Petitstof

Petitstof fra aviserne om Admiralinden

Emma Gad, stort som småt fra Dags-/ugepressen. Artikler, petit stof og hvad der ellers findes. Ud over de mange aktiviteter og gøremål som kan findes under de forskellige overskrifter, er der meget omkring admiralinden der ikke lige umiddelbart kan placeres under en bestemt kategori. Der er, blandt meget andet, diverse […]

Petitstof

Petitstof 1891

FATTIGE FRISKOLEBØRNS BESPISNING – OPRETTELSE AF FORTSÆTTELSESASYLER – FEST PAA NY CARLSBERG Aarhus Stiftstidende, 5. januar 1891. Nydelse for Rige og Fattige. …Frk. Schytte … havde… en saa overvældende Tilslutning til den Forestilling, hun i forgaars Aftes havde faaet arrangeret i Kjøbenhavn til Fordel for fattige Friskolebørns Bespisning, at Huset […]

Petitstof

Petitstof 1894

FORFATTER- OG KUNSTNERRETTEN I FOLKETINGET Jyllands-Posten, 24. februar 1894. Folketinget. Torsdagen kunde opvise et meget livligt og interessant Møde; men det var da ogsaa en saa celeber Sag som Forfatter- og Kunstnerretten, som var til Behandling. Hertil kom, at det saae ud til, at det endelig skulde lykkes at føre […]

Petitstof

Petitstof 1895

HOS DAMESKRÆDDERINDEN Næstved Tidende, 3. september 1895. Kvindernes Komedie (Fra vor Meddeler) Kjøbenhavn, den 31. August — Hvad i øvrigt den anden og sidste Teaterforestilling angaar, da bød den paa en særdeles afvekslende dramatisk Kost. — Derimod tog Frk. Jørgensen en smuk Revenche i Aftenens Slutningsnummer, “Hos Dameskrædderinden”, en dramatisk […]

Petitstof

Petitstof 1897

KONGENS JAGTKAPTAJN – EMMA GADS EGET SØLVBRYLLUP Aarhus Stiftstidende, 18. september 1897 Et Sølvbryllup. Kongens Yachtkaptajn, Kommandør Gad og Hustru, Forfatterinden Fru Emma Gad feirer den 20de ds. deres Sølvbryllup paa Tipperupgaard ved Humlebæk, hvor de i Dagens Anledning vil samle en større Familiekreds.

kvindekongres
Petitstof

Kvindekongres London 1899

INTERNATIONAL KVINDEKONGRES I LONDON – PRESSE FØR OG EFTER – EMMA GADS FOREDRAG Ringsted Folketidende, 17. juni 1899. Ved den internationale Kvindekongres i London vil i Følge “Nationaltidende” følgende danske som indbudte Talere deltage i Forhandlingerne: Frk. Sophy Christensen, Frk. Elisabeth Gad, Fru Emma Gad, Fru Nelly Hansen, Fru Dagmar […]

Petitstof

Petitstof 1902

PARISERTUR Nationaltidende, 10. august 1902. Maleren Urban Gad, som under sit Studieophold i Paris blev angreben af Gigtfeber, er nu kommen hjem for at rekreere sig. Den unge Kunstner tilbringer sin Ferie hos sine Forældre, Admiral Gad og Fru Emma Gad, der bor i Humlebæk.

Petitstof

Petitstof 1903

TUBERKULOSENS BEKÆMPELSE – KEJSER WILHELM BESØGET Aarhus Stiftstidende, 4. april 1903. Kejser-Besøget Kejser Wilhelm vinder alle. Gaarsdagens forløb. – Kejseren taler med Alle om alt. Ved Kronprinsens Taffel i Aftes var Kejseren meget livlig og underholdt sig med næsten alle de Tilstedeværende. Kronprinsen var utrættelig i at præsentere Gæsterne for […]

Petitstof

Petitstof 1904

EMMA GAD PÅ FINANSLOVEN – ROTTEKATTE PAA UDSTILLING – MAGDALENE THORESENS STENSTØTTE Viborg Stiftstidende, 11. januar 1904. Finansloven … “Dansk Kunstflidsforening”, som Fru Emma Gad har skabt, og som udfører et nyttigt Arbejde, ogsaa for Provinsens unge Damer, foreslaas understøttet med 1000 Kr. Slagelse Posten, 30. april 1904. København, Fredag. […]

Petitstof

Petitstof 1905

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS AFREJSE – INDSAMLING AF GAMLE FOTOGRAFIER – FORTJENSTMEDAILLE I GULD Aalborg Stiftstidende, 31. maj 1905. Bjørnstjerne Bjørnson har i Gaar Formiddags modtaget en Del Visitter paa Dagmarhotellet. Bl. a. aflagde Fru Betty Nansen og Statsraad Hviid Besøg hos den norske Digter. I Aften er Bjørnson og Frue til […]

Petitstof

Petitstof 1906

Blandt de ikke faa skrivende Damer, vort lille Land rummer, indtager Fru Emma Gad en smuk Stilling. Hun holder sig nemlig i sin Produktion lige langt fra den “Guvernantestil”, der især tidligere har præget de fleste skrivende Damers Arbejder, og gjort dem mere velmente end vellykkde, og fra den forlorne […]

Petitstof

Petitstof 1907

FOLKETEATRETS FEST – BJØRNSTJERNE BJØRNSON I STUDENTERFORENINGEN – LAND OG FOLK Dagens Nyheder, 19. september 1907. Der var et Øjeblik i Aftes under Folketheatrets Jubilæumsforestilling, hvor man pludselig følte det, som et Aandepunst af en svunden Tids Romantik gik gennem Salen, hvor alle de festklædte, moderne Mennesker var samlede – […]