Karikatur og Satire

Karikatur af Emma Gad

Emma Gad set med den humoristiske pen. Ofte bidende – aldrig ondskabsfuld. Den stalker som især musikere og skuespillere kan opleve i dag, var ikke noget problem i Emma Gads dage. Der var ingen solister eller kapelmestre der skulle gennem en fanskare når de mødte på spille- og dansesteder og […]

Karikatur og Satire

Blæksprutten 1895

Blæksprutten 1895. Hvis der mangles lidt baggrund til tegningens iltre kvindeforsamling, kan teksten om Kvindernes Udstilling forsøge at fortælle om revolutionen i fuld offentlighed.

theater facader
Karikatur og Satire

Blæksprutten 1899

Blæksprutten 1899. Den fortræffelige Idé, Normændene har haft med at anbringe Statuer af Bjørnson og Ibsen foran det nye Theater i Kristiania, har slaaet saaledes an, at de nuværende kjøbenhavnske Theaterdirektører ogsaa har bestemt sig til foran deres respektive Theatre at anbringe Statuer af nulevende danske Forfattere. Ved velvillig Imødekommen […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1900

Klods Hans 1900. Vi traf Kommandørinden i Zoologisk Have, hvor hun stod og strøg en blaagraa Racekat mod Haarene. På en Stol ved hendes Fødder sad Direktør Schiøtt og saa beundrende paa hende. – Jagtsé! sagde han, da han fik Øje paa os, med et ærbødigt Nik i Retning af […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1901

Klods Hans 1901. Kvindelig Forfatterforening. De herboende kvindelige Forfattere afholdt forleden Møde i Damernes Formiddagsklub for at drøfte Dannelsen af en Forening for kvindelige Forfattere. Til trods for, at Herrer var udelukkede fra Mødet, ser Klods-Hans sig i Stand til at bringe følgende næsten fuldt paaliodelige Referat af, hvad der […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1902

Klods Hans 1902. Vi hade ellers inte tængt vos at gøre saadan noet særdelis lukretift u’ a Daen mællem hinannen ingbørdes, paa som det nær, a Motter bæstemte se te a gi mig ræn Sjorte paa om Maarningen aa forøvrit vinefast Tesagn om, at je te Medda sku faa minne […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1903

Klods Hans 1903.   (Forfatterforeningens Mødelokale, stilfuld, ærefrygtindgydende Sal med Prinsesse Maries Rosentapet paa Væggene, samt Portræter af Goethe, Schiller, Henrik Ibsen, I.P. Jacobsen og Karl Larsen. Marmorbuster i Hjørnerne af Ernst Bojesen, Jacob Hegel og Peter Nansen. Talrig Forsamling af Forfattere af begge Køn, som udelukkende lever af ovennævnte […]

blank
Karikatur og Satire

Blæksprutten 1904

Blæksprutten 1904. Paven var saa livlig som en Kat i Vandet, Da Emma Gad besøgte ham i Vatikanet.

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1904

Klods Hans 1904. Kære Fru Ellen Reumert! Glædeligt Nytaar til den frugtbareste danske forfatterinde! Tvillinger behøver en Moders Kærlighed. Emma Gad.

blank
Karikatur og Satire

Ragnvald Blix 1904

Ragnvald Blix 1904. Med berømmelse følger en voksende interesse fra omgivelserne. Det er jo ikke i sig selv en ulempe, for en øget interesse giver en større kendisfaktor, der øger værdien af individets gøremål. “For at være en god Karikaturtegner maa man være kold som Is”, sagde Ragnvald Blix selv […]

Blæksprutten 1905
Karikatur og Satire

Blæksprutten 1905

Blæksprutten 1905 Koloniudstilling. 16/12. Fru Gads velsignelsesrige Virksomhed som Arrangør af Gudmaavidehvadhunikkearrangerer har sat skønne Frugter. Det er bekendt nok, at vore Kolonier koster os en Masse Penge aarlig. Men Fru Gad traadte frem og sagde: „Lad mig komme til, og de skal give Overskud!” De sagkyndige rystede paa Hovedet, […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1905

Klods Hans 1905 I Kolonierne Petersen og jeg sad og saa ud over St. Thomas, medens vi nippede til en Ice Cream Soda. Saa tog Petersen sin Panamahat af, lagde den paa en Stol og sagde: – Jeg vil bede Dig lægge Mærke til, at jeg blotter mit Hoved. Det […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1907

Klods Hans 1907 Hej, kvæde vil om Karen Borneman jeg, i Hjemmet var Karen en Pryd. Saa skøn og saa vakker var Karen, men ej hun havde sin Styrke i Dyd. Hun fik sig to Elskere, knuselsked dem, men Glæden kun vared en kort Tid, thi begge stak a’, og […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1908

Klods Hans 1908 Situationens Herrer II Frk. ALBERTI Er Søster til Adler Alberti men ligner ham heldigvis ikke det mindste. Undrer sig vistnok over, al han er falden saa langt fra Stammen, og mener maaske ligesom saa mange andre, at han kan have stødt Hovedet ved samme Lejlighed. Hvad der […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1910

Klods Hans 1910 Jeg maa igen gribe Pennen fora at belære mine Medmennesker. Det er trist, at jeg skal være det eneste kloge Menneske i Verden, men saadan er det jo. Man har spurgt mig: Hvorledes skal to, der er skilt fra hinanden, bære sig ad, naar de har Barn […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1911

Klods Hans 1911 Den socialt interesserede Dame. Hun er alle Redaktioners Svøbe. Kun Klods-Hans frekventerer hun ikke — den frekventerer undertiden hende, og den socialt interesserede er Københavnerinde nok til at forstaa, hvilke Fordele det giver. Hun maa for enhver Pris daglig „være i Avisen”, ellers gaar det ud over […]

blank
Karikatur og Satire

Blæksprutten 1912

Blæksprutten 1912 Emma Gad beskrev sine oplevelser hos paven i en af Politikens kronikker. Her kan Emma Gads oplevelser i Vatikanet læses.

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1912

Klods Hans 1912 “Ska jeg?” spør jeg i maadelig Spænding Mutter ue i Kykkenet, hvor hun sto i sin Balle med mit Ultøj i Andlening a Barummetrets neadgaaende Tebøjeliheder. “Natyrlivis ska du, Fatter”, svarte Mutter me Ovverbevidsningens Varme og vred et Par Underbukser op. – “Du er ju ossensaa Forfadter, […]