EMMA GAD

21. januar 1852 – 8. januar 1921

De fleste vil på et tidspunkt støde ind i problemer vedrørende korrekt opførsel i hverdagens sociale møder, i private som arbejdsrelaterede sammenhænge. Så er det godt at kende “Takt og Tone”. Det kan endda være underholdende læsning. Tidligere hævdvundne traditioner, kan pludselig virke komiske efter at have været fravalgt af et par generationer.

“Den læser, som vil fornøje sig mest over disse Forskrifter, er den, der om et par hundrede år finder denne bog paa en støvet hylde i et bibliotek”, skrev Emma Gad selv i forordet.
I dag er de første 100 år gået, og ja, der kommer afgjort enkelte smil under læsningen af aflagte sæder og skikke.

Takt og Tone er imidlertid kun en mindre del af Emma Gads produktion. Her vil der blive sat fokus på alle Emma Gads gøremål ved hjælp af beskrivelser fra samtiden. Tekster fra da det skete – uden eftertidens rationelle større eller mindre ændringer.

Det er som at være der selv.

 

blank
Takt og Tone■ TAKT OG TONE
Social adfærd viser tydeligt hvem man er; hvilken “klasse” man tilhører – eller hvilken klasse man gerne vil anses for at tilhøre. Der er mange faldgrupper hvis man stræber højere end det lærte regelsæt fra barndomshjemmet.
teater■ SKUESPIL
Emma Gads gennembrud var et beskedent stykke, der snart blev fulgt af større produktioner. Først vist på hovedstadens store scener, derefter turneer landet rundt. Her er den fulde tekst samt anmeldelser.
blank■ UDSTILLINGER
Udstillinger skaffede midler til at drive “Dansk Kunstflidsforening” med friskoleophold for Vestindiske, islandske og sønderjyske unge piger. Den største var “Koloniudstillingen” i Tivoli.
blank■ FORENINGER
Foreninger til forbedring af kvinders sociale og arbejdsmæssige liv. Eller hjælp til at danne faggrupper for kvindelige kontorister – eller for Dramatikere, til sikring mod at lade teaterdirektørerne slippe for billigt.
artiklel■ KRONIKKER ■ ARTIKLER
Aviser, ugeblade, magasiner, julehæfter eller årbøger. Emma Gad var alle steder og altid klar med en kommentar om forholdet mand/kvinde eller om samtidens sociale problemer, der som regel blev fulgt af løsningsmodeller.
dametidende■ DAMETIDENDE
Tiden var inde til at intensivere kvindestoffet i Politiken. Emma Gad havde skrevet mange kronikker til avisen, og fik i 1915 tilbuddet om at redigere nogle damesider. Her er alle de “Smaa Vink” som egentlig var forløberen til Takt og Tone.
vort hjem■ BOGPRODUKTION
Ud over trykte skuespil, er der kun “Takt og Tone” med hendes navn alene. Hun skrev mange kapitler, men her ses hun mest som redaktør. Størst var her “Vort Hjem”, der udkom i 77 hæfter, og senere samlet (1913) i 4 bind.

BESKRIVELSER OG TEGNINGER I BØGER, TIDSSKRIFTER OG AVISER OM EMMA GAD

Avisnotitser■ PETITSTOF
Som kendisser blev både admiralen og admiralinden ofte nævnt i dagspressen. Måske var de blevet set ved et arrangement, eller de blev bedt om en kommentar til en kommende udstilling eller blot en mening om hvad som helst som den lettere journalistik stadig dyrker. Mange avisreportager er med de mange kendte navne som familien Gad havde omgang med. Det kunne være store bryllupper i familien eller omgangskredsen – eller større begravelser. Sig mig hvem du omgåes, og jeg skal sige dig hvem du er!
Beskrivelser af Emma Gad■ TEKSTER OM EMMA GAD
Bøger fra Emma Gads samtid viser tydeligt hendes aftryk i samfundeslivet. Selv i dag er hun svær at springe over når tiden omkring det forrige århundredeskifte skal behandles. Selv om kun to bøger bærer hendes navn, kan historiske gennemgange (om næsten hvad som helst) sjældent springe hende over. Hun var betydningsfuld dengang, og den magi findes stadig den dag i dag, hvor blot hendes navn betyder ret medmenneskelig opførsel.
Det Hus, der bandlyser Spøgen og Satiren fra sine Enemærker, har dermed givet Afkald paa de spillende Solstraaler i sin Livsførelse (Hjemmets Tone).
Karikaturtegninger■ KARIKATURTEGNINGER OG TEKSTER
Den der hænger andre ud – hvad Emma Gad i grunden altid gjorde i sine skuespil – risikerer selv at blive hængt til tørre. Her kan med al tydelighed markeres, at humor og satire levede i beste velgående ved forrige århundredeskift, og deres humor var ikke så fraværende som vi føler med en sort-hvid gengivelse af deres liv. De levede jo trods alt selv deres liv i farver!
“Det Hus, der bandlyser Spøgen og Satiren fra sine Enemærker, har dermed givet Afkald paa de spillende Solstraaler i sin Livsførelse” (Hjemmets Tone).


FAMILIE OG SLÆGTNINGE

Familierne
Familierne Halkier, Gad og Thaulow

Opvæksten i det velstillede borgerskab (bourgeoisi), gav ved ægteskabet med Urban Gad, der i en periode var kongens yachtkaptajn, Emma Gad mulighed for ud over at mødes med kunstens og litteraturens førende skikkelser, også at samle folk fra den højere Embedsstand.

Det var hos Emma Gad i Dronningens Tværgade 40 der blev holdt mange blandede aftenselskaber. Hvis det havde været i dag, ville Billed Bladet have fotografer stående konstant ved porten.

De to børn fordelte sig på samme måde. Den ældste gik til søen, mens den yngste gik til filmen, der var i sin eksplosive vækst, og gjorde ham lige så berømt som sin mor.


SCRAPBØGER FOR ADMIRALEN OG BØRNENE

blank blank
Nicolaus Urban Gad
(1841-1920)
Henry Christian Gad
(1873-1957)
blank blank
Peter Urban Gad
(1879-1947)
Urban Henry Gad
(1917-2001)