Kvindernes Bygning 1896

Plakat af Susette Holten.

Kvindernes Bygning
1896-1936


1*INTRO2*1896-19033*1904-2023

Kvindernes Bygning. Marianne Høst, 1896. 1200 eksemplarer.

Kvindernes Bygning var ikke en bygning, men en forening med det formål at bygge et mødested for kvinder. For kvinder på storbybesøg eller et spise- læse- og mødested for alle de især unge kvinder der var i gang med en kontor- eller ekspeditrice uddannelse i hovedstaden og ikke havde nogen familiehjælp.
Der skulle også være mulighed for uddannelser i bygningen, så unge piger fik mulighed for at klare sig selv ved deres håndgerning, eller muligheden som håndgerningslærerinde eller oplært til at klare mindre reparationsarbejder.

Emma Gad kunne ikke parkere sin energi da det ikke lykkedes at samle nok midler til at påbegynde byggeprojektet efter de optimistisk forventede 4 år (jvf. Kvindernes Bygnings platte). Hun begyndte, så at sige, for sig selv i stedet! Da det ikke var lykkedes med en hus til tankerne, lod hun i stedet tankerne flytte til et nyt sted, og hun dannede Damernes [snart: Dansk] Kunstflidsforening aar 1900. Det blev grundstenen for hendes tanker om kvindehjælp.

De første tanker om en “Kvindernes Bygning” opstod efter “Kvindernes Udstilling”, der gav et overskud som satte tankerne i gang. Emma Gad arbejdede med fuld indsats for sagen. Tekster til aviser og tidsskrifter, foredrag i alle tænkelige foreninger og med mange former for indsamlinger.
Emma Gad opgav at bruge energi på projektet og forlod sin bestyrelsespost i 1904.

De fire år blev til fyrre – men så lykkedes det endeligt at transformere Kvindernes Bygning  fra navnet på en forening til navnet på en bygning – da skrev vi 1936.

Her følger hele forløbet fra Forening til Mursten.


bygning1
Aarhus Stiftstidende, 8. december 1895.

Den samlede Komite for Kvindernes Udstilling i Kjøbenhavn holdt forleden Aften et Møde for at tage Bestemmelse om Anvendelsen af Udstillingens Overskud.
Det Forslag, der efterhaanden samlede saa godt som alle Stemmer om sig, fremsattes af Fru Emma Gad paa flere Komitemedlemmers Vegne og gaar ud paa intet mindre end at benytte Udstillingens Overskud som Grunsfond til en Kapital for Opførelse af en Kvindernes Bygning “Womans Palace”, der dels skal være Samlingspunkt for alle de kvindelige Institutioner, der for Tiden findes her i Landet, dels yde Støtte til den kvindelige Industris Udøvere. I dette sidste Øjemed skal der indrettes en stor Udstillings- og Forsamlingssal i Bygningen. Endvidere skal der forefindes Bade- og Gymnastiklokaler, en billig Restaurant uden Drikkepenge og et Gjæstehjem for Kvinder fra Provinserne.
Man paatænker endvidere i samme Bygning at indrette Boliger for kvindelige Kontorister, Kommis’er og andre enligt stillede Kvinder, der føler Savnet af et Hjem. Man mener, at en Bygning i denne Stil og ledet af Kvinder vil være af stor Betydning saavel for Kvinderne selv som for Samfundet i det Hele.
Som man ser, en stor Idee!


Alle tekster om Kvindernes Bygning:
1*INTRO2*1896-19033*1904-2023E.G. Home