Udstillinger

Verden omkring os

Emma Gad arrangerede utallige udstillinger, bl. a. for at skaffe midler til at finansiere friskoleophold i Dansk Kunstflidsforening for Vestindiske, islandske og sønderjyske unge piger. Den største var uden sidestykke “Koloniudstillingen” som var placeret i Tivoli sommeren 1905. Den store succes var uden tvivl medvirkende til at Emma Gad fik […]

Udstillinger

Kvindernes Udstilling 1895

Kvindernes udstilling i Fortid og Nutid 22. juni – 15. september 1895 FØR UDSTILLINGEN – UDSTILLINGSÅBNING MED EMMA GADS FOREDRAG VERDENSPRESSENS BESØG – EFTER UDSTILLINGEN ILLUSTRERET TIDENDES OMFATTENDE REPORTAGER TIDSSKRIFT FOR KUNSTINDUSTRI’S UDSTILLINGSREPORTAGE Forberedelsen Kvinderne ønske, senere krav, om ligestilling var en process der må siges at følge industrialiseringens fremmarch […]

blank
Udstillinger

Orchidéudstilling 1897

Orchidéudstilling Fremtidens toneangivende prydplante Kvinden og samfundet, 1897 nr. 3 I Dagene fra den 17. ds. til den 21. inkl., vil der i Permanent Kunstudstillings Lokaler i Bredgade blive aabnet en Orchidéudstilling, der er startet af en Kreds af de Damer, der ledede Kvindernes Udstilling: Fru Emma Gad, Fru Etatsraadinde […]

blank
Udstillinger

Tulipan Udstilling 1900

Tulipanudstilling 17.-20. maj 1900 Bornholm Tidende, 28. april 1900. Fru Johanne Meyer meddeler efter at have nævnt Frk. Sofie Holtens Kniplingsudstilling, at Fru Emma Gad nu laver en Udstilling af Frilandstulipaner. Det er Damernes Formiddagsklub, der afholder Udstillingen fra 10.-13. Maj. Man har sat sig i Forbindelse med 70 Gartnere […]

blank
Udstillinger

Sydfrugt-Udstilling 1900

Illustreret Tidende, 4. november 1900. Sydfrugter. I “Hegnet”s Lokaler havde de snildrige Damer, som forestaar denne praktisk-selskabelig Virksomhe, arrangeret en Sydfrugt-Udstilling – idet de paa disse sludfulde Efteraarsdage demonstrerede, hvorledes man fanger en Straale af Sydens Sol. I en violet, dekorativ Ramme, som den unge Maler Urban Gad var mester […]

orangetabby
Udstillinger

Katteudstilling 1900

Katteudstilling 4. – 9. oktober 1900 Adresseavisen, 4. oktober 1900. Katteudstillingen i Zoologisk Have aabnes idag Kl. 2 for Publiklum. I Formiddag foretages Bedømmelsen. Dommere er Kommandørinde Emma Gad, Grosserer Gustav Stromberg og fhv. Direktør E. U. Hofman Bang. Social-Demokraten, 5. oktober 1900. I Gaar aabnedes i Zoologisk Have en […]

blank
Udstillinger

Kunstflidsudstilling 1901

Dansk Kunstflidsforening 1901 Illustreret Tidende, 24. november 1901. I begyndelsen af Halvfemserne undfangede en lille Kreds af energiske Damer den dristige Tanke at afholde en Kvindeudstilling i København. Det positive Resultat af deres kraftige Anstrengelser forelaa i Efteraaret 1895 i Form af 14.000 blanke Kroner. Man besluttede at anvende denne […]

blank
Udstillinger

Hvidsøm Udstilling 1900

Udstilling af Hvidsøm Dansk Kunstflidsforening 1900 Silkeborg Avis, 5. december 1900. Den kvindelige Kunstflid. Den nydannede “Damernes Kunstflidsforening” lader til at skulle blive meget virksom. Den er allerede i Gang med at forberede en Udstilling, hvis Formaal skal være at vise, hvilket højt Standpunkt, Kunstfliden indtog i fordums Dage. To […]

blank
Udstillinger

Østasiatisk Udstilling 1902

Østasiatisk Udstilling Dansk Kunstflidsforening 1902 Horsens Folkeblad, 18. marts 1902. Asiatisk Udstilling. Paa et privat Møde blev det if. Dbrg. i Lørdags besluttet at afholde en asiatisk Udstilling i Løbet af Vinteren 1902-03. Tanken er udgaaet fra “Dansk Kunstflidsforening” med Fru Emma Gad i Spidsen. Der blev paa Mødet nedsat […]

blank
Udstillinger

Husholdningsudstilling 1903

Husholdningsudstilling Dansk Kunstflidsforening 1903 Viborg Stiftstidende, 21. august 1903. Hjemmenes Udsmykning. Dansk Kunstflidsforening forbereder en Udstilling, som navnlig skal vise, hvad der med rimelige Midler kan præsteres i Retning af Hjemmenes Udsmykning, stilfuld Bordopdækning osv. Admiralinde Gad, der naturligvis staar i Spidsen for Arrangementerne, er endnu ikke ganske paa det […]

blank
Udstillinger

Antik Pletudstilling 1904

Sølvpletudstilling Dansk Kunstflidsforening 1904 Dagens Nyheder, 16. februar 1904. Udstilling. I den sidste Uge af Februar Maaned arrangerer Kunstflidsforeningen en Udstilling af gamle Pletsager og Hedebo-Dækketøj. Udstillingen ordnes af Fru Alfred Benzon og Hr. Knud Steffensen. Dagens Nyheder, 22. februar 1904. Førstkommende Onsdag den 24. ds. aabner Foreningen sin tidligere […]

blank
Udstillinger

Legetøjsudstilling 1904

Legetøjsudstilling Dansk Kunstflidsforening 1904 Randers Amts Avis, 12. januar 1904 En Legetøjsudstilling Fru Emma Gad, der altid sysler med en eller anden ny Ide, meddeler os idag, at Dansk Kunstflidsforening i en nær Fremtid agter at aabne en Udstilling, der skal give de Besøgende en Forestilling om Legetøjets Udvikling fra […]