Bogliste

Alle Bøgerne

Emma Gads bogproduktion De 3 mest kendte bøger har egen kategori: Takt og Tone så massiv en succes at eftertiden nærmest glemte al opmærksomhed om hendes andre produktive frembringelser. Vort Hjem rager også op, både af omfang som af bredde indenfor alle hjemmenes forhold, skrevet at Emma Gad og datidens […]

Bogliste

Man skal Altid 1886

Man skal altid Forfatter: Emma Gad (?) Udgiver: Jul. Gjellerup, København År: 1886 25 sider. Martius Truelsens Bogtrykkeri. Kjøbenhavn. FRIT EFTER DEN DANSKE: MAN SKAL ALDRIG Til Enhver, der forundrer sig over, at 4de Oplag af denne udmærkede Bog allerede har forladt Pressen, bemærkes, at jeg har ladet 4de Oplag […]

katten
Bogliste

Teaterbogen 1901

Her følger Emma Gads to indlæg i Teaterbogen, der dækker teaterprocessen fra antagelsen: “Et skuespils udarbejdelse og antagelse” til gennemførelsen: “Generalprøve og førsteopførelse”. INDHOLD: EMIL POULSEN: Prolog EMMA GAD: Et Skuespils Udarbejdelse og Antagelse OTTO ZINCK: Rollebesætning PETER JERNDORFF: Ved Rollens Modtagelse HERMAN BANG: Sceneinstruktionen JENS PEDERSEN: Provinsteater OTTO SINDING: […]

blank
Bogliste

Haandarbejdsbogen 1910

Indholdsfortegnelse: Vævning: Historiske Oplysninger – Vævearter – Vævens Opsætning – Dansk Hvidsyning – Hedebosyning: Historiske Oplysninger – Hedebosyning: Fremgangsmaaden – Knipling: Historiske Oplysninger – Raad ved Fremgangsmaaden – Ornamentik Haandarbejdsbogen udgivet af Dansk Kunstflidsforening med støtte af den Reiersenske Fond. Stoffet er velvilligt samlet og ordnet af Emma Gad HAANDARBEJDSBOGEN […]

blank
Bogliste

Kvindernes Aarbog 1912

  KVINDELIGE JOURNALISTER – KVINDEN FØR OG NU – TO AKTIVE KVINDER DANSK KUNSTFLIDSFORENING – FORTJENSTMEDALJEN I GULD   INDHOLD: Kvinden før og nu (Emma Gad) Kvinders Valgret (Elna Munch) Kvinders Retsstilling (Astrid Rickmann) Uddrag af Tyendeloven Kvinden i det daglige Liv (Karen Hessel) Kvinder i Kommunalbestyrelsen Dansk Kvindesamfund (Th. […]

blank
Bogliste

Danske Dramatikere 1916

Danske Dramatikere. En Fortegnelse, udgivet af Danske Dramatikeres Forbund, over Medlemmernes Arbejder. København 1916 124 sider Beskrivelsen af selve foreningens forløb findes her: Danske Dramatikere. DANSKE DRAMATIKERE – INDLEDNING Ved Aarhundredets Begyndelse herskede der endnu et fuldstændigt Virvar i Henseende til den litterære Ejendomsret til sceniske Arbejder. Ingen respekterede denne […]