petit 1901
Petitstof

Petitstof 1907

FOLKETEATRETS FEST – BJØRNSTJERNE BJØRNSON I STUDENTERFORENINGEN – LAND OG FOLK Dagens Nyheder, 19. september 1907. Der var et Øjeblik i Aftes under Folketheatrets Jubilæumsforestilling, hvor man pludselig følte det, som et Aandepunst af en svunden Tids Romantik gik gennem Salen, hvor alle de festklædte, moderne Mennesker var samlede – […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1908

E.G.s ARBEJDSFORM – DORPH-PETERSENS FRATRÆDEN – DET NYE TEATER – OBERSTINDES GESHÄFT – BIOGRAFBESØG Folkets avis, 23. januar 1908. Aandens Arbejdere. Naar og hvordan arbejder Hjærnen bedst. Fru Admiralinde Emma Gad bebor en standsmæssig Lejlighed i Dronningens Tværgade. Den flittige Forfatterinde lukker selv op og beder os elskværdigt tage Plads […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1909

CHARLOTTENBORG – FORFATTER- OG KUNSTNERKONGRES – MAJESTÆTERNES TAFFEL – SYDPOLSFORSKER – FERRER Aarhus Stiftstidende, 31. marts 1909. Nu er Foraaret inde, det rigtige, ægte Foraar. I Gaar var det den første veritable Foraarsdag, og samtidig var Pressen indbudt til at se Udstillingen paa Charlottenborg, der i Dag faar sin højtidelige […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1910

  EMMA THOMSENS DØD – TEATERSTRIDEN 1909/1910 – KARRIG NIDING – RIGSRET – ALKOHOL – HEIBERG 50 – PALLE ROSENKRANS: BIOGRAFTEATER Nationaltidende, 6. januar 1910. Emma Thomsen vil blive savnet meget, fordi hun paa Scenen stod som Indbegrebet af det, som er Mennesker kærest af alt, den varmhjertede Kvinde. Man […]

velgørenhedskongres
Petitstof

Velgørenhedskongressen 1910

FORLØB AF KONGRES OG FESTMIDDAGE Nationaltidende, 3. august 1910. Programmet for denne Kongres, der afholdes her i Byen, i Rigsdagsbygningen, d. 9. til d. 13. ds. er følgende: Tirsdag den 9. August: Kl. 11 Formiddag: Kongressens Aabning. Kl. 2½ Eftm.: 1. Kongres-Emne: Sygeplejen paa Landet. Ordfører: Kabinetssekretær A. Krieger og […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1911

SYGDOM – KVINDELIG VÆRNEPLIGT – FRANSK ORDEN TIL EMMA GAD – FERIE – KARIN MICHAELIS – SVENSK HJEMMESLØJD – AFSMITTENDE KVINDER – REJSER Thisted Amts Avis, 18. april 1911. Kvindelig Værnepligt. Under Overskriften ‘Unge Piger i Huset og kvindelig Værnepligt’ skriver Forfatterinden Frk. Thit Jensen i ‘Kvinden og Samfundet’ bl. […]

forfatterjubilæum
Petitstof

25 aars forfatterjubilæum 1911

FORFATTERJUBILÆUM – FEST PAA SKYDEBANEN – JUBILÆUMSFORESTILLING Politiken, 15. april 1911. Idag er det 25 Aar siden, Fru Emma Gad første Gang optraadte paa den danske Skueplads med et uskyldigt Skuespil, som hed “Et Aftenbesøg”. I de 25 Aar, som betegner Fruens literære Udvikling og Blomstring, falder tillige en Del […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1912

  FERIE I ROM – 60 AARS FØDSELSDAG – HJEMKOMST – BALLETAFTEN – GERD NISSEN Politiken, 20. januar 1912. Det er en uheldig Skik, vore berømte Mænd og Kvinder har indført, idet de, naar de fejrer Jubilæer eller bemærkelsesværdige Fødselsdage, forladet Landet og efterlader os deres Adresse til et langt […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1913

VELGØRENHEDSFORESTILLING MED FRK. GERD NISSEN – ELFELT FOREDRAG – BEGRAVELSE – DANSK ARBEJDE – SKILMISSELOV – RUDOLPH TEGNER: “FRØEN” – HJEM FOR GAMLE TJENESTEPIGER København, 19. januar 1913. En af de første Nætter i Februar vil Fru Emma Gads meget omtalte Midnatsforestilling finde Sted. Prøverne begynder efter Onsdag, naar Generalforsamlingen […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1914

DAGMARTEATRET – SLUG KAMELEN – GUSTAV WIED OG LIDT EMMA GAD OM KÆRLIGHEDENS KISPUS Berlingske, 20. februar 1914. Flere af Morgenbladene bringer idag rygtevis den Nyhed, at Fru Admiralinde Emmma Gad havde paatænkt at drive det gamle Hofteater i den kommende Sæson. Man er her noget paa Vildspor. Det gamle […]

alexandrateatret
Petitstof

Rubicon paa Alexandrateatret 1914-15

Mere end historien om et specifikt teaterstykke, er dette beretningen om hvorledes censuren kan bruges med bagtanker der svinger mellem hellighed og reklame. Historien har ud over censur og teaterdirektører, også Emma Gad med som smagsdommer og hendes mands nevø Aage Gad, som Birkedommer. Citater af Edouard Bourdet: Med penge […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1915

CORNELIUS – KINESISK SKUESPIL – KNIPLINGER – STUDINE-HUE – NIKOLAJ TAARN – SELSKABSLIVETS UGE – BJØRN BJØRNSTJERNE Berlingske, 5. januar 1915. Kammersanger Cornelius fik igaar i Anledning af sin 50 Aars Fødselsdag mange Beviser paa, hvor afholdt og skattet han er i vide Kredse. Hele Dagen strømmede Gratulanter, Gaver, Blomster, […]