Antik Pletudstilling 1904

Sølvpletudstilling
Dansk Kunstflidsforening 1904


Dagens Nyheder, 16. februar 1904.
Udstilling.
I den sidste Uge af Februar Maaned arrangerer Kunstflidsforeningen en Udstilling af gamle Pletsager og Hedebo-Dækketøj.
Udstillingen ordnes af Fru Alfred Benzon og Hr. Knud Steffensen.

Dagens Nyheder, 22. februar 1904.
Førstkommende Onsdag den 24. ds. aabner Foreningen sin tidligere omtalte Udstilling af gammelt, engelsk Plet, der tegner til at blive meget omfangsrig og interessant. Der er anmeldt mange fine og smukke Sager, blandt andet en Samling Plet, som har tilhørt den bekendte Frederikke Bruun.
Bidrag modtages endnu i Klubben Amagertorv 33.
Udstillingen arrangeres af Fru Emma Gad og Forfatteren Hr. Knud Steffensen.


blank
Berlingske, 23. februar 1904.
blank
Berlingske, 24. februar 1904.

blankNationaltidende, 25. februar 1904.

“Dansk Kunstflidsforening” aabnede i Gaar i sine Lokaler paa Amagertorv 33 en ualmindelig smuk og stilfuld Udstilling af gammeldags Pletsager.

I et af Klubbens Lokaler var de smukke sølvlignende Genstande opstillede imellem hvide og gule Tulipaner, hvilket tog sig glirende ud.

Blandt de mange, der velvilligt har stillet deres smukke Sager til Udstillingens Disposition, noterer vi i første Række Hr. Fabrikant Emil Meyers store og interessante samling, der er indkøbt paa Arveprinsesse Carolines Auktion.

Hr. Meyer, der er en meget godgørende Mand, har allerede skænket større Samlinger til Frederiksborg Musæet og Rosenborg. Af de omtalte Pletsager var især en Samling Saltkar og Sennepskander, Stativer til Vinkander, Bakker og Armstager meget stilfunde og smukke. Dr. med Thygesen mødte med en Mængde Bakker, Terriner, Flaskebakker og Stager i Vindrueblademønster, der ligeledes indeholdt gedigne gamle, smukke Sager. Fru Generalinde Brun udstiller de meget omtalte Pletsager, som har tilhørt Frederikke Brun; blandt disse var de navnlig et meget smukt Plateau og nogle lyreformige Armstager. Fru Captajn Ramsing udstiller en meget interessant Kaffemaskine, der er fundet i en Cisterne i Vestindien. Grevinde Friis har sendt to antike Sukkerskaale. Fru Apotheker Benzon f. Bissens Samling er vel nærmest den righoldigste og smukkeste af det hele. Fru Professorinde Emil Poulsens antike Maskine og smukke Armstager vækker meget Opmærksomhed ligesom Fru Hegels store Sølvfade med Laag, der er meget sjeldne. Hr. v. Bracle udstiller blandt andre smukke Sager nogle Lysestager med Glasskærme, saaledes som de altid bruges i Vestindien; Professor Mygind nogle store Sølvfade med Laag nærmest bestemte til Fisk og Dyreryg; Fru Admiralinde Gad en bedaarende rundbuet Kaffemaskine og en meget antik Brødkurv, og endelig har Etatsraadinde Blom f. Halkier sendt en sjelden Brødbakke.
Den smagfulde Udstilling, der gør sine Arrangører megen Ære, toges først i Gaar i Øjesyn af en indbudt Kreds…


blankSocial-Demokraten, 25. februar 1904.

Udstilling af gamle Pletsager.
I “Dansk Kunstflidsforening”s Lokaler, Amagertorv Nr. 33, har Admiralinde Fru Emma Gad med Bistand af Forfatteren Knud Steffensen samlet en Del gamle engelske Pletsager, som Publikum fra i Dag til paa Mandag mod en ganske lav Entre kan tage i Øjesyn daglig fra Kl. 10-17.

Udstillingen viser, at Plet lader sig forarbejde lige saa fint som Sølv. De udstillede Genstande, Kandalabre, Skaale, Opsatser, Jardiniérer osv frembyder talrige Mønstre, der er værd at arbejde efter, og der findes sikkert danske Kunstnere nok, der vil vise deres Ævner paa dette Felt.

Udstillingens væsentligste Bidrag ydes af Hr. Alfred Benzon, Fru Hegel og Brændevinsbrænder Meyer, blandt hvis store Samlinger der findes antike Pletsager og megen kunstnerisk Værdi.

Man bør bese den lille, smukke Udstilling, om ikke for andet, saa af den Grund, at Overskuddet gaar til de filantropiske Gærninger, som “Dansk Kunstflidsforening” lever og virker for.