Bogliste

Alle Bøgerne

Emma Gads bogproduktion De 3 mest kendte bøger har egen kategori: Takt og Tone så massiv en succes at eftertiden nærmest glemte al opmærksomhed om hendes andre produktive frembringelser. Vort Hjem rager også op, både af omfang som af bredde indenfor alle hjemmenes forhold, skrevet at Emma Gad og datidens […]

Bogliste

Man skal Altid 1886

Man skal altid Forfatter: Emma Gad (?) Udgiver: Jul. Gjellerup, København År: 1886 25 sider. Martius Truelsens Bogtrykkeri. Kjøbenhavn. FRIT EFTER DEN DANSKE: MAN SKAL ALDRIG Til Enhver, der forundrer sig over, at 4de Oplag af denne udmærkede Bog allerede har forladt Pressen, bemærkes, at jeg har ladet 4de Oplag […]

Bogliste

Teaterbogen 1901

Teaterbogen udgivet af Emma Gad og Albert Gnudtzmann Det Nordiske Forlag 1901 INDHOLD: EMIL POULSEN: Prolog EMMA GAD: Et Skuespils Udarbejdelse og Antagelse OTTO ZINCK: Rollebesætning PETER JERNDORFF: Ved Rollens Modtagelse HERMAN BANG: Sceneinstruktionen JENS PEDERSEN: Provinsteater OTTO SINDING: Den dekorative Iscenesættelse JULIUS LEHMANN: Dekoration, Maaskineri, Belysning ERIK SCHIØDT: Malersalen […]

Bogliste

Haandarbejdsbogen 1910

Haandarbejdsbogen af Emma Gad København Dansk Kunstflidsforenings Forlag Trykt hos J. H. Schultz A/S 1910 Indholdsfortegnelse: Vævning: Historiske Oplysninger – Vævearter – Vævens Opsætning – Dansk Hvidsyning – Hedebosyning: Historiske Oplysninger – Hedebosyning: Fremgangsmaaden – Knipling: Historiske Oplysninger – Raad ved Fremgangsmaaden – Ornamentik Haandarbejdsbogen udgivet af Dansk Kunstflidsforening med […]

Bogliste

Kvindernes Aarbog 1912

Kvindernes Aarbog 1912 Redigeret af Ivar Hiort med tekster af og om Emma Gad KVINDELIGE JOURNALISTER – KVINDEN FØR OG NU – TO AKTIVE KVINDERDANSK KUNSTFLIDSFORENING – FORTJENSTMEDALJEN I GULD INDHOLD:Kvinden før og nu (Emma Gad) Kvinders Valgret (Elna Munch) Kvinders Retsstilling (Astrid Rickmann) Uddrag af Tyendeloven Kvinden i det […]

Bogliste

Danske Dramatikere 1916

Danske Dramatikere København 1916 Danske Dramatikere En Fortegnelse, udgivet af Danske Dramatikeres Forbund, over Medlemmernes Arbejder 1916 124 sider Beskrivelsen af selve foreningens forløb findes her: Danske Dramatikere. INDLEDNING Ved Aarhundredets Begyndelse herskede der endnu et fuldstændigt Virvar i Henseende til den litterære Ejendomsret til sceniske Arbejder. Ingen respekterede denne […]