En Advarsel 1890

Det kongelige teater (1890-1900)

*

Stykkets Ide er den ikke ukjendte Sandhed, at Dhrr. Ægtemænd ikke tager det saa nøje, om de selv morer sig en Smule med lidt Koketteri, Kurmageri osv. og naturligvis ogsaa siger til deres unge Frue: “Værsgod! Mor Du dig ogsaa, som Du vil, – jeg er ikke saa smaalig at jeg skulde bryde mig om, at Du var en Smule koket!”

EN ADVARSEL

LYSTSPIL I 1 AKT AF EMMA GAD.
PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 15. NOVEMBER 1890.

FORLAGET AF I.H. SCHUBOTHES BOGHANDEL. GRÆBES BOGTRYKKERI 1890.

Nationaltidende 15. november 1890
Nationaltidende 15. november 1890
Horsens Folkeblad 27. november 1891
Horsens Folkeblad 27. november 1891
Men betaler saa Fruen virkelig sig Ægtemand med samme Mønt, som han giver ud, er Manden strax parat: “Nej, det er dog for galt, at Du ægger Herrerne til ligefrem Kjærlighedserklærringer – -!” Fritz Rosen priser det lette Koketteri som noget, der just hører sig til, som det, der giver Duft over det daglige Liv.

***
Læs anmeldelser/omtaler efter skuespillet:
KJØBENHAVNS ADRESSECOMPTOIRS EFTERRETNINGER – 17. november 1890
JYLLANDS POSTEN – 18. november 1890
ILLUSTRERET TIDENDE – 7. december 1890
HVAD VI VIL – nr. 29 1890
HORSENS FOLKEBLAD – 28. november 1891

PERSONERNE:

FRITZ ROSEN. ANNIE, hans Hustru.
STUDENT KRUSE. OBERSTEN.
OBERSTINDEN. EN TJENER.

EN ADVARSEL: INTRO1. DEL2. DELANMELDELSER