Et Forspil 1896

 

*

Dialogen er levende og hæver sig højt over den Balkonversation, som Fru Gad ellers ynder at servere, og der er en saa vel beregnet Stigning i Scenerne, at Publikum uafbrudt holdes i Aande. Naar Stykket spilles godt, vil det afgjort kunne fængsle.

ET FORSPIL

SKUESPIL I 2 AKTER AF EMMA GAD.
PREMIERE PÅ DAGMARTEATRET, 29. NOVEMBER 1896.

UDGIVET PAA DET SCHUBOTHES FORLAG, 1884 – KJØBENHAVN.

 

1896 11 30 Adresseavisen Et Forspil
BEDST som man sad i Dagmarteatret og saa paa Et Forspil, forekom det alt sammen, skønt nyt, en saa gammel kendt. Først Milieuet: den højfine Selskabskres , hvori en revolutionært filosoferende borgerlig Lærer bryder ind med sin Elskovslidenskab og tænder lld. Og saa Figurerne: den bedaarende, stort og uroligt higende unge Dame, – med en Veninde ved Siden, som er lutter spøgefuld Ligevægt, sat og dog ung, myndig og dog tolerant.
Herren i Huset en snæverhjernet Militær, der betragter den ham undergivne Kvinde omtrent som sin Hund: vil Hunden paa egen Haand slutte sig til en ny Herre, saa sparker man kort og godt denne Herre ned ad Trapperne og spærrer Hunden inde med et Livfuld Hug. Endelig Læreren: forlegen af Betagethed, nervøst opspændt, saa at, hvis den elskede gav sig hen, brast maaske hans Hjerte derved, fyldt i den Grad af Attraa, at han kunde give Ejendom og Liv for at eje den attraaede blot en eneste Time.

***
Læs alle anmeldelser/omtaler efter skuespillet:
JYLLANDS POSTEN – 24. november 1896
ILLUSTRERET TIDENDE – 13. december 1896
TILSKUEREN – 1897

PERSONERNE:

HELMUTH RABEN, Ritmester CHARLOT, hans Hustru
ANNE SOFIE HJELM, hans Søster LEMMING, Professor
KASBERG, Løjtnant Besøgende Damer

ET FORSPIL: INTRO1. AKT2. AKTANMELDELSER