Ris, ros eller ønsker

Velkommen til bannerføreren for anstændig adfærd


Emma Gad Color 4

EMMA GAD
1852-1921
DAGENS VINK
19/04/18

Den meste Samtale bestaar af en ivrig Kamp om at føre Ordet alene.
Læs alle vink

Seneste indskrivning

Engelsk Omgangsliv

De fleste kommer til denne side med tanke på “Takt og Tone”, og det må jo nok også kaldes essensen af Emma Gads virksomhed.
Imidlertid vil vi her sætte projektør på alle Emma Gads gøremål, og mest med hjælp fra originale beskrivelser fra samtiden. Det er tekster fra lige da det skete – uden eftertidens rationelle små eller større ændringer. Det er som at være der selv.​

SKUESPIL
Emma Gads gennembrud var et beskedent teaterstykke på Det kongelige Theater. Det åbnede imidlertid for en produktion på mere end 20 stykker. Her kommer stykkerne med den fulde tekst og datidens anmeldelser.
ARTIKLER & KRONIKKER
Aviser, ugeblade, magasiner, julehæfter og årbøger. Emma Gad var alle steder og det giver et godt indblik i datidens forhold mand/kvinde samt forholdene for en verden i forandring.
FORENINGSARBEJDE
Med stor succes lavede hun foreninger for at arbejde for en bedre social og arbejdsmæssig tilværelse for kvinder eller faggrupper. Bl. a. Dansk Kunstflidsforening og Danske Dramatikere.
UDSTILLINGER
Emma Gads brugte udstillinger til bl. a. at skaffe midler til Dansk Kunstflidsforenings arbejde og til friskoleophold for Vestindiske, islandske og sønderjyske unge piger. “Koloniudstillingen” var den største.
BOGPRODUKTION
Ud over Takt og Tone, skrev, redigerede og oversatte. Ikke mindst “Vort Hjem”, der først udkom som 77 hæfter, og siden blev 4 tykke bind. Datidens bryllupsgave.
FAMILIE
Ved sit ægteskab med officeren Urban Gad skabtes muligheden for møde mellem alle klasser i hjemmet. Her mødtes den højere embedsstand med kunstnernes verden.
PETITSTOF
Som kendisser blev både admiralen og admiralinden ofte nævnt i dagspressen hvad parret foretog sig sammen eller hver for sig – eller hvad de mente om landets tilstand. Der kunne altid skrives et par linier.
KARIKATURTEGNINGER & TEKST
Den der hænger andre ud, risikerer selv at blive hængt til tørre. Og det blev Emma Gad ofte. Ikke mindst ugebladet “Klods-Hans” der ofte have billeder og tekst omhandlende Emma Gads gøren og laden.
DAMETIDENDE
Emma Gad havde skrevet mange kronikker i Politiken. Her fik hun tilbuddet om at redigere søndagsavisens Dametidende. Her er alle teksterne fra punktet “Smaa Vink”.
TAKT OG TONE
Social adfærd viser tydeligt hvem man er; hvilken “klasse” man tilhører – eller gerne vil anses for at tilhøre. Der er mange faldgrupper hvis man stræber højere end det lærte regelsæt fra barndomshjemmet.
TEKSTER OM EMMA GAD
Bøger fra Emma Gads samtid viser tydeligt hendes aftryk ikke mindst indenfor dramatik.
Mange senere bøger har mulighed for at beskrive Emma Gad, fordi hun havde så mange berøringsflader.

Velkommen til at komme lidt længere under huden på denne kvinde, der blandt andet i sit eftermæle får denne cadeau i Illustreret Tidende: “Fru Gads Hjerte var helstøbt i opofrende Godhed, og hun efterlod sig ingen Fjender”.

Det skal man nu ikke lade sig narre af, for hun var aldrig bleg for at sige sin mening og mange fik en kommentar der ikke var til at misforstå. Først mere eller mindre skjult i hendes skuespil, med senere direkte og uden omsvøb i hendes kronikker.


Velkommen til alle Emma Gads projekter. Bliv forbavset over den utrættelige energi der blev lagt for dagen, for at hjælpe især kvinder og børn. Her blev der lagt handling i tankerne om at rette på skævheder kønnene imellem eller andre samfundsforhold der trængte til fornyelse.

Tonny Hald