EMMA GAD - Bannerføreren for anstændig adfærd
 

Foto: Julie Laurberg (1856-1925) Colorering: Tonny Hald 2014
21. januar 1852 – 8. januar 1921
*

De fleste vil på et tidspunkt støde ind i problemer vedrørende korrekt opførsel i hverdagens sociale møder, i private som arbejdsrelaterede sammenhænge.

Det er godt at kende til “Takt og Tone” når der kommer en indbydelse til en sammenkomst. Det kan endda være underholdende læsning.
Tidligere hævdvundne traditioner, kan pludselig virke komiske når de er blevet fravalgt af et par generationer.

“Den Læser, som vil fornøje sig mest over disse Forskrifter, er Den, der om et Par hundrede Aar finder denne Bog paa en støvet Hylde i et Bibliotek”, skrev Emma Gad selv i forordet.
I dag, hvor de første 100 år er forløbet, kommer der afgjort enkelte smil under læsningen af aflagte sæder og skikke.

Takt og Tone var kun en mindre del af Emma Gads produktion. Her vil der blive sat fokus på alle Emma Gads gøremål ved hjælp fra beskrivelser fra samtiden. Tekster fra da det skete – uden eftertidens rationelle større eller mindre ændringer. Det er som at være der selv.

Velkommen til en gennemgang af Emma Gads liv og virke

TAKT OG TONE
Social adfærd viser tydeligt hvem man er; hvilken “klasse” man tilhører – eller gerne vil anses for at tilhøre. Der er mange faldgrupper hvis man stræber højere end det lærte regelsæt fra barndomshjemmet.
KARIKATURTEGNINGER OG TEKSTER
Den der hænger andre ud – hvad Emma Gad ofte gjorde i sine skuespil – risikerer selv at blive hængt til tørre. Her kan med al tydelighed markeres, at humor og satire levede i beste velgående ved forrige århundredeskift.
SKUESPIL
Emma Gads gennembrud var et beskedent stykke, der snart blev fulgt af større produktioner. Først vist på hovedstadens store scener, derefter turneer landet rundt. Her er den fulde tekst samt anmeldelser.
ARTIKLER & KRONIKKER
Aviser, ugeblade, magasiner, julehæfter eller årbøger. Emma Gad var alle steder og altid klar med en kommentar om forholdet mand/kvinde eller om samtidens sociale problemer, der som regel blev fulgt af løsningsmodeller.
FORENINGSARBEJDE
Foreninger til forbedring af kvinders sociale og arbejdsmæssige liv. Eller hjælp til at danne faggrupper for kvindelige kontorister – eller for Dramatikere, til sikring mod at lade teaterdirektørerne slippe for billigt.
UDSTILLINGER
Emma Gad arrangerede udstillinger, for at skaffe midler til at drive “Dansk Kunstflidsforening” og til friskoleophold for Vestindiske, islandske og sønderjyske unge piger. Den største var uden sidestykke “Koloniudstillingen” i Tivoli.
BOGPRODUKTION
Ud over trykte skuespil, er der kun “Takt og Tone” med hendes navn alene. Hun skrev mange kapitler, men her ses hun mest som redaktør. Størst var her “Vort Hjem”, der udkom i 77 hæfter, og senere samlet (1913) i 4 bind.
FAMILIE
Opvæksten i det velstillede borgerskab (bourgeoisi), gav ved ægteskabet med Urban Gad, der i en periode var kongens yachtkaptajn, Emma Gad mulighed for at mødes med både Folk fra den højere Embedsstand samt fra Kunstens Verden.
PETITSTOF
Som kendisser blev både admiralen og admiralinden ofte nævnt i dagspressen. Måske var de blevet set ved et arrangement, eller de blev bedt om en kommentar til en kommende udstilling eller blot en mening om hvad som helst.
DAMETIDENDE
Tiden var inde til at intensivere kvindestoffet i Politiken. Emma Gad havde skrevet mange kronikker til avisen, og fik i 1915 tilbuddet om at redigere nogle ugentlige sider der kom til at hedde Dametidende.
TEKSTER OM EMMA GAD
Bøger fra Emma Gads samtid viser tydeligt hendes aftryk i samfundeslivet. I dag er det kun “Takt og Tone” der tillægges Emma Gad, til trods for den udspredte vifte der her på siden vil blive mødt med en salut.