Foreninger & Bestyrelser

På bestyrelsens vegne

Med stor succes lavede Emma Gad foreninger til at arbejde for en bedre social og arbejdsmæssig tilværelse for kvinder eller faggrupper. Emma Gad var altid klar til at hjælpe. For unge kvinder kunne Dansk Kunstflidsforening hjælpe med uddannelse til selverhverv. Danske Dramatikere var (og er stadig) en sikring for dramatikernes […]

Læsesalen i Kvindelig Læseforening
Foreninger & Bestyrelser

Kvindelig Læseforening 1895

Kvindelig Læseforening 1895 25 ÅRS JUBILÆUM I KVINDELIG LÆSEFORENING – 1872-1897 Emma Gad sad i bestyrelsen fra 1895-1901 – derefter stadig aktiv medlem. Illustreret tidende, nr. 52, 26. september 1897 Om nogensinde, maatte det være i Begyndelsen af 70’erne, at Trangen til Literaturkendskab var levende hos Kvinderne. Et Gennembrud, der […]

blank
Foreninger & Bestyrelser

Kvindernes Bygning 1896

Kvindernes Bygning 1896-1936 1*INTRO – 2*1896-1903 – 3*1904-2023 Kvindernes Bygning var ikke en bygning, men en forening med det formål at bygge et mødested for kvinder. For kvinder på storbybesøg eller et spise- læse- og mødested for alle de især unge kvinder der var i gang med en kontor- eller […]

blank
Foreninger & Bestyrelser

KHK Hegnet 1898

Kvindernes Handels- og Kontoristforening “Hegnet” (KHK) Adresseavisen, 2. februar 1898. “Hegnet” – Den under dette Navn af “Kvindernes Bygning” startede Forening, hvis Formaal det er at skabe et hyggeligt Tilflugtssted for kvindelige Kontorister efter Dagens anstrengende Arbejder, aabnede iaftes sine forløbige Lokaler, som er installerede i A. Schmidts Realskole i […]

blank
Foreninger & Bestyrelser

Kvindernes Køkken 1899

Kvindernes Køkken 1899 Dagens Nyheder, 4. januar 1899 I Dag aabner “Kvindernes Køkken” sin nye Restaurant i Vimmelskaftet 36, 2. Sal. Dette er den korteste og mest ligefremme Form for Efterretningen om, at en omfattende Plan efter at have kostet megem Møje, megen god Villie og mange forenede Anstrengelser nu, […]

blank
Foreninger & Bestyrelser

Dansk Forfatterforening 1899

Dansk Forfatterforening 1899 Dagens Nyheder, 10. februar 1900. Dansk Forfatterforening, hvis Liv i de første Aar af dens Tilværelse henglede ret stilfærdigt, er i den senere Tid vaagnet til en mere bemærkelsesværdig Tilværelse. Den har samlet sine Medlemmer til faglige Diskussioner, og den er ogsaa paa forskjellig Vis traadt i […]

blank
Foreninger & Bestyrelser

Damernes Formiddagsklub 1899

Damernes Formiddagsklub Underforening af “Hegnet” DAMERNES FORMIDDAGSKLUB Social-Demokraten, 29. marts 1898. En Dameklub. Naar Damer gaar i Byen fra 5te April at regne, vil de finde et hyggeligt Tilflugtssted i “Hegnet”s nye Lokaler, Pilestræde 9, 2den Sal i Sidehuset. Vi omtalte i Gaar udførligt “Hegnet”s Virksomhed og meddelte ogsaa Oprettelsen […]

blank
Foreninger & Bestyrelser

Dansk Kunstflidsforening 1900

Dansk Kunstflidsforening DKF “til Smagens Forædling DANSK KUNSTFLIDSFORENING 1*INTRO – 2*1901-1908 – 3*1909-1940 De ønskede og til dels forventede rammer til husly for kvinders forhold, i såvel dagligt arbejdsliv som god udnyttelse af fritiden, kom ikke i løbet af indsamlingsperioden 1896-1900 på nogen måde i nærheden af den nødvendige kapital […]

Danske Dramatikere
Foreninger & Bestyrelser

Danske Dramatikere 1906

Danske Dramatikeres Forbund Faste retningslinier til Dramatikernes Værker DANSKE DRAMATIKERE 1*INTRO – 2*1906-1915 – 3*1916-1920 – 4*1921-xxxx Efter Albert Gnutzmann fra stiftelsen (1906) var formand, og Hjalmar Bergstrøm efterfulgte fra 1912-1914, blev Emma Gad valgt til formand for den forening hun havde været en del af, siden det var en […]

blank
Foreninger & Bestyrelser

De Danske Atlanterhavsøer 1911

De Danske Atlanterhavsøer Oplysning, Kundskab og Vejledning Foreningen “De danske Atlanterhavsøer” (oprettet 1902) har til Formaal at fremme Udviklingen af de til Danmark knyttede fjernere Rigsdele, navnlig i økonomisk Henseende, samt at styrke Solidaritetsfølelsen mellem Rigets Beboere. Disse Formaal søges naaede bl. a. ved følgende Midler: 1) At tilvejebringe Oplysninger […]

blank
Foreninger & Bestyrelser

Dramatisk Læreanstalt 1912

Dramatisk Læreanstalt 1912 Fyens Stiftstidende, 12. juli 1912. For Folk der vil i Skuespillerlære. Nu kommer den dramatiske Læreanstalt. Nogle var maaske tilbøjelige til at smile, da de første Efterretninger fremkom – men nu kommer det alligevel! “Selskabet Dramatiske Læreanstalt” har i Gaar i al mulig Højtidelighed udsendt Prospektus om […]

blank
Foreninger & Bestyrelser

Det kgl. Teaters Venner 1920

Det kgl. Teaters Venner 1920 Social Demokraten, 12. januar 1920. Ved et Møde i Gaar paa Hotel d’Angleterre stiftedes, som i Gaar bebudet, Foreningen »Det kgl. Teaters Venner«. Den første, der tog Ordet, var Generalkonsul Johan Hansen, der fastholdt, at det var en Voldshandling, hvis man skilte de tre Kunstarter […]