Skuespil

Emma Gad og teatret

For at mærke pulsen omkring Emma Gad, er der efter hvert skuespil medtaget flere anmeldelser fra dagen. Dugfriske aviser er dugfriske anmeldelser der ikke har været gennem tidens analysator. Her og nu – og delte meninger om fiasko og succes. Det er her ucensureret – præcis som Emma Gad læste […]

Skuespil

Et Aftenbesøg 1886

ET AFTENBESØG DRAMATISK SITUATION AF EMMA GAD. PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 15. APRIL 1886. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1886 Et aftenbesøg var Emma Gads første skuespil. Hun skrev stykket til Det kgl. Teater, og det havde premiere i 1886. Stykket blev skrevet under pseudonym, som flere […]

Skuespil

Et Stridspunkt 1888

ET STRIDSPUNKT SKUESPIL I 2 AKTER AF EMMA GAD. PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 9. FEBRUAR 1888. H. HAGERUPS FORLAG. TRIERS BOGTRYKKERI (H.J. SCHOU “Et Stridspunkt” handler om en Moders egenkjærlige Forgudelse af sin Søn, der er en brav Kandidat og passelig færdig Mand. Hun kan ikke taale, at […]

Skuespil

Gjenklang 1888

GJENKLANG DIALOG AF EMMA GAD. PREMIERE PAA FOLKETEATRET DEN 15. SEPTEMBER 1888. Ikke trykt. Komtesse Clara har i sin Ungdom været forelsket i og er bleven elsket af sin Huuslærer, som af den Grund blev afskediget. Flera Aar efter, da hun staar i Begreb med at binde sig til en […]

Skuespil

Fælles sag 1889

FÆLLES SAG LYSTSPIL I 3 AKTER AF EMMA GAD. PREMIERE PAA DAGMARTEATRET 22. OKTOBER 1889. UDGIVET PAA H. HAGERUPS FORLAG. TRIERS BOGTRYKKERI (H. J. SCHOU), 1889. Stykkets Handling ligger i de to forlovedes Hænder… den drejer sig om, at den unge Pige ikke vil modtage en Arv, fordi den paagjældende […]

Skuespil

En Advarsel 1890

EN ADVARSEL LYSTSPIL I 1 AKT AF EMMA GAD. PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 15. NOVEMBER 1890. FORLAGET AF I.H. SCHUBOTHES BOGHANDEL. GRÆBES BOGTRYKKERI 1890. Stykkets Ide er den ikke ukjendte Sandhed, at Dhrr. Ægtemænd ikke tager det saa nøje, om de selv morer sig en Smule med lidt […]

Skuespil

Et Sølvbryllup 1890

ET SØLVBRYLLUP LYSTSPIL I 3 AKTER AF EMMA GAD. PREMIERE PAA DAGMARTEATRET DEN 26. DECEMBER 1890. UDGIVET PAA DET SCHUBOTHES FORLAG, 1890 – KJØBENHAVN. Den lidt spinkle Handling foregaar hos Fabrikant Selby i Kjøbenhavn Dagen før hans Sølvbryllupsdag og selve Højtidsdagen. Husets Frue er fuldstændig unkerkuet af en ældre ugift […]

Skuespil

I veldædigt Øjemed 1891

I VELDÆDIGT ØJEMED LYSTSPIL I 4 AKTER AF EMMA GAD. PREMIERE PAA FOLKETEATRET DEN 26. DECEMBER 1891. FORLAGET AF I.H. SCHUBOTHES BOGHANDEL. GRÆBES BOGTRYKKERI 1891. Det er Forarbejderne til en Bazar til Fordel for en Anstalt for “Drenge i Overgangsalderen paa Nørrebro”, som Fru Gad frenstiller i dette Stykke. Man […]

Skuespil

Tro som Guld 1893

TRO SOM GULD LYSTSPIL I 4 AKTER AF EMMA GAD. PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 26. DECEMBER 1893. UDGIVET AF SCHUBOTHES BOGHANDEL – KØBENHAVN 1893. Der er ingen saa mageløs Arrangør til som Kammerherre Fallesen. Nu, da Sæsonen danses ind og det glade Kjøbenhavn ikke taaler nogen Ugeaften ubesat, […]

Skuespil

I Rosentiden 1895

I ROSENTIDEN BALLET I ROKOKOSTIL AF EMMA GAD OG JEANETTE TARDINI HANSEN.MUSIKKEN AF THEKLA GRIEBEL. OPFØRT VED KVINDERNES UDSTILLING 1895. NIELSEN & LYDICHE – KØBENHAVN 1895. Anmeldelse: Horsens Folkeblad, 29. oktober 1895 — Nu følger en udmærket musikalsk Mellemakt med Sang af Fru Bjørnson, Frk. Dons og Frk. Fanny Christensen, […]

Skuespil

Rørt Vande 1895

RØRT VANDE LYSTSPIL I 3 AKTER AF EMMA GAD. PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 25. SEPTEMBER 1895. SCHUBOTHES BOGHANDEL – KØBENHAVN 1895. Handlingen i „Rørt Vande” er i al Korthed følgende: Frøken Birgitte Stein forlader en kær Tante i en Provindsby , for at tage til Kjøbenhavn, hvor hun […]

Skuespil

Et Forspil 1896

ET FORSPIL SKUESPIL I 2 AKTER AF EMMA GAD. UDGIVET PAA DET SCHUBOTHES FORLAG, 1884 – KJØBENHAVN. BEDST som man sad i Dagmarteatret og saa paa Et Forspil, forekom det alt sammen, skønt nyt, en saa gammel kendt. Først Milieuet: den højfine Selskabskres , hvori en revolutionært filosoferende borgerlig Lærer […]