Man skal aldrig

Man skal aldrig

Emma Gads første udgivelse var en oversættelse Der var op til 1886 virkelig gang i pennen hos Emma Gad. Det der nok betød mest, var debuten på Det Kongelige Teater med hendes lystspil “Et Aftenbesøg”. I øvrigt en anonym debut, men efter successen med 20 opførelser, gav hun sig til […]

man skal aldrig
Man skal aldrig

Forord

Mange ville vel betegne de fleste af de anførte ting som overflødige. Denne bog er en gengivelse af den engelske »Don’t«, der i England og Amerika er udbredt i hundredetusinder af eksemplarer, og et sidestykke til de forskellige tyske gengivelser af samme bog, der under titlen »Es schickt sich nicht« […]

ved bordet
Man skal aldrig

Ved bordet

De fleste af anvisningerne i dette kapitel har gyldighed for alle og ved alle lejligheder; nogle skal imidlertid kun følges på bestemte tider, andre blot af gæsten eller blot af værten. VED BORDET Man skal aldrig som gæst komme for sent til bords. Ellers synder man både mod husets herre, […]

klæder
Man skal aldrig

Klæder og personlige vaner

  Man skal aldrig gå ud med ubørstet fodtøj. Man skal aldrig være forsømmelig med sin persons renlighed; i dette kapitel syndes der oftere, end man skulle tro. Man skal aldrig gå med smudsigt linned. Man skal være yderst nøjeregnende i denne henseende. Man skal aldrig være uordenlig. punktlighed er […]

På visit og i selskab
Man skal aldrig

På visit og i selskab

  Man skal aldrig tale om mennesker, der ikke er de tilstedeværende bekendte. Man skal aldrig, selv på den korteste visit, gå med overfrakke eller galocher på ind i modtagelsesværelset. Når man aflægger en kort visit, beholdes hat og stok men aldrig paraply i hånden. Man skal aldrig indlade sig […]

paa offentlige steder
Man skal aldrig

På offentlige steder

  Man skal aldrig spytte på fortovet. Man skal aldrig lade hånt om fortovsretten. Man skal altid vige ud til højre side for at undgå sammenstød og forvirring, og det, hvad enten man går, kører eller rider. Man skal aldrig rende på andre, støde dem på albuerne eller på lignende […]

om sproget
Man skal aldrig

Om sproget

  Man skal aldrig føre profan tale. Man skal aldrig synde mod grammatikalske regler. Man må sætte sig ind i sit sprogs grammatik og læse de bedste forfatteres værker. Man skal aldrig udtale ord galt. Om fornødent kan man høre efter dannede folks tale og rådføre sig med ordbøger. Man […]

om korrespondancen
Man skal aldrig

Om korrespondancen

  Med hvad ret kan nogen mand tillade sig at sende mig sit spyt? Man skal aldrig korrespondere på brevkort. En kort, forretningsmæssig meddelelse på et brevkort kan vel tilstedes, men en privatmeddelelse på et åbent kort kan tit være fornærmelig for modtageren. Det er et stort spørgsmål, om en […]

almindelige regler
Man skal aldrig

Almindelige regler

  Man skal aldrig være det utåleligste af alt – drillevorn. Man skal aldrig skænde på børn eller tjenestefolk i andres nærværelse. Man må tage hensyn til deres selvfølelse. Man skal aldrig tage børn med i selskab. Man skal aldrig anbringe dem ved bordet, så længe gæsterne sidder der. Man […]

paa besøg
Man skal aldrig

På besøg

  Man skal aldrig bøje hjørnet om på sit visitkort, når man har villet aflægge en dame et besøg og ikke har truffet hende hjemme. Denne sædvane var tidligere almindelig, men iagttages nu ikke mere. Man skal aldrig under nogen omstændighed sende visitkort med posten. Man skal aldrig forlænge sit […]

damerne med ærefrygt tilegnet
Man skal aldrig

Damerne med ærefrygt tilegnet

  Man skal aldrig gøre sig til en ydmyg slave af moden. Man skal aldrig anvende pynt for meget. Når dameklæder nu så almindelig er altfor overdrevne i retning af pynt, er dette en følge af, at der eksisterer en smag, som ikke er særdeles forskellig fra den barbariske, og […]