Gad Halkier slægtstræ
Gad og Halkier

Slægtstræ

Emma Gad 21. januar 1852 – 8. januar 1921 Maleren PAUL GAUGUIN var gift med METTE GAUGUIN f. GAD, og FRITZ THAULOW var gift med INGEBORG CHARLOTTE THAULOW f. GAD, senere BRANDES. Det nye filmmedies største stjerne ASTA NIELSEN, var gift med EMMA GADs søn PETER URBAN GAD, der greb […]

Gad og Halkier

(Nicolaus) Urban Gad

Nicolaus Urban Gad. Løjtnant – Jagtkaptajn – Kontreadmiral – Udskrivningschef. 20. december 1841 – 6. april 1920. NICOLAUS URBAN GAD Her er en afslappet Urban Gad fra sommerresidensen i Tibberuo, Humlebæk i 1913. Fra sønnens filmoptagelse. Emma Halkier giftede sig med søofficeren Urban Gad i 1872. Måske var det for […]

Gad og Halkier

(Peter) Urban Gad

Som det yngste barn i familien Gad, var der ikke de samme forventninger til at følge faderes spor, der lå indenfor en søofficeruddannelse, som storebroderen Henry Christian Gad måske lå under for. Den yngste kunne få et lidt friere valg. At Peter Urban Gad så først valgte vejen som maler, […]

Gad og Halkier

En hel familie i Kraks

Alle familiemedlemmer endte i Kraks. Vel nok noget af en sjældenhed, men det lykkedes for hele familien Gad, at komme i Kraks Blaa Bog. Paa hat med hele familien i Dronningens Tværgade 40. Kraks Blaa Bog Register 1910-1988. Gad, Emma forfatterinde 21/1 1852 – 8/1 1921 . 1920 Gad, Urban […]

Gad og Halkier

Herman Barclay Halkier

Herman Barclay Halkier, Procurator/Højesteretssagfører/Folketingsmand Bror til Emma Gad 1839-1915. Barilau – Barcley – Karolay – Barclai – Barglay – Barclay. Også kirkebøgerne giver mulighed for fortolkning. DER ER ARBEJDE NOK TIL DEM DER VIL ARBEJDE, sagde Herman Barclay Halkier i 1888; – nogle siger det stadig. Det er næsten helt […]

Gad og Halkier

Se Emma Gad Live 1913

Landliggerne – Sommerferien ved land, skov og strand Levende billeder fra den Gad’ske sommerresidens Hjemme, er nok for meget sagt; for det er i højeste grad Dronningens Tværgade 40, og det er København. Men om sommeren, nogle måneder, er hjemme sommerresidensen i Humlebæk (Tibberup). Der var bestemt ikke en sædvanlig […]

Gad og Halkier

Hør Emma Gad 1913

Hør Emma Gads tale til eftertiden På denne optagelse udtaler Emma Gad sin glæde over den forløbne generations gode resultater, samtidig med nogle gode ønsker for fremtidens slægter – og naturligvis et par velplacerede formaninger til kommende slægter. Jamen – det er jo os! Blandt andet siger Emma Gad i […]