emma gads smaa vink
Smaa Vink

De mange Smaa Vink

Politiken – Snusfornuften 1915 – 1920 Emma Gad er mere end Takt og Tone – På 100 år blev noget næsten glemt. Samtidig med de mange skuespil der (sammen med hendes udstillingsvirksomhed og foreningsarbejde) gjorde Emma Gad til en af samtidens store kendisser, skrev hun i tidsskrifter, aviser, julehæfter etc. […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1915

Fornuftigt – og altid velment. 14.02.1915. Begiv Dem aldrig ind paa Deres Plads i et Teater med Ryggen til dem, der sidder paa Bænken. Ærede Frue! Tal ikke for meget om Deres egne Børn, men spørg andre Mødre ud om deres. De er da sikker paa at vinde Paaskønnelse. Begiv […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1916

Fornuftigt – og altid velment. 23.01.1916. Naar der spilles med Damer, maa deres Samtykke indhentes til, at Herrerne ryger. Naar der spilles Kort i et Selskab, kan Vært og Værtinde ikke sætte sig til et Spillebord, med mindre Alle er Spillende. Deres Pligt maa ellers blive, saa godt det lader […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1917

Fornuftigt – og altid velment. 07.01.1917. Anvendelse af Telefon. Naar man telefonere, begynder man med at spørge: “Er det hos f. Eks. Grosserer N. N.?” Man nævner derpaa sit Navn og beder om at maatte tale med den Person af Husstanden, der ønskes. Det korrekte Svar herpaa er: “Et Øjeblik, […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1918

Fornuftigt – og altid velment. 06.01.1918. Væn Dem til ikke at være gnaven og ubehagelig til daglig hjemme. Væn Dem til ikke at være gnaven og ubehagelig til daglig hjemme, mens De viser Dem fra den muntre og behagelige Side, naar De færdes med Fremmede. Ingen Skødesynd er almindeligere, og […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1919

Fornuftigt – og altid velment. 05.01.1919. Føl Dem altid forpligtet til at vise Dem venlig og forekommende over for Udlændinge. Føl Dem altid forpligtet til at vise Dem venlig og forekommende over for Udlændinge. Enhver er kaldet til at repræsentere for sit Land og sin By. Giv alle de Oplysninger, […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1920

Fornuftigt – og altid velment. 25.01.1920. Spørg ikke, hvad Folk betaler i Skat, og hvor stor deres Indtægt har været. Kom ikke med for mange Spørgsmaal. Unddrag Dem denne nationale af Englændere afskyede Ligefremhed som ikke mere er paa sin Plads. Spørg ikke, hvad Folk betaler i Skat, og hvor […]