Takt og Tone

Takt og Tone

Social adfærd viser tydeligt hvem man er; hvilken “klasse” man tilhører – eller gerne vil anses for at tilhøre. Der er mange faldgrupper hvis man stræber højere end det lærte regelsæt fra barndomshjemmet. Naturligvis er der en del i bogen der ikke holder 100 år efter; men de fleste foretrækker […]

Takt og Tone

Takt og Tone i 100 aar

Takt og Tone. Hvordan vi omgås. Gyldendals Forlag har i dag udsendt Emma Gads nye bog: Takt og Tone – Hvordan vi omgås. Det er en moderne Knigge, som giver gode råd om, hvorledes man skal opføre sig i denne verden på den ganske vej fra vuggen til grave, både […]

blank
Takt og Tone

Forord

Det er alle andre, der ikke ved, hvordan man skal optræde – selv ved man det så udmærket. God opførsel udspringer et sind der er åben for velvilje, forståelse og empati. Formløshed er ikke ensbetydende med frisind men kun en tarvelig forfalskning deraf. En hovedregel for alt menneskeligt samkvem er […]

blank
Takt og Tone

Forlovelse

Selv om forældre har haft andre ønsker, må de forstå, at de ikke bør gøre modstand. Den tid er forbi, hvor den unge mand henvendte sig til faderen og bad om hans datters hånd. Den unge pige meddeler simpelthen ved frokostbordet, at hun aftenen før har forlovet sig. Det er […]

blank
Takt og Tone

Bryllup

Den unge pige vil nødig give afkald på den poesi og virak, der ikke udebliver ved et stort bryllup. Borgerlig vielse er meget værdigt, men de, der ønsker et skær af poesi, bør heller ty til kirken. Forglemmelse af slægtning eller gammel ven kan afstedkomme en harme, som er længe […]

blank
Takt og Tone

Barnedåb

Det første hovedbrud består i at finde et navn til barnet, som kan tilfredsstille til alle sider. Det må afgjort frarådes at lade fader og søn hedde det samme, hvilket giver anledning til idelige fejltagelser. Den sammenspisning som finder sted efter handlingen, indskrænker sig i vore dage ofte til en […]

blank
Takt og Tone

Konfirmation

Af alle de mærkelige skikke, der på trods af sund fornuft holdes vedlige i alle lag af befolkningen og særlig i folkelige kredse, er vel kirkekonfirmationens sammenblanden med det verdslige liv en af de besynderligste. LIVETS HØJTIDER: KONFIRMATION Konfirmation bliver den næste milepæl på den unge verdensborgers eller borgerindes kirkelige […]

blank
Takt og Tone

Sølvbryllup – Guldbryllup

Sølv er livets højdepunkt for to lykkelige ægtefæller. – Guld er mere højtidsfuldt med et vist skær af vemod over sig. LIVETS HØJTIDER: SØLV- & GULDBRYLLUP Er ens forhold af fjernere omend velvillig art, nøjes man med et telegram, hvilket medfører, at en mængde sådanne indtræffer, og uheldigvis bruges det, […]

blank
Takt og Tone

Jubilæum & Fødselsdag

Man har endog ondt ved at vente til den hævdvundne dato, men begynder så småt at liste tiårsdagen ind. Når det er forretninger, der holder jubilæum, bør det ikke forventes, at private venner tager del i det. Fødselsdagen spiller naturligvis især en rolle for husets damer, børn og gamle herrer. […]

blank
Takt og Tone

Julen

Julen er en ting, som folk i de elleve måneder af året er enige om, er en meget besværlig ting. Ethvert forsøg på at afskaffe de uheldige egenskaber, såsom udvekslingen af gaver, vil falde frugtesløst ud. Man er som oftest på den sikre side, når man giver det, der kan […]

blank
Takt og Tone

Hjemmets tone

Den vigtigste betingelse for at skabe en god tone i hjemmet, er indbyrdes kærlighed og godt humør. Når mænd først er blevne gnavne, er der ingen vej tilbage. En mand bør søge at gøre sin hustru delagtig i sine vanskeligheder. Skinsyge er et af de træk, der har den mest […]

blank
Takt og Tone

Påklædning

Det væsentlige ved påklædningen både for damer og herrer er ikke elegance, men omhu og renlighed. Et sjusket ydre kan til nød passere for den unge, men er absolut ødelæggende for den ældre. Damer, der ejer smykker, bør ikke tage disse på om formiddagen, særlig ikke diamanter. Uden en blomst […]