Artikler

Artikler

Artikler og kommentarer om dagligdag og kvindesyn EMMA GADS ARTIKLER KUNNE LÆSES OVERALT: AVISER – UGEBLADE – MAGASINER – ÅRBØGER Kronikkerne i Politiken er så omfattende at de har deres egen kategori. I øvrigt fik hun sin første reelle faste ansættelse på netop Politiken. I en alder af 63 år […]

Artikler

Julebogstekst 1893

Skuespilforeningens Julebog 1893 Kære Hr. Zinck! Nu, da Fristen er ved at udløbe, maa jeg med Ruelse bekende, at jeg ingenting har til Deres Kalender. De maa ikke tro, at det er Mangel paa Interesse — tværtimod, jeg har ærligt forsøgt at skrive Dem en eller anden lille Spøg i […]

Artikler

Det første jeg kan huske 1897

Jule-Album 1897 Alfred Jacobsen’s Kunstforlag ***** “Jeg kan ikke huske noget” siger Emma Gad. “Jeg maa være et psykologisk fænomen.” ***** Naar man har bedt mig nedskrive lidt om mine første Barndomserindringer, kunde man umuligt have stillet mig en vanskeligere Opgave. Jeg kan nemlig saa godt som intet huske af […]

Artikler

Min første Forelskelse 1898

Juleroser 1898 Det Nordiske Forlag 1898 Emma Gad Hvornaar blev mit Hjerte første Gang sat i Bevægelse — jeg ved det næppe selv! Der foresvæver mig nok fra min Barndom enkelte vage og ubestemte Forestillinger om Drenge — en lang, krumnæset Holmensdreng, som jeg blæste Sæbebobler med, en krølhaaret Søkadet, […]

Artikler

Forfatterportræt 1898

Illustreret Tidendes Forfatterportrætter 1898 Det er altsaa om mig selv, at jeg skal fortælle lidt. Det er virkelig svært, særlig for mig, der ikke beskæftiger mig videre med mig selv, men saa meget des mere med det, der foregaar omkring mig. Og desuden – hvad ved man i Grunden om […]

Artikler

Kvindekongressen 1899

Illustreret Tidende 1899 Forberedelsen af Kvindekongressen findes under Petitstof, der også indeholder Emma Gads foredrag på kongressen, samt en kommentar til artiklen herunder. Man forhavses undertiden ved i denne Kongressernes Tidsalder at høre netop de Fagmænd, Journalister, Læger, Oldgranskere o. a., der Aar efter Aar deltage i disse Møder, sige […]

Artikler

Et Kondolencebesøg 1901

Familiealmanakken Danmark 1901 Danmark. Illustreret Familie-Almanak for 1901 Et Kondolencebesøg Fru Malling den ældre sad i Sofaen hos sin Svigerdatter, Fru Malling den yngre, der var klædt i dyb Sorg. Med en lidt kølig og adspredt Mine hørte hun paa Svigermoderen, en bittersød ældre Dame i staalgraat, som i den […]

Artikler

Skønhedssansen 1904

Architekten (no. 49) Meddelelser fra akademisk Architektforening Fra Admiralinde Fru EMMA GAD har Red. modtaget følgende Artikel, som forøvrigt tidligere har været optaget i ‘Kvindernes Blad’. Uden Tvivl vil ‘Architekten’s Læsere give Forfatterinden Ret i hendes Betragtningen – og det er at haabe, at en eller anden med varm Interesse […]

Artikler

I Pigekamret 1904

Familiealmanakken Danmark 1904 Danmark. Illustreret Familie-Almanak for 1904 I Pigekamret Et kantet Rum, i Størrelse nøjagtig af de for Pigekamre af Byggeloven krævede Alen og Tommer, hørende til en 5 Værelsers Bylejlighed. Komfortabelt Møblement, bestaaende af Seng, Kommode, Stol, kold Kakkelovn, et Vaskebord med rødt Gardin og skaaret Vandfad, samt […]

Artikler

De 16-aarige 1904

Emma Gad avisartikel – Kvindernes Blad (+ Hejmdal) 29. april 1904. I “Kvindernes Blad” skriver Forfatterinden, Admiralinde Emma Gad: Hvor ofte – ja næsten daglig – gentager sig ikke i min Dagligstue følgende lille Scene – eller omtrent Mage til den: En yngre Dame – snart smart fejende snart beskedent […]