Jubilæum & Fødselsdag

Firmafest
Firmafest (LensGo)

Man har endog ondt ved at vente til den hævdvundne dato, men begynder så småt at liste tiårsdagen ind.

Når det er forretninger, der holder jubilæum, bør det ikke forventes, at private venner tager del i det.
Fødselsdagen spiller naturligvis især en rolle for husets damer, børn og gamle herrer.
Ved lykønskninger til damefødselsdage dvæles ikke ved alderen, når den ligger mellem atten og halvfjers.


LIVETS HØJTIDER: JUBILÆUM OG FØDSELSDAG

JUBILÆUM er en festlighed, der spiller en større og større rolle i samfundslivet. Ikke alene personer, såsom skuespillere, digtere, professorer o. a. men institutioner som teatre, foreninger, korporationer, skoler, regimenter o. l. samt privatforeninger, holder med iver jubilæum og kræver stærk hyldest af omverdenen for dem, der i øjeblikket er ledere. Man har endog ondt ved at vente til den hævdvundne dato, femogtyveårsdagen, men begynder så småt at liste tiårsdagen ind.

Et jubilæum fejres selvfølgelig med gaver, sammenspisning, telegrammer, deputationer og blomster og allerhelst med en eller flere ordensdekorationer for de ledende.

Når det er forretninger, der holder jubilæum, bør det ikke forventes, at private venner tager del i det, men iveren efter at vise deltagelse er i vore dage så stor, at det alligevel sker igennem besøg, breve og blomster, selv om det ikke er påkrævet.

De mere officielle besøg ved den slags lejligheder sker ofte deputationsvis. Den jubilerende blikkenslager modtager deputationen stående, og svarer på dens henvendelse med nogle velvalgte ord. Familien bør først, hvis det sker i hjemmet, vise sig, når højtideligheden går over til vin og småkager. Som oftest sker det i hjemmet, når, som det hedder, jubilæet fejres i stilhed.

FØDSELSDAGEN spiller, som rimeligt er, en rolle indenfor hjemmets vægge. Det er nemlig en dag, hvor der er grund til at sige de ord, der bliver sagt altfor lidt, skønt de burde være lette at sige, og glæder alle, de ord, der rummer kærlighed og tak for hver lille tjeneste og hvert kærligt ord på alle livets gråvejrsdage. Underligt så sjældent de ord siges mellem mennesker, men den sære skyhed der er for at udtale følelser, den kan vige på denne dag, hvis bedste gave er netop sådanne ord.

Om morgenen indtræffer der fødselsdagskort fra venner, der ikke har lejlighed til at aflægge besøg, medmindre der sendes blomster, ligesom de fleste besøgende medbringer buketter. Besøg aflægges kl. 3-5 og der trakteres da med chokolade og kager.

I familier, hvis liv ikke er indrettet på at modtage gæster om dagen, tages der imod om aftenen, og der drikkes da også ofte chokolade og kaffe.

Fødselsdagen spiller naturligvis især en rolle for husets damer, børn og gamle herrer. De arbejdende herrer lader den som oftest ude af betragtning og fejrer den muligvis kun ved at indbyde et par nære venner til et hyggeligt måltid.

Der gives gaver ved fødselsdage, men disse antager dog som oftest kun en større form i de nærmeste forhold fx fra mand til hustru og særlig fra forældre til gifte børn, hvor lidt bistand kan gøres nødig.

Læg mærke til, at man ved lykønskninger til dame-fødselsdage ikke dvæler ved alderen, når den ligger mellem atten og halvfjers, ved hvilke fødselsdage stoltheden over at blive et år ældre sædvanligvis findes.

Man sender hurtigst muligt efter fødselsdagen et kort med et par venlige ord til tak for al udvist opmærksomhed til dem, der har sendt hilsen eller gaver. Jo hurtigere man gør det, jo nemmere er det.

Den om sig gribende trang til fest har overført jubilæumstanken også på fødselsdage, idet både 50, 60 og 70 ikke at tale om 75 eller alle følgende numre delelige med 5 efterhånden giver anledning til stadig stigende hyldest, der ikke behøver at stå i forhold til den pågældendes betydning. Som ved al anden skik og brug er der ikke andet for end at konstatere det og slå følge. Det skal dog fastslås, at festfiguren selv kan bidrage en del til at holde disse ustandselig tilbagevendende festligheder lidt indenfor rimelighedens grænser dels af beskedenhed, dels af tanken om, at de er til ikke ringe gene og bekostning for omgivelserne.

Bordplacering ved fester
Familiefestligheder har deres ceremoniel for sig selv, idet der fremkommer en egen rangforordning, som er uafhængig af andre hensyn både til “fornemhed” og til venskab, og ikke står i mindste forbindelse med den omgang, der har fundet sted. En fuldstændig glemt søster fra provinsen, der dukker op ved et sølvbryllup, indtager en selvfølgelig førsteplads, fordi det her i første instans er slægten, der samles.

Mens meget gamle mennesker helst bør holde sig tilbage fra selskabslivet, hvor de passer dårligt, er de ved en familiefest den smukkeste pryd.

Deres tilstedeværelse gør festen til et symbol på slægtens tradition, og bevirker, at de unge kommer til at føle sig som hørende til en enhed, der bør holde sammen under mærket af de minder, som de gamles nærværelse fremmaner.