Tro som Guld 1893

Det kongelige teater (1890-1900)

*

Fru Emma Gads nye Lystspil har sit væsentlige Fortrin i en kvik og let glidende Dialog, der overalt røber den omhyggelige Iagttager af Livet i vort Bourgeoisis Selskabstale – en Iagttager, der nok kan lide at satirisere saa smaat over sin kjære Næstes Latterligheder, men som, naar hun vil være ærlig, dog befinder sig vel ved at høre til Kredsen og derfor lidt efter lidt lader sin Satire løbe ud i en godlidende Spøg.

TRO SOM GULD

LYSTSPIL I 4 AKTER AF EMMA GAD.
PREMIERE PAA DET KGL. THEATER DEN 26. DECEMBER 1893.

UDGIVET AF SCHUBOTHES BOGHANDEL – KØBENHAVN 1893.

Adresseavisen 27. december 1893
Adresseavisen 27. december 1893
Der er ingen saa mageløs Arrangør til som Kammerherre Fallesen. Nu, da Sæsonen danses ind og det glade Kjøbenhavn ikke taaler nogen Ugeaften ubesat, gør »det kongelige« sin Skyldighed ved at møde op med et Stykke, der er som skabt til at udfylde en Aften mellem to Baller for en fejret Grossererskønhed eller mellem to Middage for en Jægermester. En ny Variant af »den kære Familie« – dermed er alt sagt.

***
Læs alle anmeldelser/omtaler efter skuespillet:
JYLLANDS POSTEN – 28. december 1893
ADRESSEAVISEN – 28. december 1893
THISTED AMTS TIDENDE – 28. december 1893
ILLUSTRERET TIDENDE – 31. december 1893
AARHUS STIFTSTIDENDE – 9. april 1894
JYLLANDS POSTEN – 14. april 1894

PERSONERNE:

DIREKTØR GRAAE FRU GRAAE
GYRITTA LÜTZAU, Fru Graaes Niece DAMER
JÆGERMESTER GRAAE DORIS GRAAE, Hans Datter
GODSEJER SØTOFT HERRER
FRU ROTHENBURG STUDENT SCHNEIDER
GREV MONTEFIORE Jægermesterens tre drenge
HR. VON HALLE KANDIDAT HAGEN
FREDERIKSEN, Tjener hos Graaes

TRO SOM GULD: INTRO1. AKT2. AKT3. AKT4. AKTANMELDELSER