No Picture
Artikler

Drengene fra Amerika 1918

Teatret 1918 Den Følelse og Stemning, som Herdis Bergstrøm har villet give sine Bysbørn i sit første dramatiske Arbejde, det er den, som hviler over det ældste København, de smaa snævre Gader, med de røde Tage, de sværtede Skorstene og den graa Himmel, ikke det fattige og forpinte København, men […]

No Picture
Artikler

Mørket og Lyset 1914

Fru Martins Magasin Efteraar 1914 UDLÆNDINGE Syd fra, som har opholdt sig her i længere Tid, plejer at sige, at den værste Anstødssten for dem ved vort Klima er Vintermørket. „Vi kan finde os tilrette med Kulden og Blæsten, Sneen og Sølet,” klager de sig, „men Bælgmørket, der vælter ned […]

Artikler

Artikler

Artikler og kommentarer om dagligdag og kvindesyn EMMA GADS ARTIKLER KUNNE LÆSES OVERALT: AVISER – UGEBLADE – MAGASINER – ÅRBØGER Kronikkerne i Politiken er så omfattende at de har deres egen kategori. I øvrigt fik hun sin første reelle faste ansættelse på netop Politiken. I en alder af 63 år […]

Artikler

Julebogstekst 1893

Nu, da Fristen er ved at udløbe, maa jeg med Ruelse bekende, at jeg ingenting har til Deres Kalender. De maa ikke tro, at det er Mangel paa Interesse — tværtimod, jeg har ærligt forsøgt at skrive Dem en eller anden lille Spøg i Dialogform, men det blev til noget […]

Artikler

Det første jeg kan huske 1897

DET FØRSTE JEG KAN HUSKE Naar man har bedt mig nedskrive lidt om mine første Barndomserindringer, kunde man umuligt have stillet mig en vanskeligere Opgave. Jeg kan nemlig saa godt som intet huske af mine første ti Aar og synes næsten i saa Henseende at være et psykologisk fænomen. Mit […]

Artikler

Min første Forelskelse 1898

Hvornaar blev mit Hjerte første Gang sat i Bevægelse — jeg ved det næppe selv! Der foresvæver mig nok fra min Barndom enkelte vage og ubestemte Forestillinger om Drenge — en lang, krumnæset Holmensdreng, som jeg blæste Sæbebobler med, en krølhaaret Søkadet, som boede i Nabovillaen og var Virtuos i […]

Artikler

Forfatterportræt 1898

Det er altsaa om mig selv, at jeg skal fortælle lidt. Det er virkelig svært, særlig for mig, der ikke beskæftiger mig videre med mig selv, men saa meget des mere med det, der foregaar omkring mig. Og desuden – hvad ved man i Grunden om sig selv! Snart bebrejder […]

Artikler

Kvindekongressen 1899

Forberedelsen af Kvindekongressen findes under sin egen afdeling under Petitstof, der også indeholder Emma Gads foredrag på kongressen, samt en kommentar til artiklen fra Illustreret Tidende der følger her. KVINDEKONGRESSEN I LONDON Man forhavses undertiden ved i denne Kongressernes Tidsalder at høre netop de Fagmænd, Journalister, Læger, Oldgranskere o. a., der […]

Artikler

Et Kondolencebesøg 1901

Fru Malling den ældre sad i Sofaen hos sin Svigerdatter, Fru Malling den yngre, der var klædt i dyb Sorg. Med en lidt kølig og adspredt Mine hørte hun paa Svigermoderen, en bittersød ældre Dame i staalgraat, som i den sørgelige Anledning havde anlagt et medfølende Smil, sorte Handsker med […]

Artikler

Skønhedssansen 1904

Fra Admiralinde Fru EMMA GAD har Red. modtaget følgende Artikel, som forøvrigt tidligere har været optaget i ‘Kvindernes Blad’. Uden Tvivl vil ‘Architekten’s Læsere give Forfatterinden Ret i hendes Betragtningen – og det er at haabe, at en eller anden med varm Interesse for den omtalte Sag kunde anvise en […]

Artikler

I Pigekamret 1904

Et kantet Rum, i Størrelse nøjagtig af de for Pigekamre af Byggeloven krævede Alen og Tommer, hørende til en 5 Værelsers Bylejlighed. Komfortabelt Møblement, bestaaende af Seng, Kommode, Stol, kold Kakkelovn, et Vaskebord med rødt Gardin og skaaret Vandfad, samt et Bord med en lille Petroleumslampe. Moder og Datter, henholdsvis […]

Artikler

De 16-aarige 1904

I “Kvindernes Blad” skriver Forfatterinden, Admiralinde Emma Gad: Hvor ofte – ja næsten daglig – gentager sig ikke i min Dagligstue følgende lille Scene – eller omtrent Mage til den: DE 16-AARIGE En yngre Dame – snart smart fejende snart beskedent klædt, træde ind og navngiver sig som Frøken Petersen, […]