Toilette & Hatte udstilling 1904

Toilette og Hatteudstilling
Dansk Kunstflidsforening 1904


Berlingske 18. oktober 1904

blank
Dagens Nyheder 22. december 1904.

Dagens Nyheder 24. november 1904.

Dansk Kunstflidsforenings Udstilling.
I Gaar havde Foreningen arrangeret en fix, lille Udstilling, som lod til i høj Grad at interessere Medlemmerne, idet Damerne stadig flokkedes om Udstillingsbordene. Det var Firmaerne “Parfumerie Breining” og Hds. kgl. Højhed Prinsesse Maries Manicure, Frk. Petrea Kyster, som udstillede en Samling Forskønnelsesmidler af de allernyeste, det franske og engelske Marked i Øjeblikket byder paa.

Hr. Breining mødte med en Samling Ansigtsmasker og Bandoketier; særlig de sidste skal være udmærkede til at borttage Rynker og Hudfolder. Det samme gælder om en Slags amerikanske Plastre, der er saaledes indrettede, at de kan bruges til at stramme en enkelt Rynke ud.

Til Haarets Pleje saas en Mængde praktiske Papilotter, hvormed Haaret bølgedes, Naale, Kamme og endelig nogle aldeles udmærkede Staaltraadsunderlag, der kan indrettes til enhver Frisure.

Af Modeparfumer for i Aar var der et meget stort Udvalg, af hvilke de mest søgte er “Mont secret”, “Genet d’or”, “Fleur d’amour”, “Ambre-Rose” og Miss Delis “Cour de Janette”.

Frøken Kysters Udstilling, der var arrangeret med Frøkenens sædvanlige Smag, var særlig baseret paa at vise Hjælpemidlerne til Neglene og Ansigtets Forskønnelse.

Blandt disse Nyheder vil sikkert et nyt Middel imod Fregner og gule Skjolder i Huden og et andet Middel til at tage Blæk- og Frugtpletter, som tilfældig har listet sig ind under Neglene, bort, blive meget anvendt.

Endvidere saas nogle smukke og fixe, smaa Glaskrukker, indeholdende den bekendte Ansigtscreme “Parma”, smaa Bundter File, omvundne med røde Silkesløjfer, og endelig noget ganske nyt, en flydende Vædske, der kan anvendes i Stedet for Pudder, og som findes baade i hvidt, gult og rosafarvet.

Udstillingen holdes aaben endnu i Dag til Kl. 6.