Takt og Tone

Takt og Tone – Udgivelse og anmeldelser

Takt og Tone. Hvordan vi omgås. Gyldendals Forlag har i dag udsendt Emma Gads nye bog: Takt og Tone – Hvordan vi omgås. Det er en moderne Knigge, som giver gode råd om, hvorledes man skal opføre sig i denne verden på den ganske vej fra vuggen til grave, både […]

Takt og Tone

Forord

  Det er alle andre, der ikke ved, hvordan man skal optræde – selv ved man det så udmærket. God opførsel udspringer et sind der er åben for velvilje, forståelse og empati. Formløshed er ikke ensbetydende med frisind men kun en tarvelig forfalskning deraf. En hovedregel for alt menneskeligt samkvem […]

blank
Takt og Tone

Forlovelse

  Selv om forældre har haft andre ønsker, må de forstå, at de ikke bør gøre modstand. Den tid er forbi, hvor den unge mand henvendte sig til faderen og bad om hans datters hånd. Den unge pige meddeler simpelthen ved frokostbordet, at hun aftenen før har forlovet sig. Det […]

Bryllup
Takt og Tone

Bryllup

  Den unge pige vil nødig give afkald på den poesi og virak, der ikke udebliver ved et stort bryllup. Borgerlig vielse er meget værdigt, men de, der ønsker et skær af poesi, bør heller ty til kirken. Forglemmelse af slægtning eller gammel ven kan afstedkomme en harme, som er […]

Dåb
Takt og Tone

Barnedåb

  Det første hovedbrud består i at finde et navn til barnet, som kan tilfredsstille til alle sider. Det må afgjort frarådes at lade fader og søn hedde det samme, hvilket giver anledning til idelige fejltagelser. Den sammenspisning som finder sted efter handlingen, indskrænker sig i vore dage ofte til […]

konfirmation
Takt og Tone

Konfirmation

  Af alle de mærkelige skikke, der på trods af sund fornuft holdes vedlige i alle lag af befolkningen og særlig i folkelige kredse, er vel kirkekonfirmationens sammenblanden med det verdslige liv en af de besynderligste. LIVETS HØJTIDER: KONFIRMATION Konfirmation bliver den næste milepæl på den unge verdensborgers eller borgerindes […]

Rundt bryllup
Takt og Tone

Sølvbryllup – Guldbryllup

  Sølv er livets højdepunkt for to lykkelige ægtefæller. – Guld er mere højtidsfuldt med et vist skær af vemod over sig. LIVETS HØJTIDER: SØLV- & GULDBRYLLUP Er ens forhold af fjernere omend velvillig art, nøjes man med et telegram, hvilket medfører, at en mængde sådanne indtræffer, og uheldigvis bruges […]

Firmafest
Takt og Tone

Jubilæum & Fødselsdag

Man har endog ondt ved at vente til den hævdvundne dato, men begynder så småt at liste tiårsdagen ind. Når det er forretninger, der holder jubilæum, bør det ikke forventes, at private venner tager del i det. Fødselsdagen spiller naturligvis især en rolle for husets damer, børn og gamle herrer. […]

Jul
Takt og Tone

Julen

  Julen er en ting, som folk i de elleve måneder af året er enige om, er en meget besværlig ting. Ethvert forsøg på at afskaffe de uheldige egenskaber, såsom udvekslingen af gaver, vil falde frugtesløst ud. Man er som oftest på den sikre side, når man giver det, der […]

Hjemmets Tone
Takt og Tone

Hjemmets tone

  Den vigtigste betingelse for at skabe en god tone i hjemmet, er indbyrdes kærlighed og godt humør. Når mænd først er blevne gnavne, er der ingen vej tilbage. En mand bør søge at gøre sin hustru delagtig i sine vanskeligheder. Skinsyge er et af de træk, der har den […]

Påklædning
Takt og Tone

Påklædning

  Det væsentlige ved påklædningen både for damer og herrer er ikke elegance, men omhu og renlighed. Et sjusket ydre kan til nød passere for den unge, men er absolut ødelæggende for den ældre. Damer, der ejer smykker, bør ikke tage disse på om formiddagen, særlig ikke diamanter. Uden en […]

Børnene
Takt og Tone

Børnene

  Man må tage imod barnets hjælp med glæde og påskønnelse, selv om hjælpen er ad hekkenfeldt til. Man lærer sit barn at blive lykkeligere ved at indblæse det forståelsen af de små glæders betydning. Man opdrager vistnok så godt som ene og alene i eksemplet. Et smil på urette […]

Selskab Middag
Takt og Tone

Selskabslivet

  Råder man over smukke elegante damer, bør man ubetinget anvende dem som dekorationsgenstande. Det er en selskabelig umulighed, at vært og værtinde ikke er fuldt færdige ved gæsternes ankomst. Begreb gæstfrihed vil aldrig uddø så længe der er nordboer til. En af selskabslivets hovedvanskeligheder er overskuddet af damer. Man […]

Selskabsdans
Takt og Tone

Selskabslivet 2

  Hældes indholdet af en sauceskål ned over ryggen af ens kjole, må man smilende bevare fatningen. Når damer har ondt ved at tåle rygning, må de blive hjemme. Man kan ikke i et selskab tage afsked og bortfjerne sig midt under udførelsen af et musikstykke. Heldigvis er det en […]

Blomst
Takt og Tone

Hensynsforhold og gaver

  Tro ikke, at De har gjort Deres pligt overfor deres medmennesker, når De lægger kvitteringen fra en velgørende forening ned til de andre bilag i Deres kassebog. Glæd undertiden Deres kære med en gave helt uden ydre anledning, når De ved, den er ønsket. Overdreven hyldest skader mere end […]

Samtale
Takt og Tone

Omgangstone og samtale

  At kunne tale med alle og at kunne gå ind på spøg, er vel nok hovedpunkterne i omgangstonen. De allerfleste store fjendskaber har udviklet sig af tåbeligt rethaveri. Gå roligt ud fra, at lidt af livets kunst består i at skelne mellem bagatellerne. Kendte man blot her i livet […]

Sommerliv
Takt og Tone

Sommerliv

  Lad Deres badedragt være så let, som velanstændigheden tillader. Man bør med stor bestemthed afholde sine børn fra at rapse naboens pærer og blommer. Man skal altid være villig til at forsyne sine naboer med stiklinger og udløbere af stauder. Forbyd aldrig de vejfarende, der ønsker det, at passere […]

Telefon under måltid
Takt og Tone

Livet udenfor Hjemmet

  Lad Dem ikke helt beherske af Deres telefon, men sæt den ud af virksomhed under måltider. Gå altid ind på Deres række i teatret med ansigtet vendt imod de der siddende. Hvis man vil høre til de fine, så giver man sig ikke til at gnaske fyldte chokolader i […]

blank
Takt og Tone

Skilsmisse

  At være opvokset i et lykkeligt og harmonisk hjem, hvor mand og hustru elsker og ærer hinanden, og lader hjemmets gode ånd ubevidst indvirke på børnene gennem kærlige ord og et glad sindelag, det er måske den største lykkegave at tage med sig ud i livet og senere hen […]

Begravelse
Takt og Tone

Sygdom, død og begravelse

  Når De bærer på en svaghed eller blot befrygter det, opsæt da ikke af angst eller af slendrian at gå til lægen. Vær ikke altfor bange for besøg hos tandlægen. De er en tåbe, hvis De holder dem tilbage af manglende mod. Gør ikke en dødsannonce i bladene svulstig […]