Vort Hjem

Vort Hjem

Titel: Vort Hjem Forfatter: Emma Gad m.fl. Udgiver: Det Nordiske Forlag År: 1903 4 bind, Illustreret. Nyudgivelse; udvalgte tekster. Nyt Nordisk Forlag År: 2005 ISBN-13:9788776910266 204 sider. De mange ændringer i samfundslivet og måske ændring af social status, åbenbarede mangler i de unge menneskers opdragelse til at bo/leve/agere på den […]

Vort Hjem

Husherren og Husfruen

FAMILIEN En enkelt Husstand kan synes en Ting af ringe Betydning, men for dem, der forstaa at se, hvad der er under Overfladen, ere Egenskaberne ved det enkelte Hjem et Tal i den mægtige Sum, hvis Helhed udgør Tidens Særpræg og Udvikling. Hvis man ønsker at trænge ind i et […]

Vort Hjem

Aarets Fester

Familieselskabelighed staar sædvanligvis ikke højt i Kurs, i hvert Fald sjældent hos den yngre Generation. Man kan høre unge Damer og Herrer fremkalde jævnaldrendes Medlidenhed ved at fortælle, at de skulle tilbringe en Søndag hos en Bedstemoder eller en Tante, der maaske, naar alt kommer til alt, har bragt sine […]

Vort Hjem

Højtidsdage

De store Dage i Familielivet, saasom Sølvbryllup, Guldbryllup og Jubilæer, fejres paa saa forskellig Maade, snart i stille Samvær med de nærmeste, snart i den størst mulige Udfoldelse af ydre Pomp, at det er umuligt at angive Regler for saadanne Dage. Sølvbrudepar begynde at hylde den Skik at foretage en […]

Vort Hjem

Hjemmet og Omverdenen

DEN DAGLIGE OMGANGSTONE Findes moderne Pædagoger, som mene, at der i Grunden ikke eksisterer anden Opdragelse end et godt Eksempel i Hjemmet, og have de blot nogenlunde Ret i denne Betragtning, kan der ikke lægges for megen Vægt paa Tonen i det daglige Familieliv. Det er kun alt for ofte […]

Vort Hjem

Selskabslivet

GÆSTFRIHED Nordboerne have fra de ældste Tider udmærket sig ved en stærkt udpræget Følelse af Gæstfrihed og af Gæstevenskabets Ukrænkelighed. Denne smukke Følelse staar endnu ved Magt, hvor stor end Forskellen er paa de ydre Former for vor nuværende Gæstfrihed og den, der udfoldedes ved vore Forfædres Guder. Selskabslivet skifter […]