Et Stridspunkt 1888

Det kongelige teater
Det kongelige Teater (1890-1900)

*

Kasino-Tournéen.
Imorgen Aften giver altsaa en Afdeling af Skuespillere fra Kasino, Folketheatret og Dagmartheatret den første af de to bebudede Forestillinger. Fra alle de Byer, hvor Tourneen hidtil har optraadt, foreligge eenstemmingt rosende Anmeldelser; saaledes skrives fra Hjørring, at “Publikum fra først til sidst ved jævnlige klapsalver og Fremkaldelser yttrede sin Glæde over den ualmindelig vellykkede Forestilling og det fortrinlige Sammenspil”; men Bifaldet kulminerede dog under Opførelsen af Fru Emma Gads 2-Akts Skuespil: “Et Stridspunkt”. Hr. Hunderup omtales som en meget dygtig Deklamator og en ikke mindre dygtig Fortæller i den naivt-komiske Æventyrstil. Hans Bidrag til Aftenens Underholdning var ikke det, der vejede mindst i Vægtskaalen.
Aarhus Stiftstidende 18. juni 1888

ET STRIDSPUNKT

SKUESPIL I 2 AKTER AF EMMA GAD.
PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 9. FEBRUAR 1888.

H. HAGERUPS FORLAG. TRIERS BOGTRYKKERI (H.J. SCHOU

Kjøbenhavns Adresse Efterretninger 15. februar 1888
Kjøbenhavns Adresse Efterretninger 15. februar 1888
Aalborg Stiftstidende 23. december 1891
Aalborg Stiftstidende 23. december 1891
“Et Stridspunkt” handler om en Moders egenkjærlige Forgudelse af sin Søn, der er en brav Kandidat og passelig færdig Mand. Hun kan ikke taale, at han forlover sig med en ung Pige af deres Kreds, og hun lyver hende noget ondt paa for at skille dem ad. Skinnet er et øjeblik imod den unge Pige, og da Kandidaten er hurtig til at bruge stærke Ord og Frøkenen bestemt af sig, brydes den netop indgaaede Forbindelse. Da Sønnen saa kort efter opdager, hvad det er, Moderen har gjort, vender hans vrede sig naturligvis mod hende, og den Hjærternes Adskillelse, som Moderen for enhver Pris har villet undgaa, har hun nu selv hidkaldt ved sin underfundige Beskyldning.

***

JYLLANDS POSTEN – 11. februar 1888
ILLUSTRERET TIDENDE – 26. februar 1888
AARHUS STIFTSTIDENE – 18. juni 1888
JYLLANDS POSTEN – 20. juni 1888

PERSONERNE:

FRU KLENAU. HEMMING, hendes Søn. FRANTS HELLER, hendes Søstersøn.
FRØKEN JULIANE EGGERS. MAGNA, hendes Broderdatter. ANDREA, Fru Klenaus Jomfru.

ET STRIDSPUNKT: INTRO1. AKT2. AKTANMELDELSER