Artikler

Gentleman & Anna Bloch 1910

Emma Gads forståelse af en Gentleman samt en beskrivelse af Anna Blochs skuespiljubilæum, fra Maaneds-Magasinet marts og september 1910. GENTLEMAN-ENQUÈTE ANNA BLOCH ET urimeligt Jubilæum! Der er ingen Mening i at have Jubilæum, virkelig at skulle regne med næsvise fem og tyve Aar — et kvart Aarhundrede, som det hedder […]

Artikler

I Naturens Skød 1910

Posten! Hele Kysten op synker ved Titiden hvidklædte mandlige og kvindelige Skikkelser ned i Flugtstole i Strandkanten eller i Lindelysthuse begærlige efter det Nyt, der ikke findes, hverken i Aviser eller Breve. Hvad er det nemlig for Breve man faar – Reklamer for Vin eller Høkerforretninger i den nærmeste Købstad […]

blank
Artikler

Frugt 1910

Guderne i Valhalla var heldigere stillede end vi. De havde den hulde Ydun ved Haanden, som naarsomhelst leverede dem Æbler gratis, og de var aldeles klare over, – hvad først nu begynder at gaa op for vor Tids Lærde, at Æblet – Frugten – er den bedste Sundhedsbringer og Fornyer. […]

blank
Artikler

Forældreglæde 1911

Der var fornylig en Mand, som sagde til mig: “Jeg har aldrig faaet Lov at have en Mening. Da jeg var ung, sagde min Fader: “Det forstaar Du Dig ikke paa, min Ven, det skal jeg nok bestemme,” og nu hvor jeg er bleven gammel, siger mine Børn hver især: […]

blank
Artikler

Græsk Paaske 1911

Et Rejseminde. Blandt den græske Kalenders Fester indtager Paasken første Plads. Paasken er tillige en Fest for Naturrens Opvaagnen. Den er Velkomstfest for Anemonen, denne den græske Yndlingsblomst, der ved Paasketid breder sig over den græske Jordbund som et Blomstertæppe. Og selv om Roserne i Villahaverne blomstrer her som i […]

blank
Artikler

Kvindernes paaklædning 1911

Fru Emma Gad skriver i “Kvindernes Blad”: En Dame af mit Bekjentskab, der var paa Besøg hos os, kom forleden Dag op fra vort Badehus med Kjolelivet hængende løst om sig og bad mig om at hægte det i Ryggen. Medens jeg stod og tumlede med nogle underlige Klemmehægter, der […]

blank
Artikler

Haarde Hjerter og bløde 1911

Man har det saa trygt og saa nemt her i Landet, fordi det ikke falder nogen ind, at man staar med eget Ansvar for sig og sine. Det forlanges ikke af Dem og mig, at vi skal vide, hvad vi indlader os paa, og selv tage Følgerne af det. Hvis […]

blank
Artikler

Alt for damerne 1912

Alt for Damerne Ved Mimi Carstensen med indledning af Emma Gad København Jul. Gjellerups Forlag 1912 INDHOLD: Indledning (Emma Gad) Aarstidens Blomster (Dina Schuldt-Jacobsen) Lidt om Bridge (Scot) Nogle Bridgemiddage (Recha Lippmann) Skønhedspleje (Olga Hoffmann Canitz) Skal Kvinden drive Idræt (.I. L. Nathansen) Harmoni (Fru Loulou) Daglige Vintermiddage (Recha Lippmann) […]

blank
Artikler

Byen ved Foraarstide 1913

I Parkerne lyser det hist og her op under Buskene med blaa og gule Krokus, en og anden lille ilter Kastanie sætter i Knop for Kameraterne, en Fugl triller hist og her i Trækronerne. Paasken med den kolde Blæst er overstaaet, Humøret dermed oplivet og Foraarssæsonen i fuld Gang. SELSKABELIGHED […]

blank
Artikler

Byen ved Sommertide 1913

Jo højere man kommer mod Nord, jo større Rolle spiller Sommeren, der er saa kort, derfor saa stærkt tiltrængt og saa dragende for Sind og Sanser. Der er noget intensivt i Nordboens Kærlighed til Lyset og Sommeren, som Sydboen vist neppe kender, fordi hos ham er Himlen altid blaa og […]

blank
Artikler

Byen ved Efteraarstide 1913

DET er Aarets skønneste Tid, der er inde! Med saadanne Ord vil man altid høre Kunstnere og Kunstbegejstrede tale om Efteraaret, der sætter de prangende og dog saa blødt virkende Farver paa Palletten. Brunlige og gule Grene, der som gammelt Guld lyser mod de fjerne Træers gobelinblaa Toner i det […]

blank
Artikler

Tre Dronninger 1913

Der bliver saa ofte sagt, at hvor meget end Livsforholdene forandrer sig og nye Fremskridt vinder Indgang, forbliver Menneskene altid de samme. Men gør de nu det? Selv om de menneskelige Grundegenskaber som Kærlighed og Egenkærlighed, Misundelse og Ærgerrighed selvfølgelig er blivende og uforanderlige, er saa dog ikke Menneskene saa […]