Kogeudstilling 1920

køkken
Berlingske, 4, marts 1920.

Det er tilsyneladende temmelig begrænset hvor meget Emma Gad har været involveret i denne udstilling, men hun er med, og observeres både i billede og tekst.


blank
Kokkeudstillingen aabnes med Admiralinde Gad i Spidsen.

B.T., 5. marts 1920.
Kogeudstilling
Kokkeudstilling

Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden,
saa højt at Landet ikke kom i Krig.
Dets Krone er den sløjeste paa Jorden,
og Landets Velstand er forlængst forbi.
Men Landet har een stor og varig Glæde,
der bringer Trøst for Pengenes Forfald:
Man kan bestandig fedt og roligt æde,
til man paa een Gang revner med et Knald.

Man vandrer glad og trøstet til Kontoret,
og Værket gaar saa let, fordi man véd,
at Klokken elve venter Frokostbordet,
et velfyldt Bord i al Beskedenhed.
Og hvad der holder Arbejdsmodet oppe
den sidste Del af Dagen, det er kun,
at man til Middag atter kan sig stoppe
og faa til Aftensmaden lagt en Bund.

Dertil vil danske Mænd i store Flokke
slaa Kreds om Hummere og andet Kræs,
og hylde vore tro og ædle Kokke,
der laver Danmarks Sauce og Mayonnaise.
Men lever vi for Lammesteg og Hummer
og Østers blot? Nej, det er ikke sandt.
Vort Liv langt mere ædle Ting dog rummer,
for der er ogsaa Kaviar iblandt.
Ærbødigst

blank
Bøf med Musik hver femte Minut.
Det vi savnede paa Automobiludstillingen [en samtidig udstilling, red.] – arbejdende Værksted med en Auto færdig hver femte Minut – indpakket og med det samme, det er Kogeudstillingens clou.
Ikke et Automobil ganske vist – men en Bøf har ogsaa sin Charme.
En Bøf færdig hver femte Minut!
Paa een Nat har Hartmann-Jørgensen stillet Køkkenet op, og nu er Fru A. Ørnum, der i Spidsen for en Bataillon af hvide Kokke. Rund og smilende dirigerer hun Bøffen, Løgene, Kartoflerne – 5 minutter – værsgo’. Kapelmester Wilh. Schlüntz slaar Takt til “Nu skal du ha’ din varme Mad” – og er man heldig (det er hver femte), vinder man Bøffen i Tombolaen og maaske Vin til den.
Denne Udstilling er et Vellevnet, fra man gaar gennem Tælleapparatet, til man glad og mæt atter staar ved Jarmers Taarn. I Tombolaen faar man Chancer for at dø paa en behagelig Maade (spise sig ihjel), man kan købe sig en Smagsbillet til 50 Øre, man kan gratis spise og drikke sig igennem Katalogets 70 Numre og man kan endelig se sig mæt paa al den Fryd for Gane og Øje, de hvide Kokke har digtet i Kød, Fisk, Gemyse og Gud ved hvad. Bagefter kan man købe sig et Bogskab til al den Køkkenlitteratur man bringer hjem, og ansætte en Bibliotekar til at ordne det.
.
Den hvide Mand med Knivene bød Velkommen.
Der er aabent til Søndag Aften Kl. 9. Dansk Kokke-Forenings Formand, Emanuel Nielsen, aabnede i gaar Udstillingen smukt og dekorativt i sin hvide Kokkedragt med frygtindgydende Knive ved Bæltet.
Der var ikke Kantate og Recitation. Emma Gad præsiderede i Tavshed med Fru Constantin ved sin Side, og istedetfor højtidelige Tryksager satte Formanden Røræg fra Kina, Bøf, fanget med Lasso af Douglas Fairbanks, international Ostemad og dansk Æblekage for de indbudte, hvis Bord i Kataloget var opført som Nr. 71 og betragtedes med Interesse.


Politiken, 5. marts 1920.

blank
Fra Kokkenes Udstilling, der aabnedes i Gaar.

Øverst: Kokkene i det arbejdende Køkken. Nederst: Pragtbordet fra Den kongelige Porcelænsfabrik.

I Gaar aabnedes Kogeudstillingen i Teknologisk Institut. Den livfulde og afvekslende Udstilling præges helt igennem af en Arbejdslyst og et godt Humør, der virker smittende paa de Besøgende. Morsomst er ubetinget, det arbejdende Køkken, smukkest den kgl. Porcelænsfabriks Opdækning.
Udstillingen vil være aaben i fire Dage, den lukker først Søndag Aften, og hver Dag er der Musik. Straks i Gaar var Besøget overvældende.


B.T., 6. marts 1920.

blank
Hr. B.T. Hansen paa Kogeudstilling. – Publikum anmodes om ikke at berøre de udstillede Genstande.

Politiken, 7. marts 1920

blank
Kogeudstillingens kvindelige Køkkenchefer.

Kan man se et Billede, der sætter En i bedre Humør end disse tre elskværdige kokkeklædte Damer, hvis Dragt og Ydre henleder Tanken paa Livets muntre Øjeblikke – de faa, hvor man hengiver sig til Nydelsen af Fiskepostej med Østerssauce eller Kalkun. I gamle Dage var det utænkeligt at en Dame stod for Styret i et stort Hotelkøkken. Nu er Ligeberettigelsen trængt ind ogsaa der. Og hvor er Kvinden mere paa sin Plads end ved Madlavningen? Det hjælper ikke, at den strenge Dr. Hindhede vil henvise disse Kunstnerinder til at koge Havregrød eller Kaalrabi. Det hører Kogningens Forgaard til, og de her afbildede Damer, er for længst indtraadt i Køkkenmysteriets Allerhelligste.
Domestica.