Henry Christian Gad

Emma og Urban Gads ældste søn, fulgte, som det ofte hændte i tidens karrierevalg, i faderens fodspor. Det ville her sige en karriere i søværnet. Henry Christian Gad fulgte så at sige den lige vej i marinen, og opnåede titel af Kommandørkaptajn.
Mange af de arbejdsopgaver han bestred gennem sin karriere, havde hans far også bestridt; fast arbejde på en postdamper som nygift, til kaptajn og chef for Kongeskibet, og andre sejladser med kongelige, danske som udenlandske. Samt sømissioner foranlediget af krige eller missioner hvor flaget blot skulle vises.


Kommandørkaptajn
18. august 1873 – 3. marts 1957.

*
Der er ikke beskrevet meget af Henry Gads privatliv, så den overvældende omtale, er af et langt arbejdsliv i Marinen.

I forbindelse med sit ægteskab med Helga Havsteen, datter af amtmanden på Island, Julius Havsteen (Haffstein), fik han orlov fra Marinen, for i stedet at fungere som Kaptajn på en fast rutesejlands med postdamper til Island. Det samme havde faderen, Nicolaus Urban Gad gjort ved sit ægteskab med Emma Gad, hvor han postsejlede Korsør-Kiel.

Ud over at Helga har oversat “Halla”, en islandsk bondefortælling (1909) er der ikke mange informationer at hente i dagspressen. Thit Jensen har dog beskrevet hende efter et møde i 1904 (Jens Andersen: Den sidste valkyrie, 1990): »Jeg så denne dobbelte natur i hendes gang, denne besynderlige gang, der er særlig og i høj grad præget af vilje og selvstændighed og dog både præget af usikkerhed og ufærdighed. Hun tager lange skridt, går på engelsk lady facon, gangen rytmisk, men rytmen er brudl, brydninger skaber hendes legemes, hendes lemmers bratte uindbyrdes harmoni. Der er noget i den gang jeg ikke formår at beskrive. Sagen er, at den giver udtryk for to personers natur og sjælelige udtryk. Den er harmonisk skabt af brydninger, der er behersket på overfladen, brydningerne stammer fra to lejre, som begge ligger i samme individ, hver lejr en verden for sig«.

Amtmanden Julius Havsteen dør i maj 1915, og datteren Helga følger efter to måneder efter. I øvrigt uden nogen beskrivelse – blot en konstatering i en dødsannonce.

Henry Christian Gad.

Henry Gad gifter sig igen året efter, med Else Gad, født Ræder. Efter avistekst var hun enkefrue fra Vestindien, men er fra en dansk familie fra Kolding.

Selv om broderen Peter Urban, med sit arbejdsliv indenfor filmbranchen, så absolut blev den mest kendte af brødrene, var Henry også interreseret i de nyeste tendenser i samfundet, og aviserne skrev også om hans gøremål.

Det nye var flyvemaskiner, og de kunne trække ligeså stort et publikum efter en lang oversøisk tur som filmspremierer.

En anden nyskabelse han var med til at øve i de store flådeøvelser, var at gøre sig usynlig; – Ved at udlægge kunstig tåge! En stor del af arbejdet som chef på fartøjer der officielt besøger fremmede havne, er repræsentation.

Officerer bliver budt på frokoster med mad og drikke; dette bliver gengældt med selskaber om bord på skibene, der er leveringsdygtig i såvel vådt som tørt, og ofte også musik til den efterfølgende dans. Der skal også holdes mange taler – og dertil hører der sig en mængde hurra’er til.

Tonny Hald.


Det er denne side du i øjeblikket har åben. Kadet – Kaptajn – Kommandørkaptajn.
Aeronautisk Selskab – Eskadriljen. Verdensudstilling Barcelona – Niels Juel.