Slægtstræ

Tryk her og se billedet i fuld størrelse.

Emma Gad
21. januar 1852 – 8. januar 1921


Maleren PAUL GAUGUIN var gift med METTE GAUGUIN f. GAD, og FRITZ THAULOW var gift med INGEBORG CHARLOTTE THAULOW f. GAD, senere BRANDES. Tre søskende fra Thaulow-familien blev gift med tre søskende fra Gad-familien.
Slægtskabstræet er nødvendig for at få en chance for indblik i de sammenflettede familier.

Det nye filmmedies største stjerne ASTA NIELSEN, var gift med EMMA GADs søn PETER URBAN GAD, der greb det nye medie, skrev filmanuskrifterne og nappede stjernen!
Derudover kan slægten byde på søofficerer, handelsfolk, advokater, politikere, bestyrelsesmedlemmer og adelige.


Opvæksten i det velstillede borgerskab (bourgeoisi), gav ved ægteskabet med officeren Urban Gad, mulighed for at skabe et samlende mødested blandt forskellige samfundsklassers interesser. Urban Gad var i en periode kongens yachtkaptajn på kongeskibet Dannebrog, og kongen kunne såmænd nyde eftermiddagsteen hos Emma Gad sammen med de små prinsesser. I sandhed et hjem hvor Folk af alle klasser kunne mødes. Emma Gad befandt sig med samme Lethed i den højere Embedsstand som i Kunstnernes Verden.
*

Nicolaus Urban og Emma Gad med den yngste søn, Peter Urban Gad.

G. HALKIER & Co.
Grossererfirma, er grundlagt 1784 af Gotfred Halkier (*1756, †1812). I 1838 overtoges Forretningen af Sønnerne, Peter Andreas Halkier (*1808, †1860) og Nicolai Georg Halkier (*1797, †1880). Efter førstnævntes Død indtrådte hans Enke, Edvarda Sophie Halkier (*1818, †1882 ) i Firmaet, og i 1862 hendes Søn, Jacob Gotfred Halkier (*1837), som efter Onkelens Død i 1880 var Eneindehaver indtil 1900, da Sønnen, Peter Ernst Harald Halkier optoges som Associé.
Adresse: Dronningens Tværgade 12, København
Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Emma Gads Forældre:
Grosserer (Hans) Peter Andreas Halkier
og hustru Edvarda Sophie f. Munch

P. A. Halkier døde da Emma var 8 år.
Arven muliggjorde at Emma Gad gennem hele livet (sammen med sine egne arbejdsindtægter som dramatiker, skribent mv.), var økonomisk uafhængig af sin mand, og kunne støtte projekter af egen lomme.

Hele søskendeflokken med Emma Gad:
*1837 Jacob Gotfred Halkier (Grosserer)
*1839 Herman Barclay Halkier har sin egen side. (Procurator/Højesteretssagfører/Folketingsmand)
*1842 Nicolai Georg Halkier
*1845 Peter Andreas Halkier (Grosserer/Østrisk konsul)
*1852 Emmerenze Henriette Margrethe Halkier


blank
Nicolaus Urban Gad

Mand:
Gift 1872 (20/9) med Premierlieutnant Nicolaus Urban Gad (*20/12 1841, †6/4 1920), der i sin karriere avancerede til Kontreadmiral, og hans side viser den store bevågenhed der dengang var med flåden og hele Nicolaus Urbans karriere.

Urban Gads søskendeflok:
* 1837 Charlotte Mathilde Gad
* 1839 Julie Gad
* 1841 Peter Nicolaus Urban Gad
* 1844 Oscar Gad
* 1846 Peter Adolf Rostgaard Gad
* 1848 Henry Christian Gad
* 1851 Emma Pauline Gad
* 1854 Ida Caroline Gad


Henry Christian, og søn Urban Henry, og broder Peter Urban har også deres egne sider.

*1873 Henry Christian Gad. Fulgte i sin far’s fodspor med en karriere indenfor den danske flåde.
Gift 1906 med Helga, f. Havsteen († 1915). Datter af Julius Havsteen (Hafstein), Amtmand på Island (Reykjavik).
Gift 1916 med Else Marie f. Ræder.

*1917 Urban Henry Gad.  Fulgte også i sin fars fodspor og fik bl.a. filmet sin indsats under ww2.


*1879 Peter Urban Bruun Gad. Havde sin mor’s kunstneriske åre, og fortsatte videre ud af teatersporet, der nu havde fået en konkurrent (der dog ikke endnu kunne sige en lyd) i det nye filmmedie.

Asta Nielsen og Urban Gad
Asta Nielsen og Urban Gad

Urban Gad blev en af datidens helt store filmmagere. Han var skaberen af Asta Nielsens succesrige filmeventyr der efter starten i Danmark fortsatte mange år i Tyskland. Det inkluderede også ægteskab for Urban og Asta i 1912.
Deres filmsamarbejde fortsatte til 1915 (hvor de blev separeret), hvorefter de hver for sig fortsatte med filmmediet. Skilsmissen fandt imidlertid først sted i 1918.

Læs mere om Urban Gads arbejder og position indenfor dansk film på Wikipedia.