Slægtstræ

Gad Halkier slægtstræ
Tryk her for at få slægtstræet til at fylde hele den tilgængelige side.

Emma Gad
21. januar 1852 – 8. januar 1921


Maleren PAUL GAUGUIN var gift med METTE GAUGUIN f. GAD, og FRITZ THAULOW var gift med INGEBORG CHARLOTTE THAULOW f. GAD, senere BRANDES.
Det nye filmmedies største stjerne ASTA NIELSEN, var gift med EMMA GADs søn PETER URBAN GAD, der greb det nye medie, skrev filmanuskrifterne og nappede stjernen!
Derudover var slægten rig på søofficerer, handelsfolk, advokater og en politiker.


Opvæksten i det velstillede borgerskab (bourgeoisi), gav ved ægteskabet med officeren Urban Gad, mulighed for at skabe et samlende mødested blandt forskellige samfundsklassers interesser. Urban Gad var i en periode kongens yachtkaptajn på kongeskibet Dannebrog. I hjemmet mødtes Folk af alle Klasser. Emma Gad kunne færdes med samme Lethed i den højere Embedsstand som i Kunstnernes Verden.
*

Nicolaus Urban og Emma Gad med den yngste søn, Peter Urban Gad.

G. HALKIER & Co.
Grossererfirma, er grundlagt 1784 af Gotfred Halkier (*1756, †1812). I 1838 overtoges Forretningen af Sønnerne, Peter Andreas Halkier (*1808, †1860) og Nicolai Georg Halkier (*1797, †1880). Efter førstnævntes Død indtrådte hans Enke, Edvarda Sophie Halkier (*1818, †1882 ) i Firmaet, og i 1862 hendes Søn, Jacob Gotfred Halkier (*1837), som efter Onkelens Død i 1880 var Eneindehaver indtil 1900, da Sønnen, Peter Ernst Harald Halkier optoges som Associé.
Adresse: Dronningens Tværgade 12, København
Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Emma Gads Forældre:
Grosserer (Hans) Peter Andreas Halkier
og hustru Edvarda Sophie f. Munch

P. A. Halkier døde da Emma var 8 år.
Arven muliggjorde at Emma Gad gennem hele livet (sammen med sine egne arbejdsindtægter som dramatiker, skribent mv.), var økonomisk uafhængig af sin mand, og kunne støtte projekter af egen lomme.

Hele søskendeflokken med Emma Gad:
*1837 Jacob Gotfred Halkier (Grosserer)
*1839 Herman Barclay Halkier (Procurator/Højesteretssagfører/Folketingsmand)
*1842 Nicolai Georg Halkier
*1845 Peter Andreas Halkier (Grosserer/Østrisk konsul)
*1852 Emerentze Henriette Margrethe Halkier


Der kan forventes flere familiesider 2019/2020.

Mand
Gift 1872 (20/9) med Premierlieutnant Nicolaus Urban Gad (*20/12 1841, †6/4 1920), der i sin karriere avancerede til Kontreadmiral.
x
Hver 8. Dag 1904
Nicolaus Urban Gad
Slægtshåndbogen
Hele søskendeflokken med Urban Gad:
* 1837 Charlotte Mathilde Gad
* 1839 Julie Gad
* 1841 Peter Nicolaus Urban Gad
* 1844 Oscar Gad
* 1846 Peter Adolf Rostgaard Gad
* 1848 Henry Christian Gad
* 1851 Emma Pauline Gad
* 1854 Ida Caroline Gad


Børn

*1873 Henry Christian Gad. Fulgte i sin far’s fodspor med en karriere indenfor den danske flåde.
Gift 1906 med Amtmand (Rerykjavik) Havsteins datter Helga. (x 1915)

Thit Jensen mødte Helga i 1904 og blev så betaget at hun har skrevet flg. beskrivelse:
»Jeg så denne dobbelte natur i hendes gang, denne besynderlige gang, der er særlig og i høj grad præget af vilje og selvstændighed og dog både præget af usikkerhed og ufærdighed. Hun tager lange skridt, går på engelsk lady facon, gangen rytmisk, men rytmen er brudl, brydninger skaber hendes legemes, hendes lemmers bratte uindbyrdes harmoni. Der er noget i den gang jeg ikke formår at beskrive. Sagen er, at den giver udtryk for to personers natur og sjælelige udtryk. Den er harmonisk skabt af brydninger, der er behersket på overfladen, brydningerne stammer fra to lejre, som begge ligger i samme individ, hver lejr en verden for sig«.
Thits kærlighed til Helga var platonisk, og den gensidige fascination holdt kun et halvt år, indtil Helga blev forlovet med en søn af Emma Gad.


*1879 Peter Urban Bruun Gad. Havde sin mor’s kunstneriske åre, og fortsatte videre ud af teatersporet, der nu havde fået en konkurrent (der dog ikke endnu kunne sige en lyd) i det nye filmmedie.
Asta Nielsen og Urban Gad
Asta Nielsen og Urban Gad
Urban Gad blev en af datidens helt store filmmagere. Han var skaberen af Asta Nielsens succesrige filmeventyr der efter starten i Danmark fortsatte mange år i Tyskland. Det inkluderede også ægteskab for Urban og Asta i 1912.
Deres filmsamarbejde fortsatte til 1915 (hvor de blev separeret), hvorefter de hver for sig fortsatte med filmmediet. Skilsmissen fandt imidlertid først sted i 1918.

Læs mere om Urban Gads arbejder og position indenfor dansk film på Wikipedia.