere det der kom til at hedde Dametidende. Det var i øvrigt Emma Gads første fastansættelse overhovedet – som hun påbegyndte som 63-årig. Her kan læses alle teksterne fra punktet “Smaa Vink”, med kloge ord til damerne. En forløber til “Takt og Tone.”
TAKT OG TONE
Social adfærd viser tydeligt hvem man er; hvilken “klasse” man tilhører – eller gerne vil anses for at tilhøre. Der er mange faldgrupper hvis man stræber højere end det lærte regelsæt fra barndomshjemmet.
Der er en del der ikke holder i dag. Men fleste foretrækker nok alligevel at blive bedømt positivt. Betydningen af bevidstheden om anstændig adfærd – den består.
TEKSTER OM EMMA GAD
Bøger fra Emma Gads samtid (før “Takt og Tone” udkom og overskyggede det hele) viser tydeligt det store aftryk, hun havde sat i samfundeslivet. Mange senere bøger har mulighed for at beskrive Emma Gad, fordi hun havde så mange berøringsflader, at en beskrivelse af næsten hvad som helst fra det forrige århundredeskifte sjældent kan forbigå hende – Alligevel er det oftest Takt og Tone der nævnes.

Velkommen til at komme lidt længere under huden på denne kvinde, der blandt andet i sit eftermæle får denne cadeau i Illustreret Tidende: “Fru Gads Hjerte var helstøbt i opofrende Godhed, og hun efterlod sig ingen Fjender”.

Det skal man nu ikke lade sig narre af, for hun var aldrig bleg for at sige sin mening og mange fik en kommentar der ikke var til at misforstå. Først mere eller mindre skjult i hendes skuespil, med senere direkte og uden omsvøb i hendes kronikker.

Velkommen til alle Emma Gads projekter. Bliv forbavset over den utrættelige energi der blev lagt for dagen, for at hjælpe især kvinder og børn. Her blev der lagt handling i tankerne om at rette på skævheder kønnene imellem eller andre samfundsforhold der trængte til fornyelse.
Tonny Hald

EmmaGad.dk drives af Tonny Hald. Ideer eller tekst til uddybning af emnet modtages gerne på mail. © 2003-2018, EmmaGad.dk
Scroll Up