Udstillinger

Toilette & Hatte udstilling 1904

Toilette og Hatteudstilling Dansk Kunstflidsforening 1904 Dagens Nyheder 24. november 1904. Dansk Kunstflidsforenings Udstilling. I Gaar havde Foreningen arrangeret en fix, lille Udstilling, som lod til i høj Grad at interessere Medlemmerne, idet Damerne stadig flokkedes om Udstillingsbordene. Det var Firmaerne “Parfumerie Breining” og Hds. kgl. Højhed Prinsesse Maries Manicure, […]

Udstillinger

Dansk Koloniudstilling

Dansk Koloniudstilling (Grønland og Dansk Vestindien) samt Udstilling fra Island og Færøerne 31. maj – 24. september 1905 DANSK KOLONIUDSTILLING samt udstilling fra Island og Færøerne 100.000 BESØGENDE GJORDE DENNE UDSTILLING TIL EN STOR SUCCES Koloniudstillingen kan næsten kaldes Emma Gads 10 års udstillingsjubilæum, eftersom det var i 1895 hun […]

blank
Udstillinger

Samfundsugen 1907

Samfundsugen i Industriforeningen 5. – 12. maj 1907 Bornholms Tidende, 6. maj 1907. Kjøbenhavn, d. 5. Maj. For en talrig Kreds af indbudte festklædte Damer og Herrer, aabnedes i Dag den store Samfundsuge i Industriforeningens lille Sal. Komitéens Formand, Fru Johanne Mayer, bød velkommen og betonede at Samfundsugen for humane […]

blank
Udstillinger

Fra gamle Hjem 1908

Fra gamle Hjem Dansk Kunstflidsforening 1908 Jyllands-Posten, 1. maj 1908. I Kjøbenhavn er der under Præsidium af Lensgrevinde Raben-Levetzau bleven dannet en omfangsrig Komité, bestaaende af dels Museumsfolk som Dr. phil. Mollerup og Direktør Bernhard Olsen, dels Forfattere som Prof. Troels-Lund og Louis Bobé og dels endelig af Samlere og […]

No Picture
Udstillinger

Heiberg Udstilling 1909

Heiberg Udstilling 2. november 1909 – 28. november 1909 UDSTILLINGENS KATALOG OG INDSIGELSER DERTIL – UDSTILLINGEN BESKREVET I ILLUSTRERET TIDENDE – DAGSPRESSEN FØR OG GENNEM UDSTILLINGSPERIODEN Fru Heiberg – 22. november 1812 – 21. december 1890. Fru Heiberg var tidens største skuespillerinde. Det vil være omsonst at påstå andet. Nogle […]

blank
Udstillinger

Miniature Udstilling 1910

Miniatureudstilling Dansk Kunstflidsforening 1910 Ole Haslunds Hus Berlingske, 15. september 1910 Dansk Kunstflidsforening har haft den gode Idé at foranstalte en Udstilling af Miniaturer. Miniaturmaleriet er i vore Dage atter kommet til Hæder og Værdighed. I Udlandet, særlig Frankrig og England, blomstrer en elegant Miniaturkunst. Herhjemme har den efterhaanden heller […]

blank
Udstillinger

Damernes Udstilling 1911

Industriforeningens Sommerudstillinger Efteraarsudstilling i Tivoli Læs også den kronik Emma Gad havde den 14. juni 1911 i Politiken Jyllands-Posten, 14. juli 1911. Som det maaske vil være bekjendt, afholder Industriforeningen i Aar i Tivoli i et dertil nybygget Palæ fra 1. August til Midten af September under Protektorat af Hds. […]

blank
Udstillinger

Kunstflidsudstilling 1916

Dansk Kunstflidsforening Charlottenborg, 4. september 1916 Fyns Stiftstidende, 5. september 1916. Kunstflidsforeningens Aarsfest. Enkedronningen uddeler Diplomerne. København. Dansk Kunstflidsforenings Aarsfest igaar indlededes med en voldsom Regnbyge. Den var ikke ventet af den udsøgte Skare Damer med deres Ledsagere, alle repræsenterende Eliten af Københavns fine Navne. Professorinde Helga Matzen og Admiralinde […]

blank
Udstillinger

Kogeudstilling 1920

Det er tilsyneladende temmelig begrænset hvor meget Emma Gad har været involveret i denne udstilling, men hun er med, og observeres både i billede og tekst. B.T., 5. marts 1920. Kogeudstilling Kokkeudstilling Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden, saa højt at Landet ikke kom i Krig. […]