Dydens Belønning 1900

 

*

Fru Gads Digterskib er altid en let og elegant lille Yacht, som i snildt Kryds befarer den københavnske Selskabeligheds ikke meget dybe Vande, snart med et lille Slag op mod litterært Klike-Uvæsen, snart et Stræk med Retning mod Tevands-Gudeligheden. Kvikt og muntert med Smaabølgerne pludrende for Bougen, gaar denne Sejlads, uden synderlig Fare for at Baaden skal blive hængende paa nogen af Grundene.

DYDENS BELØNNING

SKUESPIL I 4 AKTER AF EMMA GAD.
PREMIERE PÅ DAGMARTEATRET, 3. OKTOBER 1900.

DET SCHUBOTHES FORLAG, 1884 – KJØBENHAVN.

blank
Dannebrog 6. oktober 1900

Anmeldelse: Østsjællands avis, 5. oktober 1900

Premiere paa Dagmarteatret Kjøbenhavn, Onsdag Nat.
Saa vi vi da igen en Samfundssatire, der i sin Friskhed og dristige Slaaenhed næsten er Holbergsk. Fru Emma Gad, der selv hører til det Bourgeosi, som hun i Aften saa gladelig slog løs paa, har her vovet Springet helt ud, det hun antydede i “Rørte Vande”, og som Otto Benzon i sin Tid tilsigtede med “En Skandale”, men som han bøjede bort fra i sidste Øjeblik af letforstaaelig Frygt for Følgerne.

Fru Gad har i “Dydens Belønning” vist, hvor megen Snobberi og falsk Kristendom, der trives i Ly af Ordet “Hellighed”, hvorledes dette i mangfoldige Tilfælde er Døren, hvorigennem man naar frem til gode Stillinger, Dekorationer og Titler, og hun gar udstyret sine Personer med den rette Fraserigdom, der glinser paa dem som tyk Oliefarve, trukket Linierne skarpt op og ladet Stykket ende med en velberegnet Slutnings-Effekt, hvor Spækhøker Brask, der ogsaa har gaaet om med en hellig Maske af Hensyn til de gode Kunder, pludselig taber denne og viser sig og Selskabet, som det de er, nemlig en Samling forløjede, selvkærlige og beregnende Samfundsstøtter.


***
Læs alle anmeldelser/omtaler efter skuespillet:
Dannebrog, 4. oktober 1900
Aarhus Stiftstidende, 4. oktober 1900
Kallunborg avis, 4. oktober 1900
Samfundet, 4. oktober 1900
Sjællands-Posten, 4. oktober 1900
Lolland Falsters Stifts Tidende, 4. oktober 1900
Fyens Stiftstidende, 5. oktober 1900
Østsjællands avis, 5. oktober 1900
Illustreret Tidende 14. oktober 1900

PERSONERNE:

Direktør PRANGEN. KAMMA, hans Datter.
Oberstinde MOTLAU, hans Søster. Grosserer HARRY FLERON.
Frøken SUZETTE ANKERKRONE. Viktualiehandler P. V. BRASK.
Kammerherre VON PLATEN. Missionær HELLEMANN.
Digteren Hr. ARNOLD KRACK Stum Person. En Pige.
En Tjener. Damer og Herrer.

DYDENS BELØNNING: INTRO1. AKT2. AKT3. AKT4. AKTANMELDELSER