Blæksprutten 1905

Blæksprutten 1905

Blæksprutten
1905


Koloniudstilling.
16/12.
Fru Gads velsignelsesrige Virksomhed som Arrangør af Gudmaavidehvadhunikkearrangerer har sat skønne Frugter.

Det er bekendt nok, at vore Kolonier koster os en Masse Penge aarlig. Men Fru Gad traadte frem og sagde: „Lad mig komme til, og de skal give Overskud!” De sagkyndige rystede paa Hovedet, men se! Fru Gad fik Kolonierne anbragt i Tivoli og fik et Par beskidte Unger fra Vestindien anbragt i den grønlandske Afdeling, og tre Maaneder efter var Slaget vundet : Kolonierne gav Overskud!

Naturligvis blev straks hendes Ide hugget. Kjøbenhavns Kommune har nemlig været saa uheldig at indlemme Valby, Hvidovre og nogle andre Territorier, som vi forlængst burde have solgt til Udlandet, eftersom Kjøbenhavn kun har Ulejlighed og Udgift at dem; og nu vil man prøve, om man ikke gennem en Udstilling af alle de snare mærkelige Ting, de rummer, kan skaffe lidt Penge ind.

Foranstaaende Billede giver et Vue over denne Udstilling, der i Gaar aabnedes for Publikum. Den vil have stor kulturhistorisk Interesse, og det skulde slet ikke forbavse os, om Publikum holdt sig fuldstændig borte fra den.

Blæksprutten 1905


Blæksprutten 1905
Illustrationer: Blæksprutten 1905

Den kgl. Fortjenstmedalje i guld.

Blæksprutten noterede sig naturligvis også admiralindens modtagelse af Den kgl. Fortjenstmedalje i guld. Ud over den store udstillingssucces, tæller naturligvis også det imponerende resultat der var blevet opnået gennem Kunstflidsforeningen, som majestæterne fulgte nøje.