Petitstof

Petitstof 1908

E.G.s ARBEJDSFORM – DORPH-PETERSENS FRATRÆDEN – DET NYE TEATER – OBERSTINDES GESHÄFT – BIOGRAFBESØG Aarhus Amtstidende, 20. maj 1908. Naar og hvordan arbejder Hjernen bedst? Fru Emma Gad har opslaaet sin hyggelige Bolig i en af Byens gamle Gader – i Dronningens Tværgade. Her sidder Fru Gad ved sit Arbejdsbord […]

Petitstof

Petitstof 1909

FORFATTER- OG KUNSTNERKONGRES – MAJESTÆTERNES TAFFEL – SYDPOLSFORSKER Jyllands Posten, 27. juni 1909. Forfatter- og Kunstner-Kongressen. Festlighederne i Anledning af den internationale Kongres for Forfatter- og kunstneret afsluttedes Fredag aften med en Festmiddag paa Skydebanen, hvori deltog ca. 200 Damer og Herrer. Fru Emma Gad holdt Talen for de fremmede […]

Petitstof

Petitstof 1910

EMMA THOMSENS DØD – TEATERSTRIDEN 1909/1910 – KARRIG NIDING – RIGSRET – ALKOHOL – HEIBERG 50 – PALLE ROSENKRANS: BIOGRAFTEATER Nationaltidende, 6. januar 1910. Emma Thomsen vil blive savnet meget, fordi hun paa Scenen stod som Indbegrebet af det, som er Mennesker kærest af alt, den varmhjertede Kvinde. Man kan […]

velgørenhedskongres
Petitstof

Velgørenhedskongressen 1910

FORLØB AF KONGRES OG FESTMIDDAGE Nationaltidende, 3. august 1910. Programmet for denne Kongres, der afholdes her i Byen, i Rigsdagsbygningen, d. 9. til d. 13. ds. er følgende: Tirsdag den 9. August: Kl. 11 Formiddag: Kongressens Aabning. Kl. 2½ Eftm.: 1. Kongres-Emne: Sygeplejen paa Landet. Ordfører: Kabinetssekretær A. Krieger og […]

Petitstof

Petitstof 1911

SYGDOM – KVINDELIG VÆRNEPLIGT – FRANSK ORDEN TIL EMMA GAD – FERIE – KARIN MICHAELIS – SVENSK HJEMMESLØJD – AFSMITTENDE KVINDER – REJSER Thisted Amts Avis, 18. april 1911. Kvindelig Værnepligt. Under Overskriften ‘Unge Piger i Huset og kvindelig Værnepligt’ skriver Forfatterinden Frk. Thit Jensen i ‘Kvinden og Samfundet’ bl. […]

forfatterjubilæum
Petitstof

25 aars forfatterjubilæum 1911

FORFATTERJUBILÆUM – FEST PAA SKYDEBANEN – JUBILÆUMSFORESTILLING Riget, 15. april 1911. Det er idag 25 Aar siden, at Fru Emma Gad debuterede som Forfatterinde. Den 15. April 1886 opførte det kgl. Teater hendes lille dramatiske Situation “Et Aftenbesøg”, der spillet af Teatrets daværende Ungdom, Fru Anna Bloch og Herrerne Mantzius […]

Petitstof

Petitstof 1912

  FERIE I ROM – 60 AARS FØDSELSDAG – HJEMKOMST – BALLETAFTEN – GERD NISSEN Politiken, 20. januar 1912. Det er en uheldig Skik, vore berømte Mænd og Kvinder har indført, idet de, naar de fejrer Jubilæer eller bemærkelsesværdige Fødselsdage, forladet Landet og efterlader os deres Adresse til et langt […]

Petitstof

Petitstof 1913

VELGØRENHEDSFORESTILLING MED FRK. GERD NISSEN – ELFELT FOREDRAG – BEGRAVELSE – DANSK ARBEJDE – SKILMISSELOV – RUDOLPH TEGNER: “FRØEN” – HJEM FOR GAMLE TJENESTEPIGER København, 19. januar 1913. En af de første Nætter i Februar vil Fru Emma Gads meget omtalte Midnatsforestilling finde Sted. Prøverne begynder efter Onsdag, naar Generalforsamlingen […]

Petitstof

Petitstof 1914

DAGMARTEATRET – SLUG KAMELEN – GUSTAV WIED OG LIDT EMMA GAD OM KÆRLIGHEDENS KISPUS Berlingske, 20. februar 1914. Flere af Morgenbladene bringer idag rygtevis den Nyhed, at Fru Admiralinde Emmma Gad havde paatænkt at drive det gamle Hofteater i den kommende Sæson. Man er her noget paa Vildspor. Det gamle […]

alexandrateatret
Petitstof

Rubicon paa Alexandrateatret 1914-15

Mere end historien om et specifikt teaterstykke, er dette beretningen om hvorledes censuren kan bruges med bagtanker der svinger mellem hellighed og reklame. Historien har ud over censur og teaterdirektører, også Emma Gad med som smagsdommer og hendes mands nevø Aage Gad, som Birkedommer. Citater af Edouard Bourdet: Med penge […]

Petitstof

Petitstof 1915

KINESISK SKUESPIL – KNIPLINGER – STUDINE-HUE – NIKOLAJ TAARN – SELSKABSLIVETS UGE – BJØRN BJØRNSTJERNE Politiken, 31. januar 1915. En Komité, der har nær Berøring med Hofteater-Komitéen fra i Fjor, har besluttet ved en privat Teaterforestilling at lade opføre det kinesiske Skuespil “Den gule Jakke”, der er skrevet af to […]

Petitstof

Petitstof 1916

KVINDERNES HUS – TJENESTEPIGER – GARDEN PARTY – DRONNING – 3 DAGES FEST – DRAMATISKE FORFATTERE Berlingske, 21. februar 1916. Kvindernes Fest. Formandsjubilæet i Kvindelig Læseforening fejredes igaar med en enestaaende Tilslutning og fik i sine ydre Former et saa festligt og storstilet Forløb, som det er en stor nutidig […]