petit 1901
Petitstof

Petitstof 1914

  DAGMARTEATRET – SLUG KAMELEN – GUSTAV WIED OG LIDT EMMA GAD OM KÆRLIGHEDENS KISPUS Berlingske, 20. februar 1914. Flere af Morgenbladene bringer idag rygtevis den Nyhed, at Fru Admiralinde Emmma Gad havde paatænkt at drive det gamle Hofteater i den kommende Sæson. Man er her noget paa Vildspor. Det […]

alexandrateatret
Petitstof

Rubicon paa Alexandrateatret 1914-15

  Mere end historien om et specifikt teaterstykke, er dette beretningen om hvorledes censuren kan bruges med bagtanker der svinger mellem hellighed og reklame. Historien har ud over censur og teaterdirektører, også Emma Gad med som smagsdommer og hendes mands nevø Aage Gad, som Birkedommer. Citater af Edouard Bourdet: Med […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1915

CORNELIUS – KINESISK SKUESPIL – KNIPLINGER – STUDINE-HUE – NIKOLAJ TAARN – SELSKABSLIVETS UGE – BJØRN BJØRNSTJERNE Berlingske, 5. januar 1915. Kammersanger Cornelius fik igaar i Anledning af sin 50 Aars Fødselsdag mange Beviser paa, hvor afholdt og skattet han er i vide Kredse. Hele Dagen strømmede Gratulanter, Gaver, Blomster, […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1916

  KVINDERNES HUS – TJENESTEPIGER – GARDEN PARTY – DRONNING – 3 DAGES FEST – DRAMATISKE FORFATTERE Berlingske, 21. februar 1916. Kvindernes Fest. Formandsjubilæet i Kvindelig Læseforening fejredes igaar med en enestaaende Tilslutning og fik i sine ydre Former et saa festligt og storstilet Forløb, som det er en stor […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1917

JORDEFÆRD I HUMLEBÆK – OLAF POULSENS AFSKEDSFORESTILLING – HJEM FRA HUMLEBÆK Isefjordsposten, 27. marts 1917. Jordefærd. Gross. Vilh. S. Dahl, der boede her i Humlebæk, og var Chef for Firmaet Brødrene Dahl, blev Onsdag under stor Højtidelighed begravet fra Garnisions Kirke, Kbhvn. Ved Indtræden i Kirken kunde man ikke være […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1918

  TJENESTEPIGERNES KRONE – NIC. BRECHLING – ANNA BLOCH – TIVOLIS JUBILÆUMSFEST – DET KGL. TEATER Ærø avis, 4. januar 1918. For nogle Aar siden fremsatte Fru Emma Gad det smukke Forslag, at alle Herskaber Landet over skulde give hver Tjenestepige en Krone i Nytaarsgave. Det vilde blive ialt 2000,000 […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1919

FOREDRAG MV. – POSTMESTERENS DATTER – ARBEJDERNES LÆSESELSKAB – BAKKEHUSET Sorø Amts Dagblad, 15. maj 1919. Frk. Harriet Hiort Ved de af Fru Emma Gad arrangerede dramatiske Eftermiddagsforestillinger i velgørende Øjemed i “Politiken”s Sal i København vil Frk. Harriet Hiort, Datter af Redaktør Hiort, tidligere Slagelse, optræde i 2 smaa […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1920

  NYTAAR – FOREDRAG – ODA NIELSENS JUBILÆUM Solidaritet, 11. januar 1920. – – – Litvinoff, der foreløbig har afsluttet Forhandlingerne med O’Grady, skal hurtigst muligt til Rusland, for at konferere og faa videre Bemyndigelse og Instruktioner om fortsatte Forhandlinger om Fred med Ententen. Denne rejse agter Litvinoff at foretage […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1921

Thisted amtsavis, 23. november 1921. Fra Sendemandsmødet i Aarhus “Tror De maaske vi snyder?” spurgte afdøde Fru Emma Gad en Gang en Revisor, der bad om at se Bilagene til Regnskabet for et af de mange velgørende Foretagender, hvor hun stod for Styret. Akkurat lige saa naiv var Møller B. […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1926

KVINDERNES BLAD Nationaltidende, 18. marts 1926. Da Etatsraad Ferslew i 1898 som den første af alle danske Bladudgivere besluttede at udgive “Kvindernes Blad” som Følgeblad til “Nationaltidende, “Dagbladet” og “Dagens Nyheder”, viste han derved et Fremsyn og et Frisind, som fik sin fortjente Belønning i dem levende Interesse og Opmærksomhed, […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1940

ET SØLVBRYLLUP I RADIOEN Politiken, 30. november 1940. Det har sikkert moret Lytterne at genopfriske Bekendtskabet med Emma Gads gamle Lystspilssukces, der i sin Tid blev forkastet af Det kgl. Teater og som derefter i 1889 fremkom paa Dagmarteatret, hvor det blev en meget stor Sukces og senere er blevet […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1941

UDSKRIVNINGSKONTORET Politiken, 31. marts 1941. Det gamle Udskrivningskontor. 1. Udskrivningskres, der i et Par Menneskealdre har haft til Huse paa Hjørnet at Holmens Kanal, er fra paa Torsdag flyttet til Boghandlernes Hus i Nyropsgade. Det vil vække Minder hos de fleste Københavnere. Ind ad den smalle Dør i Bremerholm 39, […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1942

TANTE AGATHE Berlingske Tidende, 1. marts 1942. – – – Blandt Kavalererne lagde jeg særlig Mærke til en opløben Knøs, Peter Urban, den senere Peter Urban Gad, der var en Søn af Admiralens. Hvad Under, at han blev den foretrukne og ledsagede mig paa min daglige Tur fra Frk. Krohns […]

aviser
Petitstof

Petitstof 1951

  POUL FISCHERS BILLEDE FRA DET KONGELIGE TEATER. Aarhus Amtstidende, 29. marts 1951. Indehaveren af det landskendte Herrelingeri-Firma Johs. Ejstrup, der ogsaa har Filial i Aarhus, er interviewet i Børsen af Holger Jerrild i Anledning af sin 70 Aarsdag. Hans Hovedinteresse eller “hobby” viser sig at være Teater, og paa […]