Et Aftenbesøg 1886

Det kongelige teater
Det kongelige Teater (1890-1900)

*

Et aftenbesøg var Emma Gads første skuespil. Hun skrev stykket til Det kgl. Teater, og det havde premiere i 1886.
Stykket blev skrevet under pseudonym, som flere kvinder på den tid gjorde.
Efter successen havde vist sig, blev hendes navn sat på stykket, og den nye dramatiker fulgte op med mange skuespil de efterfølgende 25 år.

ET AFTENBESØG

DRAMATISK SITUATION AF EMMA GAD.
PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 15. APRIL 1886.

GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1886

19. april 1886 Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger. Ved premieren var stykket uden Emma Gads navn.
19. april 1886 Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger.
Ved premieren var stykket uden Emma Gads navn.
4. maj 1886 Berlingske politiske og Avertissement-Tidende. Efter den gode modtegelse blev der sat navn på ved bogudgiveksen.
4. maj 1886 Berlingske politiske og Avertissement-Tidende.
Der blev sat navn på forfatterinden ved bogudgiveksen.
Den unge Fru Nelly Klein kommer en Aftenstund Midtsommers Dage i stort Oprør farende til sin og Mandens gode ven, Pebersvenden Vibe. Hun maa klage over Manden, ja hun tænker endog paa for en Tid at forlade ham, hans Tyranni er ikke til at udholde. Nu sidst har han uden videre tvunget hende til at staa ud af en Droske, hvori hun kom kjørende med et Par glade Bekjendte af Kunstnerracen, som hun under Mandens Fraværelse og ved et tilfældigt Sammenstød af Omstændighederne var kommen til at spise til Middag sammen med paa en Restavration. Hun vilde med dem ud paa Frederiksberg for at høre Zigøjnermusik, men møder saa uheldigvis sin Mand.

***
Læs anmeldelse efter skuespillet:
ILLUSTRERET TIDENDE – 25. april 1886

PERSONERNE:

VIBE, Naturforsker.
SOPHUS KLEIN, Grosserer.
NELLY, hans Hustru.

ET AFTENBESØG: INTRO1. DEL2. DEL3. DELANMELDELSER