Hør Emma Gad 1913

Hør Emma Gads tale til eftertiden


På denne optagelse udtaler Emma Gad sin glæde over den forløbne generations gode resultater, samtidig med nogle gode ønsker for fremtidens slægter – og naturligvis et par velplacerede formaninger til kommende slægter. Jamen – det er jo os!


Blandt andet siger Emma Gad i sin kommentar:
blank
“Ved denne mærkelige Opfindelses Hjælp, kan altså nu det ene Slægtsled tale personligt til det næste.
Lad mig da sige, at de der kommer efter os vistnok har Grund til at være denne Generation taknemmelig indenfor det Arbejde den har gjort.
I det Spand af Tid jeg har levet, har jeg set en saa mægtig Udvikling til det bedre, at man næsten ikke kan tro det var forundt tidligere Slægtled at være vidne til noget lignende.

Men i intet Forhold er i det Tidsrum Retfærdigheden sket Fyldest i højere Forstand og i klogere Fremsyn end det der giver Kvinderne Rettighed og Pligt til Selverhverv og Deltagelse i det offentlige Liv. Man har indset, at kun den Stat der giver sine Borgerinder saavel som sine Borgere Ret til helt at udnytte Evner og Kræfter til Gavn for helheden, kun den vil kunne naa sin fuldeste blomstring.

Men i én Henseende, maaske den væsentligste, er det gaaet tilbage. Den Dyd, der hed Nøjsomhed, er, mens jeg har levet, saa godt som forsvundet fra Verden og dermed den stille Sindets Glæde.
Ved den hastige udvikling er erhvervene blevet flere, Fortjenesten større, Mulighederne mere ubegrænsede.

Enhver vil have mere. Alle har kun Blikket henvendt paa dem, der er naaet endnu videre i Luksus og Livsnydelse.
Skal jeg bringe den kommende Slægt et Ønske, saa er det, at den foruden en Fortsættelse af Nutidens rige Udvikling maa faa lidt mere Ro i Sjælen, lidt mere Forstaaelse af, at Nydelse og Livsglæde ikke er ensbetydende, og at den sande Lykkefølelse beror fuldt saa meget på det Indre som paa det Ydre.”


Ovenstående afsnit, der uden en eneste ændring kunne være udtalt i dag, blev indtalt på grammofonplade den 21. september 1913 af Emma Gad, som gennem hele livet var åben for tidens spændende opfindelser og nyskabelser.

Hør hele Emma Gads originale kommentar her: