Peter Urban Gad



Som det yngste barn i familien Gad, var der ikke de samme forventninger til at følge faderes spor, der lå indenfor en søofficeruddannelse, som storebroderen Henry Christian Gad måske lå under for. Den yngste kunne få et lidt friere valg, og det må siges at det var det Urban Gad tog. Han var en af pionerene der formede filmens introduktion i Danmark.

At Peter Urban Gad så først valgte vejen som maler, var nu heller ikke et valg der så at sige lå udenfor familiens interessesfære. Han havde to kusiner der giftede sig med malere.
Mette Gad giftede sig med Paul Gauguin, og bevarede ægteskabet til trods for de ikke så meget til hinanden da han opgav at leve i Danmark og vendte tilbage til Paris, og som nok bekendt, senere fortsatte til Tahiti…
Ingeborg Charlotte Gad blev gift med Fritz Thaulow, som senere blev Peter Urbans lærer. Det var dog længe efter Ingeborg Charlotte havde forladt Fritz Thaulow, til fordel for Edward Brandes.


Maler – Instruktør – Forfatter
Biografdirektør (Grand).
12. februar 1879 – 26. december 1947.

*
Urban Gad hjalp også med dekorationstegninger og andet arbejde vedrørende sin mors projekter. Diverse udstillinger fik store dekorationer fra Urbans pensel, og han producerede tegninger og mønstre til brug for Dansk Kunstflidsforenings medlemmer, eller til arbejder der var beregnet for eleverne.

Peter Urban Gad
Peter Urban Gad.

Under arbejde med teaterdekorationer mødte han Asta Nielsen. Med interesse for det nye filmmedie (og for Asta), skrev han et manuskript hvor hendes kvaliteter kunne anvendes bedre end i teatret. Sammen tog de chancen med det nye medie, og sprang så at sige i “Afgrunden” (1910). Verden var herefter ikke mere den samme; hverken for parret eller hele underholdningsindustrien.

De fik succes, blev gift og fik en stor karriere, ikke mindst i Tyskland, hvor de sammen stod for over 30 film.
Som ikke ualmindeligt, blev de også skilt, men fortsatte hver for sig i den givtige branche i Tyskland. Gad fortsatte manuskript- og instruktørarbejdet indtil 1921.
Asta Nielsen indspillede fortsat stumfilm, men da muligheden for at lyden også kunne høres i biografen (Unmögliche Liebe, 1932), endte hendes filmskarriere så at sige; det var ikke ligefrem den stemme publikum hver især havde forestillet sig til deres idol.
Asta Nielsen vendte først helt hjem til Danmark i 1937, men her var der heller ikke flere filmtilbud.

Peter Urban Gad vendte hjem. Helt bogstaveligt.
Admiralen var død 1920 og Emma Gad døde 1921, men nu kom der igen en Urban i stuerne på Dronningens Tværgade 40. Og en ny kone havde han med fra Tyskland, Esther Margrethe Bugert Gad, f. Westenhagen, med kunstnernavnet Esther Hagan.

Det endelige farvel til produktionsmiljøet var med en Fy og Bi film (Lykkehjulet), der havde premiere i 1926, uden den store succes. Han havde i øvrigt allerede på dette tidspunkt fået en biografbevilling og helligede sig herefter til direktørjobbet ved Grandteatret i København, som han sammen med sin kone drev med stor respekt i 25 år, til sin død i 1947.
Tonny Hald


Læs alle teksterne om Peter Urban Gad:
blankblankblankblankblank