Petitstof 1951

aviser

 


POUL FISCHERS BILLEDE FRA DET KONGELIGE TEATER.

Aarhus Amtstidende, 29. marts 1951.
Indehaveren af det landskendte Herrelingeri-Firma Johs. Ejstrup, der ogsaa har Filial i Aarhus, er interviewet i Børsen af Holger Jerrild i Anledning af sin 70 Aarsdag.
Hans Hovedinteresse eller “hobby” viser sig at være Teater, og paa en yderst personlig Maade.

blank
Detalje med Emma Gad (fra flickr.com).

Han siger:
– Man maa have en hobby eller flere, og Teatret har givet mig uvurderlige Værdier. Jeg har især interesseret mig for Det kgl. Teater og dets Kunstnere, og mest af alle har Vilh. Herold betydet for mig. De kan se, jeg har et helt Galleri af Herold-Billeder, og jeg fulgte alle hans Forestillinger lige fra hans Debut i 1893 til hans lange Række af straalende Afskedsforestillinger i 1915. Ogsaa privat stod jeg ham nær, og havde den Glæde som eneste Købmand at være med til Festen for ham paa Skydebanen, da han fyldte 70. Og fjorten Dage før han døde, var han til Middag hos mig og holdt ud til Klokken et, tilsyneladende i fuld Vigeur. Jeg husker, at han sagde til mig: “Hvad sætter De mest Pris paa af alt, hvad jeg har ydet?” og jeg svarede uden Betænkning: “4. Akt af Carmen” – men iøvrigt fandt jeg ham vidunderlig i alle hans Roller; han kunde jo alt, det Menneske, og han var endogsaa en talentfuld Billedhugger.

blank
Tryk for stort billede af Poul Fischer.

Teatret kunde jeg ikke have undværet; derfor har jeg ogsaa et stort Maleri af Poul Fischer fra en Festforestilling i Det kgl. Teater hængende her paa Væggen. Det var første Gang fremme paa den store Udstilling i 1888, og det har en ikke ringe kulturhistorisk Interesse, fordi det rummer Portrætter af en Mæmgde af Datidens berømte Danske: I Kongelogen er De Kong Christian den Niende og hele den kongelige Familie, og i Parkettet bl. a. Teaterchefen, Kammerherre Fallesen, Komponisten N. W. Gade. Kammersanger Schram, Emma Gad, Erik Bøgh, Holger Drachmann, Emma Thomsen, Charlotte Wiehe og mange andre. Dronning Alexandrine sagde engang: Det vil jeg gerne, at Kongen en Dag skulde se! Og Robert Neiiendam er stærkt interesseret i at faa det til Teatermuseet.