Dagens Emma Gad Citat:

En af Selskabslivets Hovedvanskeligheder er Overskuddet af Damer, ikke mindst de ældre Tanter.

Brugernes bedømmelser

Enhver form for ris eller ros om
EmmaGad.dk modtages gerne

Velkommen til bannerføreren for anstændig adfærd

VN:F [1.9.22_1171]
Anmeld gerne denne artikel med stjernedrys
Rating: 4.0/5 (77 stemmer)

Emma Gad Color 4

Emma Gad 1852-1921

Foto: Julie Laurberg (1856-1925)
Farvelægning: Tonny Hald (2014)


Alle støder på tidspunkter ind i problemer vedrørende manglende kendskab til korrekt opførsel. Det kan være i hverdagens sociale møder, både privat og i arbejdsrelaterede situationer.
Mange spørgsmål kan pludselig trænge sig på om acceptabel adfærd og den finere bordskik, når der kommer en invitation til en festlig sammenkomst. Så findes der ofte frem til denne kvinde og ikke mindst hendes topsellert “Takt og Tone”.

Mange læsere har fået sig en sund latter under læsningen – men har så samtidig vidst hvor de skulle lede når der kom invitationer til selskabeligheder..!


Det morsomme kan ikke komme bag på nogen, og da heller ikke på Emma Gad, der netop selv gjorde opmærksom på de humoristiske sekvenser der bliver tilbage når udviklingen fravælger tidligere hævdvundne traditioner.

“Den Læser, som vil fornøje sig mest over disse Forskrifter, er Den, der om et Par hundrede Aar finder denne Bog paa en støvet Hylde i et Bibliotek,” skriver hun i forordet.
Så lang tid behøvede der nu ikke helt at gå. I dag, hvor de første 100 år snart er forløbet, kommer der afgjort enkelte smil under læsningen om aflagte sæder og skikke.

Takt og tone var imidlertid kun en mindre del af Emma Gads produktion og liv i det hele taget.
Det fremgår tydeligt når man læser samtidens beskrivelser af den flittige og engagerede admiralinde.

Hun var et aktivt foreningsmenneske og samfundsdebatør foruden en skrivende karriere som forfatter, dramatiker og journalist.

I 1886 udkom “Man skal aldrig”, som var en oversættelse af en engelsk/amerikansk storsellert “Don'”t, men derefter overtog teatret hendes pen i en årrække, og først sidst i sin karriere, i en alder af 66 år (i 1918), opsummerede hun et livs erfaring i mellemfolkelig samvær i den bog der bærer hendes minde den dag i dag: “Takt og tone”.


Een Hovedregel for alt menne- skeligt Samkvem bliver aldrig forældet; det er den at handle mod sine Medmennesker ud fra et godt Hjerte.
Emma Gad.

Vi vil her på siderne forsøge at se på alle de områder hvor Emma Gad har haft en finger med i spillet, og det fremgår hurtigt for læserne, at det er mere end en håndfuld.
Velkommen til at komme lidt længere under huden på denne kvinde, der blandt andet i sit eftermæle får denne cadeau i Illustreret Tidende: “Fru Gads Hjerte var helstøbt i opofrende Godhed, og hun efterlod sig ingen Fjender”.

Det skal man nu ikke lade sig narre af, for hun var aldrig bleg for at sige sin mening og mange fik en kommentar der ikke var til at misforstå. Først mere eller mindre skjult i hendes skuespil, med senere direkte og uden omsvøb i hendes kronikker, først og fremmest i Politiken.

Vi vil gerne på denne side, give en mulighed for at lære admiralinden nærmere at kende, ved at finde alle de emner og områder frem, hvor hun gjorde en forskel for omkring 100 år siden. Teksterne uden ændring som de var skrevet af Emma Gad, eller teksterne som hun kunne læse om sine arbejder.

Dertil alle senere beskrivelser i bøger eller artikler hvor Emma Gad er beskrevet i relation til hendes tid, eller til sammenligning med i dag.

eg102eg103


Det er alle Andre, der ikke ved, hvordan man skal optræde.
Selv ved man det saa udmærket.
Emma Gad.

Takt og tone er Etikettens regelsæt.

Etikettens positive kraft, kan næppe beskrives bedre end med følgende ord fra Emma Gad:.

“Vær ikke snobbet, vær ikke vigtig, vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld overfor Dem selv – ikke overfor andre.”


For få andre er formidlingens rolle lykkedes så godt for som Emma Gad. Hun har opnået det sublime højdepunkt det absolut må siges at være, når ens navn bliver synonym med ens arbejde. Desværre kan følgen så være at alt andet arbejde fra personen kommer til næsten at gå i glemmebogen.

Det er formålet med emmagad.dk, at vise de mange andre konstruktive egenskaber admiralinden besad.
Se fx følgende resultater af en søgning på nettet efter Emma Gad.


Naturligvis har Emma Gad ikke været dem eneste på banen til at hjælpe med at lære fra sig om de grundlæggende færdigheder til at fungere på de bonede gulve i det bedre selskab.
Nyere etikettebøger er som regel af betydelig mindre omfang og kommer ikke hele vejen rundt, men har til gengæld så lige fået den justering som er oppe i tiden.

Velkommen til Admiralindens side, og velkommen med enhver komentar af ris og ros, ønsker til siden eller alt omhandlende Dronningens Tværgade 40. Benyt kommentarfeltet i venstre spalte eller send en mail.

Tonny Hald

Velkommen til bannerføreren for anstændig adfærd, 4.0 out of 5 based on 77 ratings